fbpx Helsesøstermillioner står urørt Hopp til hovedinnhold

Helsesøster­millioner står urørt

Bildet viser Bent Høie
MER I POTTEN: Bent Høie lyser ut tilskuddsmidler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nytt. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Det finnes mer penger til helsesøstertjenesten. Bent Høie oppfordrer kommunene til å søke. Søknadsfristen går ut 30. september.

– Vi ser at regjeringens satsning på barn og unge gir resultater. De to siste årene har vi sett en tydelig vekst i antall helsesøstre. Det er god start, men vi mener det er behov for en enda sterkere innsats, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

49 millioner kroner i potten

For perioden 2014-2016 er det satt av 667 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom kommunerammen. I tillegg ble det i Stortinget for 2016 bevilget ytterligere 100 millioner til en øremerket tilskuddsordning til kommunene som styrker helsesøstre og andre faggrupper i skolehelse- og helsestasjonstjenesten. Det er fremdeles 49 millioner kroner som ikke er benyttet, og tilskuddsmidlene lyses derfor ut på nytt.

– Søk nå!

– Det vil gi kommuner som nå jobber med sine reviderte budsjetter og faktisk bruker pengene på flere helsesøstre i kommunene - mulighet til å få en ekstra belønning for dette.  Kommunene får nå en ny mulighet til å sikre seg helsesøstermillioner. Min klare oppfordring til kommunene er: Søk nå, sier Bent Høie.

Målet for midlene:

* Styrke kapasiteten og kvaliteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

*Styrke arbeidet i kommunen rundt barn, unge, gravide og deres familier.

*Stimulere til økt flerfaglig samarbeid rundt barn, unge, gravide og deres familier.

Målgruppe for midlene:

Barn, unge, gravide og deres familier.

Det gis tilskudd til:

1.   Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med personell kommunen vurderer at kommer målgruppene til gode.

2.   Forhold som legger til rette for økt flerfaglig samarbeid rundt målgruppene.

3.   Forhold som legger til rette for bedre tilgjengelighet til tjenestene for målgruppene.

Les mer om hvordan søknaden skal utformes her.

Kommunene får nå en ny mulighet til å sikre seg helsesøstermillioner. Min klare oppfordring til kommunene er: Søk nå!

Bent Høie
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.