Sykepleien 8/2016

2016; 104 (8)

Reform, omorganisering, innovasjon, oppgaveglidning, kompetanseutvikling, effektivisering. Ordene gir noen stjerner i øynene, mens andre får tårer.