fbpx Vil bruke pengene annerledes Hopp til hovedinnhold

Vil bruke pengene annerledes

NSF-leder Eli Gunhild By

Norske kommuner har de siste fire årene brukt over 3,2 milliarder kroner på vikarer, ifølge tall NSF har hentet inn.

(Klikk på grafikken for å få den opp i full størrelse)

NSFs tall over vikarbruk i kommunene

Store forskjeller

Norske kommuner har i peridoen 2012-2015 brukt over 3,2 milliarder kroner på innleie av helsepersonell, ifølge tall NSF har hentet inn fra 410 kommuner.

NSF hevder at dette i stor grad skyldes innføringen av Samhandlingsreformen.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i vikarbruken mellom kommunene. Noen bruker store beløp, mens hele 87 kommuner sier de ikke har brukt noe på innleie av vikarer fra bemanningsbyråer.

Vil ha fast ansatte

Hvorfor har NSF gjort denne undersøkelsen?

– Vi mener at vi skal ha fast ansatte sykepleiere. Det er trygt for pasientene, og det er forutsigbart for både pasientene og kollegene. I fjor høst fant vi ut hvor mye sykehusene brukte. Nå har vi kartlagt hva kommunene bruker, sier Eli Gunhild By.

– Synes du det er et høyt/lavt tall?

– På fire år har kommunene brukt svimlende 3200 millioner kroner på innleie av helsepersonell, størsteparten er til sykepleiere. Jeg kan ikke skjønne logikken i dette. Det må da være bedre å ansette sykepleiere, i stedet for å leie inn fra vikarbyråer. Mange steder er det stor mangel, og jeg skjønner at vikarbyråer må brukes i noen tilfeller. Denne undersøkelsen viser at det er veldig ulikt mellom kommuner, og at noen bruker det veldig mye.

Fellesskapet penger

– Overraskende tall, eller som forventet?

– Etter at vi så hvor høye tallene var på sykehusene, så forventet jeg et høyt tall. Tenk hvor mange sykepleiere de kunne ha ansatt for disse midlene, sier By.

Hva skal dere bruke undersøkelsen til?

– Det er fellesskapets penger som brukes til dette. Jeg mener at befolkningen ville fått mye mer igjen for pengene ved å gi sykepleiere lønns- og arbeidsvilkår og godt fagmiljø som gjør  det attraktivt å jobbe i kommunene. Jeg vi be om et møte både med helse- og omsorgsministeren og KS-lederen for å legge fram tallene. Jeg forutsetter at vi har felles interesse av å få ned vikarbruken, sier By.

Omsatte for over 5 milliarder

Even Hagelien

Fagsjef i NHO service, Even Hagelien, lar seg ikke overraske over tallene som NSF har hentet inn.

– Etter vår bransjestatistikk, som favner det store flertall av bedriftene som leverer bemanningstjenester til helsetjenesten, ble det i perioden innrapportert en omsetning på kr 5 457 212 397. På den bakgrunn er nok tallet som er innhentet omtrent på nivå med forventet. Bemanning til helsevesenet omfatter cirka 7 prosent av timene som leveres fra norske bemanningsbedrifter, sier fagsjef i NHO service, Even Hagelien.

Overrasket over de 87

Han mener en forutsetning for å sikre forsvarlige helsetjenester er å hente kvalifisert personell via bemanningsbransjen.

– Ved siden av personellmangel er det en kjent sak at sykefraværet er høyt og at det til stadighet er nødvendig å hente inn vikarer. For å få til forsvarlig ferieavvikling er bemanningsbransjen helt sentral, sier han.

Hagelien er ikke overrasket at det er de største kommunene som leier inn for mest penger. Han er imidlertid overrasket over at 87 kommuner ikke bruker vikarbyråer i det hele tatt.

– Ja, det overrasker at disse kommunene ikke har behov for å benytte seg av innleie av personell, sier han.

Spørsmål om hvilke byråer som er størst og tjener mest på kommunene, ønsker ikke Hagelien å kommentere.

– Mye baserer seg på rammeavtaler. Vi forventer at kommunene gjennomfører forsvarlige anbudsrunder ved inngåelse av slike rammeavtaler om innleie, sier han.

Les hele tema om bemanningsbyråer.

Det må da være bedre å ansette sykepleiere.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse