fbpx Mennesker i verden Hopp til hovedinnhold

Mennesker i verden

Bokfakta

Boktittel: En som er god. Å få et barn med Downs syndrom
Forfatter: Marie Haavik
Forlag: Pax forlag, 2016
Sidetall: 211
ISBN: ISBN 978-82-530-3735-6

Boka «En som er god. Å få et barn med Downs syndrom» viser at syndromet gir et mangfold av uttrykk. Marie Haavik beskriver hvordan de første reaksjonene kan være, hun gir et historisk tilbakeblikk, skriver om utvikling og ferdigheter gjennom barneårene, om behov og rettigheter, inkludering og skole, fagfolk og hjelpere, om ­søsken og om foreldreerfaringer.

Den første meldingen, «Vi tror barnet ditt har Downs syndrom», vil for de fleste foreldre sette i gang vonde følelser og tanker. Alle ønsker seg et barn som er friskt og uten syndromer. Etter hvert kommer foreldrene fram til en aksept. Deres barn vil bruke lengre tid på å nå milepæler i utviklingen. For de fleste blir det et godt og rikt liv med mye glede, og slett ikke en familie det er synd på.

Barn med Downs syndrom har ulike grader av funksjonsnedsettelser. Felles for dem er at alle vil trenge ekstra støtte og stimulering. Forfatteren er opptatt av at man ikke må se på all aktivitet som trening. Det må ikke bli slik at middagen blir til «spisesituasjonen». Det gode samværet må være nok i seg selv. Også skoletilbudet blir drøftet: Er inkludering i vanlig skole best, eller bør barn med Downs syndrom få opplæring i egne grupper?

Marie Haavik er selv mor til et barn med Downs syndrom. Hun er psykolog av yrke. Boken har en god menneskelig og faglig tyngde hvor hun uttrykker kjærlighet og respekt, samtidig som hun gir relevant faglig kunnskap. Gjennom hele boka utfordrer forfatteren de allmenne stereotype oppfatningene.

Med denne boka har en stolt mor vist at barn med Downs syndrom er mennesker i verden som har det bra. Deres annerledeshet er en ressurs for samfunnet. Boka fortjener en bred målgruppe: Foreldre, familie­ og venner til barn med Downs syndrom, helse­personell i kommune- og spesialist­helsetjeneste, pedagogisk personell i barnehage, SFO og skole.

Annonse
Annonse