fbpx - Vil hente flere sykepleiere fra Spania og Litauen Hopp til hovedinnhold
Bemanningsbyrå:

- Vil hente flere sykepleiere fra Spania og Litauen

Bildet viser en undervisningssituasjon med sykepleiere i Vilnius, Litauen

Det har blitt vanskeligere å få tak i svensk helsepersonell som vil jobbe som vikarer i Norge, sier en av de største aktørene innen utleie av helsepersonell.

– Det er heller ikke nok å ta av i de andre nordiske landene. Derfor må vi begynne å rekruttere fra ikke-nordiske land, sier Kjetil Bell Tveit i Centric Care.

Svak valuta 

Bemanningsforetaket har til nå belaget seg på å rekruttere de fleste av vikarene fra Sverige. I 2014 merket de at dette ble vanskeligere. Omsetningen for foretaket gikk ned fra totalt 143 mill i 2013 til 128 millioner året etter.

– Svenske sykepleiere har fått høyere lønn i hjemlandet, og valutaen er svak. Sverige har heller ikke overskudd på helsepersonell og vi må jobbe hardere for å dekke opp behovet for vikarer. Etterspørselen etter vikarer er minst like høy.

Dette er begrunnelsen for at bemanningsforetaket nå har begynt å rekruttere sykepleiere fra Litauen og Spania.

Under årets sommeravvikling kommer 50 av totalt 200 sykepleiervikarer fra foretaket til å være fra et ikke-nordisk land.

Språkkurs

For å forberede noe av sommeravviklingen i Norge, sitter det i disse dager 24 spanske og litauiske sykepleiere på skolebenken i sine hjemland.
Ifølge Bell Tveit i Centric Care får de et seks til ti måneders språkkurs. I denne perioden skal de bli drillet i norske helsetermer, hvordan helsevesenet er organisert og hva som venter av kulturforskjeller.

Hva og hvordan sykepleierne betaler for språkkurset, beskriver Bell Tveit som forretningskritisk informasjon som han ikke ønsker at konkurrentene skal få innblikk i.

Han sier at vikarene blir ansatt i Norge og skal få utbetalt samme lønn og ha arbeidsvilkår som en norsk sykepleier hadde fått for samme arbeid dersom de hadde vært ansatt direkte ved sykehuset eller i kommunen.

– Hvilken standard har boligene?

– Alle har minimum eget soverom og tilgang til bad og kjøkken. Det er uaktuelt å senke standarden ved for eksempel la flere dele soverom. Hvis det skal være attraktivt å jobbe for oss, må vi ha bra betingelser og god standard på boligene.

– Må vikarene velge billigste reisemåte for å få reisen dekket av dere?

– Vi etterstreber at de reiser mest mulig kostnads- og miljøeffektivt. Men på kort varsel er ikke det alltid mulig. Jeg har god samvittighet for arbeidskontrakter og boforhold for vikarene. Vi må behandle alle ordentlig, hvis ikke blir det vanskelig å holde på folk.

Han mener fordelen med å rekruttere fra ikke-nordiske land er at disse vikarene er interessert i å jobbe i lengre perioder. De svenske vikarene ønsker ofte å jobbe i korte perioder, og så reise hjem, sier han.


Nøkkeltall Centric Care:
  • Leverer sykepleiere, leger og annet helsepersonell til norske kommuner og sykehus i hele Norge
  • Leverte for cirka 78 millioner til kommunene i 2015, det samme som året før 
  • Omsetningen for foretaket gikk ned fra totalt 143 mill i 2013 til 128 mill året etter

0 Kommentarer

Annonse
Annonse