fbpx Reflektert om kreft og psyke Hopp til hovedinnhold

Reflektert om kreft og psyke

Bokfakta

Boktittel: Kreft­sykdom. Psykologiske og sosiale perspektiver
Forfatter: Alv A. Dahl
Forlag: Cappelen Damm, 2016
Sidetall: 384
ISBN: ISBN: 978-82-02-47431-7

Kreftsykdom rammer omtrent 30 000 nordmenn hvert år, og fordi langtidsoverlevelsen nå overstiger 60 prosent, er gruppen som lever lenge etter diagnosetidspunktet stor. Følgene av kreftsykdom rammer også pårørende. Alv A. Dahl har skrevet en engasjerende­ og relevant lærebok i psyko-onkologi­ som tar mål av seg å bøte på mangelen av norskspråklig litteratur om emnet.

Dahl har tidligere jobbet som professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring i klinisk forskning innen psykiatri og psyko-onkologi.­ Han er også forskningsrådgiver på Radiumhospitalet.

Boken er oversiktlig og har en god struktur. Den er delt inn i 17 kapitler som blant annet omhandler søvn­problemer, kognitive problemer, kroppsbilde, sorgreaksjoner og posttraumatisk vekst. Forfatteren trekker veksler på teorier innenfor psykologifaget, som blant annet omhandler personlighet, sårbarhet, og motstandsdyktighet mot belastninger, og han lykkes i å relatere disse til en praktisk kontekst. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering.

Språket flyter godt, og relevante begreper forklares i teksten. Innholdsmessig så er det en blanding av teori,­ casebeskrivelser og henvisning til forskning. I tilknytning til beskrivelser av undersøkelser har forfatteren ofte en ledsagende drøfting av det metodiske grunnlaget for funnene. Dette nyanserer teksten og vil særlig være nyttig for lesere på bachelornivå, men også for mange andre. Tiltak som ikke har effekt eller som har liten effekt, diskuteres også. Forfatteren våger å mene noe, som å ta stilling til prioritering av ressurser, men virker allikevel­ ikke dogmatisk. Han viser også faglig kreativitet ved å bruke sitater fra ­litteratur for å illustrere hvordan sorg, tap og konflikter mellom mennesker kan oppleves.

Boken kan passe for sykepleie­studenter i grunnutdanningen, kreftsykepleiere, leger, hjelpepleiere og andre som jobber med pasientgruppen. Fordi boken er såpass godt forklart, vil den trolig være av interesse også for pasienter og pårørende som ønsker en oversikt over emnet. Bakerst i teksten finnes en omfattende litteraturliste for dem som ønsker mer fordypning.

Avslutningsvis peker forfatteren på at mens norsk helsevesen trolig har god kvalitet på diagnostikk og somatisk behandling, så får de sosiale og psykologiske forholdene liten oppmerksomhet og få ressurser. Han ­håper at denne boken kan gjøre noe med det. Jeg gjenkjenner en resonans fra pasientfortellinger hvor behovet for å bli sett ikke har blitt møtt tilfredsstillende av helsepersonell. Jeg håper derfor at mange velger å lese denne boken.

Annonse
Annonse