fbpx - Barneavdelingene må styrkes Hopp til hovedinnhold
Åpen høring om voldsplan:

- Barne­avdelingene må styrkes

Babyhånd

Sykepleierforbundet etterlyser en styrking av barneavdelingene ved sykehus, samt øremerkede midler i arbeidet mot vold og overgrep.

– Vi ønsker at barneavdelingenes rolle i avdekking og oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn, tydeliggjøres i opptrappingsplanen.

Dette er sykepleierforbundets beskjed til justiskomiteen på Stortinget, som tirsdag holder åpen høring om opptrappingsplan mot vold og overgrep for 2017 til 2021

I skrivet som overleveres komiteen tirsdag ettermiddag, heter det:

– Vi savner også forslag til styrking av barneavdelingene, både i form av kompetanse og ressurser. Barneavdelingene er et sted der de volds- og overgrepsutsatte barna kommer, gjerne som «svingdørspasienter», men uten at man nødvendigvis avdekker eller i det hele tatt tenker på, eller spør om vold.

Fem krav til opptrappingsplanen

Forbundet mener det er fem ting som må på plass i opptrappingsplanen:

 • Elektronisk fødselsmelding må på plass for å sikre tidligst mulig oppfølging av nyfødte, i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.
   
 • Regjeringen må sikre at kommunene faktisk bruker bevilgede midler til styrking av tjenestetilbudet til barn og unge. Da kommer man ikke utenom øremerking og minstenormering.
   
 • Leder- og systemansvar må tydeliggjøres.
   
 • Lovregulering må sees i sammenheng, og lovverket må ikke legge opp til et skille mellom norskfødte barn og enslige mindreårige asylsøkere, slik vi opplever at det gjøres i forslaget til ny omsorgssenterlov. 
   
 • Kompetansehevende tiltak for fagpersoner som jobber med barn, ungdom og eldre må prioriteres, både i utdanningene og på arbeidsplasser.


​Les også:Til kamp for de yngste enslige asylsøkerbarna


Barneombudet: - Barn må ha et døgnåpent volds- og overgrepsmottak

Før etableringen av Statens barnehus, ble alle kliniske rettsmedisinske undersøkelser foretatt på sykehus. I dag primært skal de foretas på barnehus, heter det i forslaget til opptrapingsplan.

I 2014 ble det foretatt kliniske rettsmedisinske undersøkelser av kun 17,5 prosent av alle barn som ble avhørt i barnehusene, og det er store variasjoner mellom de ulike barnehusene.

Barneombud Anne Lindboe har døgnåpne volds- og overgrepsmottak for barn som en av sine fanesaker:

– Barn hvor det er mistanke om vold eller overgrep, må sikres en rask medisinsk undersøkelse, sier barneombud Anne Lindboe.

– Derfor må vi ha døgnåpene tilbud med spesialkompetanse på vold og overgrep mot barn ved de største sykehusene i landet.

– Voksne som er utsatt for vold eller overgrep, kan henvende seg til et døgnåpent spesialmottak på legevakta. Barn under 14 år blir henvist til barneavdelingene på sykehusene for medisinsk undersøkelse.

– Krevende undersøkelse

Lindboe understreker at en medisinsk undersøkelse av barn hvor det er mistanke om vold eller overgrep er krevende.

– Den tar tid, og leger og sykepleiere som utfører den må ha spesialkompetanse.

– I praksis har vi sett at mange sykehus verken har tid eller kompetanse når barnet først kommer.

Lindboe sier det er eksempler på at mottakssystemet ikke fungerer som det skal i dag:

– Vi vet for eksempel at barn har måttet vente på sykehus i flere timer, med akkedering fram og tilbake om hvem som sal gjøre hva. Og så har man endt med å sende barnet til mottak på legevakta, der man i utgangspunktet ikke har spesialkompetanse på barn.

– Jeg mener det er diskriminering av barn at de ikke har det samme tilbudet som voksne når det har vært utsatt for vold eller overgrep, sie rhun.

Mangel på sosialpediatere

Det skal være ansatt sosialpediatere i alle barneavdelinger, det er årets bestilling i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. Ifølge Aftenposten gjorde Barnelegeforeningen i slutten av 2015 en uformell spørreundersøkelse til sykehusenes 21 barneavdelinger. 

Der viste det seg at under halvparten har avsatt egen stilling til sosialpediater, skriver avisen. Ved Oslo universitetssykehus er det en egen sosialpediatrisk seksjon, og seks barneavdelinger hadde sosialpediatrisk team.

Til  Aftenposten sier Ingebjørg Fagerli, Leder i Norsk barnelegeforening, at det generelt er for få egne stillinger for sosialpediatere på de fleste barneavdelingene – altså barneleger som har ekstra kompetanse i å undersøke og behandle barn som kan være utsatt for omsorgssvikt og vold.

Etterlyser penger

Barneombudet skal tirsdag kommentere opptrappingsplanen mot vold og overgrep i den åpne høringen på Stortinget.

– Vi ser ingen tiltak for å opprette døgnåpne volds-og overgrepsmottak for barn, sa Lindboe før høringen.

– Et generelt problem med opptrappingsplanen er at den er en beskrivelse av tiltak det hadde vært fint å sette i gang med, uten at de pengene det koster å faktisk gjøre det, følger med, mener Lindboe.


Les også:
- Når barna går herfra, vet vi ikke hva som skjer med dem

Helsesøsterleder: - For mange steder det kan glippe

Etterforsker vold mot de minste barna - ber om hjelp fra helsepersonell 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse