fbpx 25 prosent av sykepleiervaktene er uten sykepleier Hopp til hovedinnhold
Hedmark:

25 prosent av sykepleiervaktene er uten sykepleier

Fra oppholdsrom på sykehjem.

NSF Hedmark har kartlagt hvor mange sykepleiere som faktisk er på jobb i forhold til hva som er oppført i vaktlistene. Tallene bekymrer fylkesleder Bente Irene Aaland.

NSF Hedmark sjekket vaktlistene i 11 av fylkets 22 kommuner i løpet av to uker i mars.

– Vi valgte ut to uker som vi mener er så «vanlige» som mulig for å kunne gi et mest mulig ærlig bilde av situasjonen, sier fylkesleder Bente Irene Aaland.

Resultatet er nedslående for en god del av kommunene. (se tabeller lenger nede i saken): Den klare tendensen er at det er langt færre sykepleiere som faktisk er på jobb enn hva som er planlagt i henhold til skiftplanene. (se detaljert tabell nederst i saken). I snitt mangler 25 prosent av vaktene sykepleiere i planlagte sykepleiervakter.

– Men det er store variasjoner mellom kommunene, men også fra avdeling til avdeling, sier Aaland.

Rendalen sliter

Rendalen er den kommunen i kartleggingen som kommer dårligst ut. I de to ukene i mars manglet det sykepleiere i 56 prosent av de planlagte sykepleiervaktene.

Virksomhetsleder Jens Sandbakken i Rendalen kommune sier til avisa Østlendingen at det kontinuerlig jobbes med rekruttering.

– Det svinger litt når det gjelder antall sykepleiere vi har til rådighet. I vår var det noen som gikk ut, blant annet på grunn av nye jobber. Nå bygger vi oss opp igjen. Vi har nylig ansatt tre nye sykepleiere. Vi søker etter sykepleiere med jevne mellomrom, men det er ikke mange søkere, sier Sandbakken til Østlendingen.

Han tror det vil bli enda vanskeligere å ha nok sykepleiere på jobb i tiden som kommer.

Advart i mange år

Fylkesleder Bente Irene Aaland sier til Sykepleien det ikke burde komme som noen overraskelse på kommunene at det stadig blir vanskeligere å fylle vakter med sykepleiere.

– Vi har advart om den økende sykepleiermangelen i mange år, men det virker ikke som om politikere og ledere har tatt det inn over seg, sier hun.

Dersom ikke politikere og ledere gjør noe drastisk, frykter fylkeslederen at situasjonen bare vil blir verre. Men det finnes løsninger på sykepleiermangelen, mener hun.

– Noen kortsiktige og noen mer langsiktige.

Aaland mener at kommuner som sliter med rekruttering, må øke grunnbemanningen og gjøre om deltidsstillinger til hele stillinger.

– Det vil løse noe av problemet, sier hun.

Få flere til å stå lenger i arbeid

I tillegg mener Aaland at noe av arbeidskraftreserven som finnes hos pensjonerte sykepleiere kan utnyttes ved å tilby gode ordninger.

– Men det beste hadde vært om flere klarte å stå lenger i ordinært arbeid ved å innføre gode seniorpolitiske tiltak, sier hun.

– God lønn er et annet rekrutteringsmiddel som vi vet virker – også på sykepleiere.

På lengre sikt mener Aaland at nasjonen Norge må utdanne flere sykepleiere.

– Det er ikke mangel på søkere. De står i kø for å komme inn på sykepleierutdanningene, sier hun.

Utfordringen er å skaffe gode nok praksisplasser.

– Slik situasjonen er ute i kommunehelsetjenesten nå, er det ikke mulig å tilby gode nok praksisplasser, så først må arbeidskraftreserven utløses slik at vi kan utdanne flere.

Må skape en heltidskultur

– Er kommunene i Hedmark flinke til å lyse ut hele stillinger?

– Nei. Det er veldig mye deltidsstillinger som lyses ut. Det ser ikke ut som om kommunene klarer å knekke den koden. Jeg mener det skyldes at arbeidsgiverne og lederne i sektoren er for lite kreative i å finne løsninger, sier Aaland.

Hun råder de kommunene og avdelingene som er dårligst til å fylle opp sykepleiervakter med riktig kompetanse, til å se hvordan de kommunene og avdelingene som er de beste, får det til.

I tillegg er hun opptatt av at alle må jobbe systematisk for å skape en heltidskultur i sektoren.

– Kulturen må endres slik at sykepleierne faktisk vil jobbe heltid, sier hun.

I tabellen under kan du se detaljert oversikt over hvordan situasjonen er i de forskjellige kommunene og på de kartlagte arbeidsplassene. Skriv navnet på kommunen/arbeidsstedet du ønsker tall fra i søkefeltet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse