fbpx Rådmenn samarbeider for å redusere startlønnen for sykepleiere Hopp til hovedinnhold
Østfold:

Rådmenn samarbeider for å redusere startlønnen for sykepleiere

NSFs fylkesleder i Østfold Karen Brasetvik

Indre Østfold-kommuner mangler sykepleiere og sliter med rekrutteringen. Fylkesleder Karen Brasetvik ble derfor høyst overrasket da hun fant ut at rådmennene vil fjerne lønn som lokkemiddel.

For ett par uker siden fikk fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, tilgang til et dokument som rådmannsutvalget i Indre Østfold hadde ført i pennen. (se brevet lengre nede i saken)

– Jeg stusset da jeg leste det. Brevet er verken datert eller signert, og er et pålegg til kommuner i Indre Østfold om å redusere begynnerlønna til nyansatte sykepleiere og andre høgskoleutdannede samt innføre et felles lønnssystem for alle kommunene, sier hun.

En merkelig affære

– Har du vært borte i noe liknende før?

– Nei. Vi har hatt mistanke om at enkelte kommuner har hatt et, hva skal vi kalle det …, et prissamarbeid. Men jeg har aldri sett noe slikt som dette i skriftlig form. Det er en merkelig affære, sier hun.

Kommunene som har vært involvert er: Askim, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Marker, Aremark og Rømskog.

NSF Østfold har laget en oversikt over hva sykepleierne tjener i de forskjellige kommunene og hvilke tillegg de får i dag.

Endret lønnssystemet i 2014

I rådmennenes skriv står det blant annet at de sentrale partene i tariffoppgjøret i 2014 endret lønnssystemet fra å være et minstelønnssystem til å være et minstelønns- og minstelønnsjusteringssystem.

– Det vil si at selv om ansatte har lønn som ligger langt over det som de skulle hatt om kommunen hadde fulgt sentral lønnstabell og ansiennitet, skal de nå uansett ha med seg de reelle ansiennitetsopprykkene, står det i brevet.

Rådmennene mener dette har ført til at lønnsforskjellen opp til de som har vært ansatt lenge og som følger ordinær stige blir veldig stor. Langt større enn det er mulig å rette opp i framtidige lokale forhandlinger.

Rådmennenes forslag

Rådmennene i Indre Østfold kommunene har sammen kommet fram til et forslag hvor alle kommunene skal ha samme lønnsordninger og ha en felles strategi for å rekruttere nødvendig høyskolekompetanse. 

I brevet fra rådmanssutvalget skal det fra 01. mai i år være dette som gjelder:

  • Dagens ordning avvikles
  • De sentrale tariffbestemmelser og lønnstabeller følges uten tillegg
  • Eventuelle unntak forelegges leder av rådmannsutvalget som vurderer behov for drøfting i rådmannsutvalget før effektuering

– Hver enkelt kommune legger dette fram for de hovedtillitsvalgte før effektuering, avsluttes brevet.

Brevet

Her kan du lese hele brevet (klikk på bildet for å lese brevet i eget vindu):

Brev fra rådmannsutvalget

Reagerer på prosess og innhold

Karen Brasetvik reagerer både på prosess og innhold i det hun kaller «pålegget» fra rådmannsutvalget.

– Vi har derfor sendt brev til rådmennene i de aktuelle kommunene med noen spørsmål, sier hun.

Brasetvik vil gjerne ha forklart hva rådmennene legger i begrepet «dagens ordning».

– Vi vil også vite hva det er som skal avvikles? Betyr det at kommunen vil sette sykepleiere ned i lønn? Betyr det at kommunen vil nekte sykepleiere som har fått høyere lønn enn minstelønn, det sentralt fastsatte ansiennitetstillegget? Og betyr det at man ikke vil bruke lønn for å rekruttere? I så fall; hvordan skal kommunen da klare å rekruttere Norges mest etterspurte kompetanse? undrer Brasetvik.

Tariffstridig?

Brasetvik er også nysgjerrig på hva rådmennene mener når de skriver at «de sentrale tariffbestemmelser og lønnstabeller følges uten tillegg».

– Dersom kommunen vil inndra lokale tillegg som tidligere er fremforhandlet, vil det kunne være tariffstridig. I år er det satt av en betydelig pott til nettopp lokale tillegg. Mener kommunen at disse ikke skal gis til sykepleiere eller andre høyskoleutdannede? spør hun.

Fylkeslederen påpeker videre at det er den enkelte kommune og de ansattes organisasjoner som er parter og har forhandlings- og drøftingsrett, ikke rådmannsutvalget.

– Dette er hjemlet både i Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Utvalget har dermed ikke slik myndighet som her skisseres, sier Brasetvik.

Ikke imponert over kunnskapsnivået

– Jeg er ikke imponert over kunnskapsnivået til rådmennene om hvordan forhandlinger skal foregå. Jeg skulle likt å vite hva KS mener om dette, sier hun.

Brevet med NSF sine spørsmål ble sendt ut 8. mai. 

– Vi har ikke fått svar ennå. Vi får gi dem to uker før vi purrer, sier hun.

Vanskelig å rekruttere

– Sykepleiere er Norges mest etterspurte yrkesgruppe. Mange kommuner i Østfold har allerede i dag mangel på sykepleiere og det er vanskelig å rekruttere. Resultatet av årets lønnsoppgjør betyr at sykepleiere med ti års ansiennitet som jobber i sykehus, tjener mer enn sykepleiere med 16 års ansiennitet tjener i kommunal sektor. Det samme gjelder spesialsykepleiere. Og mens sykehusene ikke har rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere, har kommunene store problemer både med å rekruttere og beholde sykepleiere. Vi reagerer derfor sterkt på at rådmennene i Indre Østfold ikke vil bruke det sterkeste virkemiddelet man har for å rekruttere; lønn, sier hun.

– Vi må se på alternativer

Synnøve Rambek er rådmann i Askim og sier til  Smaalenenes Avis  at økt begynnerlønn har vært brukt som et rekrutteringstillegg for å få tak i folk.

– Men etter oppgjøret i 2014 virker det ikke slik lenger. Og da må vi se på alternativer. Vi skal vurdere andre rekrutteringsfremmende tiltak istedenfor lønn, som for eksempel nedbetaling av studielån, sier Rambek til avisen.

Hun presiserer at den nye lønnsordningen ikke har tilbakevirkende kraft, og at ingen av dagens ansatte blir satt ned i lønn. Rambek sier at ordningen skal evalueres innen utgangen av 2018.

KS har ikke vært involvert

– Er KS blitt rådført av rådmennene i denne saken?

– KS sentralt har ikke vært involvert i denne saken, men forutsetter at alle parter forholder seg lojalt til Hovedtariffavtalen (HTA), sier Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS.

Punkt to i rådmennenes forslag lyder: «De sentrale tariffbestemmelser og lønnstabeller følges uten tillegg.»

– Dersom det er fremforhandlet lokale tillegg tidligere, vil ikke et slikt vedtak være tariffstridig?

– Hvis Sykepleierforbundet mener at en eller flere kommuner opptrer i strid med HTA, regner vi med at forbundet kontakter KS om dette. Det er ikke gjort i denne saken. Ut over dette, må det være rådmennene i de enkelte kommuner som uttaler seg om dette, sier Mygland.

Har sendt brev til rådmennene

– Vil dere kontakte KS?

– Vi har i første omgang spurt hver kommune ved rådmannen om å redegjøre for hva rådmannsutvalgets pålegg vil bety i deres kommune i fht våre medlemmer. Rakkestad kommune har svart at de ikke er med på dette. Nå venter vi på svar fra de øvrige kommunene. Deres svar vil bety mye for videre oppfølging av saken, sier Karen Brasetvik.

Også fylkesleder i Utdanningsforbundet Østfold, Dagrun Lundsvoll, følger opp saken på vegne av sine medlemmer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse