fbpx Helsesøstermillioner står urørt Hopp til hovedinnhold

Helsesøster­millioner står urørt

Bildet viser Bent Høie

Det finnes mer penger til helsesøstertjenesten. Bent Høie oppfordrer kommunene til å søke. Søknadsfristen går ut 30. september.

– Vi ser at regjeringens satsning på barn og unge gir resultater. De to siste årene har vi sett en tydelig vekst i antall helsesøstre. Det er god start, men vi mener det er behov for en enda sterkere innsats, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

49 millioner kroner i potten

For perioden 2014-2016 er det satt av 667 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom kommunerammen. I tillegg ble det i Stortinget for 2016 bevilget ytterligere 100 millioner til en øremerket tilskuddsordning til kommunene som styrker helsesøstre og andre faggrupper i skolehelse- og helsestasjonstjenesten. Det er fremdeles 49 millioner kroner som ikke er benyttet, og tilskuddsmidlene lyses derfor ut på nytt.

– Søk nå!

– Det vil gi kommuner som nå jobber med sine reviderte budsjetter og faktisk bruker pengene på flere helsesøstre i kommunene - mulighet til å få en ekstra belønning for dette.  Kommunene får nå en ny mulighet til å sikre seg helsesøstermillioner. Min klare oppfordring til kommunene er: Søk nå, sier Bent Høie.

Målet for midlene:

* Styrke kapasiteten og kvaliteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

*Styrke arbeidet i kommunen rundt barn, unge, gravide og deres familier.

*Stimulere til økt flerfaglig samarbeid rundt barn, unge, gravide og deres familier.

Målgruppe for midlene:

Barn, unge, gravide og deres familier.

Det gis tilskudd til:

1.   Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med personell kommunen vurderer at kommer målgruppene til gode.

2.   Forhold som legger til rette for økt flerfaglig samarbeid rundt målgruppene.

3.   Forhold som legger til rette for bedre tilgjengelighet til tjenestene for målgruppene.

Les mer om hvordan søknaden skal utformes her.

Kommunene får nå en ny mulighet til å sikre seg helsesøstermillioner. Min klare oppfordring til kommunene er: Søk nå!
Bent Høie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse