fbpx Sykepleierne anbefaler yrket Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne anbefaler yrket

Bilde av Arnfinn Sundsfjord

I en spørreundersøkelse utført av Sykepleien blant 2900 sykepleiere i kommunenes hjemmetjeneste og eldreomsorg, sier 66 prosent at de vil anbefale sykepleieryrket til dagens unge. 

1750 flere per år

For å dekke en beregnet sykepleiermangel på 28 000 i år 2035, må antall nyutdannete sykepleiere her i landet økes med 1750 per år, ifølge forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Nils Martin Stølen.

På ett felt ser det lovende ut: Rekordmange ønsker å utdanne seg til sykepleiere. Ved årets samordna opptak hadde hele 12 362 dette som førstevalg foran høstens studier, en økning på 17,5 prosent fra året før.

Les mer:Sykepleierne tror kvaliteten blir dårligere i fremtiden

Flere må fullføre

Søkerne kjemper derimot om i underkant av 6000 studieplasser, og antallet som fullfører studiet, er langt lavere enn det igjen. Tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at norske høyskoler og universiteter ikke uteksaminerer flere sykepleiere nå enn de gjorde for rundt ti år siden. (I 2004 registrerte DBH 3578 ferdige kandidater innen sykepleie, og i 2013 var tallet 3543.)

Dessuten vil behovet for sykepleiere øke mest innen eldreomsorg, samtidig har kun 7 prosent av nyutdannete sykepleiere sykehjem som førstevalg når de søker jobb, ifølge en undersøkelse NSF gjennomførte i fjor.

Flere studieplasser

– Dette er en tematikk vi har tatt opp med både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi har oppfordret myndighetene til å øke antall studieplasser og til å gjøre det raskt.

Det sier Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø og leder for Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS).

Han påpeker at det er nettopp innen sykepleieutdanningen de ser det mest prekære utdanningsbehovet fremover.

– Dersom framskrivingen fra Statistisk sentralbyrå om mangel på sykepleiere skal tas til følge, må godt og vel en tredel av dem som tar høyere utdanning her i landet velge helsefag. Det tror jeg er urealistisk.

 

Flere fronter

Sundfjord understreker at bemanningsutfordringene dessuten ikke lar seg løse utelukkende ved å opprette flere studieplasser.

– Man må jobbe på flere fronter, og vi vet for eksempel ikke i hvilken grad velferdsteknologi, endringer i arbeidsform og jobbglidning vil kunne endre fremtidens behov.

– I dag er det kun rundt 60 prosent av dem som starter på en sykepleierutdanning nasjonalt, som fullfører. Dette kan vi ikke være fornøyd med, og er noe det må jobbes med – både nasjonalt og på den enkelte utdanningsinstitusjonen.

Det at så få sykepleiestudenter ønsker å jobbe innen eldreomsorg – en sektor der behovene antas å øke spesielt mye fremover – mener Sundfjord er nært knyttet til rammevilkårene for praksisperioden.

Kvalitet skal løftes

– En av de viktigste fanesakene for NFE-HS er å få like juridiske og finansielle rammevilkår for praksis i primærhelsetjenesten som i spesialhelsetjenesten. I dag har spesialhelsetjenesten egne midler for å ta vare på sine praksisstudenter. Dette mangler i kommunalhelsetjenesten, og det er derfor store individuelle forskjeller fra kommune til kommune med hensyn til hvorvidt de kan gi et kvalitativt godt praksistilbud til våre studenter.

Sundsfjord minner om at kvalitet i sykepleieutdanningen ikke bare handler om selve utdanningsinstitusjonene, men i stor grad også om praksisstedene.

– Sammen med tjenestene jobber vi nå med et stort prosjekt der vi vil vie mer oppmerksomhet til kvalitet i praksisdelen av studiene. Det studentene eksponeres for her, påvirker jo i stor grad deres senere valg av arbeidsplass.

Les hva niendeklassingene ved Nordbytun ungdomsskole i Ås kommune vil bli:

Bilde av skoleklasse inne i klasserom
For å dekke en beregnet sykepleiermangel på 28 000 i år 2035, må antall nyutdannete sykepleiere her i landet økes med 1750 per år.
Nils Martin Stølen, forsker i SSB

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse