fbpx Skoleelever vil bli advokater, ikke sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Skoleelever vil bli advokater, ikke sykepleiere

Vi ba 73 ungdommer ønske seg fem yrker hver. Kun to av dem vurderer å bli sykepleier og én vil bli helsefagarbeider.

Hvordan skal det gå med oss når vi blir gamle og dagens unge skal pleie oss? Hva skjer når vi varmer GPS-en i mikroen, synger med når telefonen ringer og tror medisindosetten er et artig brettspill? Blir vi satt ut i sykehjemskøen for å dø?

Skal vi tro vår lille uhøytidelige meningsmåling blant høstens tiendeklassinger på Nordbytun ungdomsskole i Ås kommune, ser det nemlig dårlig ut med bemanningen på fremtidens sykehjem. 
En mager trøst er at vi antakelig får god hjelp til å saksøke staten for manglende pleietjenester: Jurist/advokat er yrket som får flest stemmer.

Sykepleierne er enig

Tiendeklassingene Sykepleien har snakket med vil ikke bli sykepleiere. Det stemmer med resultatene fra Sykepleiens egen  spørreundersøkelse blant 2900 sykepleiere i hjemmetjenesten og på sykehjem. 66 prosent mener det ikke er realistisk at tre av ti ungdommer velger å utdanne seg til sykepleier. Like mange anbefaler yrket til dagens unge.

Klarer ikke blod

– Jeg liker å hjelpe andre, men ikke på den måten sykepleiere gjør, sier Tony Skovli, en av 15-åringene i undersøkelsen. 

Tony Skovli

– Jeg blir så provosert når jeg ser på nyhetene om folk som raner butikker og voldtar. Så jeg har veldig lyst å jobbe med loven og håndheve den.

– Hva liker du ikke ved sykepleieryrket?

– Å se til at folk har det bra 24/7. Å være på vakt hele døgnet og kunne bli plutselig oppringt midt på natta og stille opp for eksempel til en operasjon eller liknende, sier den kommende advokaten.
De andre ungdommene vi treffer fra samme skole rynker også på nesen med tanke på en fremtidig sykepleierkarriere:

Marthe Værdal

Marthe Værdal synes det blir for mye ansvar og er ikke noe glad i sprøyter, mens Sebastian Aukrust Larsen ikke klarer blod. 

– Jeg klarer ikke å se blod, jeg klarer ikke å tenke på blod. Så sykepleieryrket går fort ut, konstaterer han.

De vil heller bli henholdsvis barnepsykolog og dataingeniør.

– Jeg har lyst å hjelpe barn med problemer de ikke kan løse selv. Det viktigste med en jobb er at det er noe du skal gjøre hver dag i store deler av ditt liv, og da må det være noe du er veldig glad i, sier Værdal.

Lite fristende

– Det virker ikke så fristende å bli sykepleier, innrømmer Martin Aktmyr.

Maritn Aktmyr

Han har bestemt seg for å bli tannlege, selv om både mor og mormor er sykepleiere, noe de ble etter å ha lest til tannlege. 

– Hvis du spør ungdommer, er det ikke mange som sier at de vil bli sykepleiere. Når jeg tenker på sykepleiere, så tenker jeg at de vasker eldre mennesker. Men de gjør sikkert mye mer enn det, som er bedre.

– Men hvem skal vaske de eldre hvis ingen vil jobbe med det?

– Nei, det var det da. Det går ofte litt opp og ned med hva folk vil jobbe som. Så jeg tror ikke det er så veldig stort problem at vi ikke får så mange sykepleiere nå. Jeg tror det vil endre seg etter hvert. Noen må selvfølgelig være sykepleiere også. Vi kan ikke ha en by uten politi og brannmenn. Vi må jo ha alle yrker.

Skummelt

Maria Karlsen og Mathea Nicolaisen synes begge det virker skummelt å måtte fikse syke mennesker. Mathea er redd for blod og tror heller det vil passe med en karriere som artist/musiker/skuespiller, siden det er dette hun gjør best og man kan stå friere til å bestemme over arbeidstiden sin.

Maria Karlsen
Sykepleier virker gøy, men jeg er ikke så veldig flink til å passe på og ordne og sånt. Jeg kan heller tenke meg å jobbe med barns psykiske enn fysiske helse, sier Maria.

Toppvalgene

Da vi ba 15-åringene, 73 i tallet, om å rangere fem yrker de ønsker seg mest, var det altså jurist/advokat som gikk av med seieren med 23 stemmer. 
På de etterfølgende plassene, i synkende popularitet, kommer ingeniør og politi. Militær og fotograf har delt fjerdeplass og arkitekt seiler inn på femte tett etterfulgt av skuespiller. Toppidrettsutøver kommer etter det, og er i tillegg det yrket som har flest første- og andrevalg etter jurist/advokat.

Flere hjemmeværende enn sykepleiere. Langt nede på listen finner vi at kun to jenter ønsker seg sykepleier, begge har yrket som sitt tredjevalg. Faktisk er det dobbelt så mange som heller kan tenke seg å være hjemmeværende enn å være sykepleier. To jenter og to gutter har skrevet opp hjemmeværende på ønskelisten sin.
Ei jente har ønsket seg helsefagarbeider som førstevalg, mens en gutt har paramedic som tredjevalg. Lege er med på lista, men ingen ønsker det som førstevalg.

Nasjonal trend?

Tallene vi fant på Nordbytun ungdomsskole ser ut til å føye seg inn i en trend som også ses nasjonalt. Færre ønsker sykepleieryrket i 2013 enn i 2009, ifølge spørreundersøkelsen til den statlige nettsiden Utdanning.no, utført av Opinion/Perduco. 

I 2009 ba de 1000 ungdommer mellom 15-25 år krysse av på en begrenset liste over yrker. Da skåret media/journalistikk/foto best, etterfulgt av ingeniør/arkitekt, ledelse/administrasjon og lege/psykolog/tannlege. Sykepleier kom da på 17. plass av totalt 21 yrker, der 10 prosent sa de kunne tenke seg dette yrket. 

Resultatene er presentert med en «ordsky», der de mest populære yrkene får størst bokstaver. «Sykepleier» står med liten skrift, bare «jord-/skogbruk» er mindre.
I 2013 var ikke sykepleier med i ordskyen i det hele tatt. Da kom lærer øverst, etterfulgt av lege, økonom, psykolog og advokat. Men i 2013 var spørsmålet stilt annerledes. Ungdommene ble bedt om å skrive inn yrket de helst kunne tenke seg å jobbe med, i stedet for å krysse av.


Håp for sykepleien

Det ser heldigvis ikke helt svart ut. Opinion/Perduco-undersøkelsen for 2013 ber de unge om å rangere ulike bransjer de kan tenke seg å jobbe i, kommer helse/omsorg og velvære på topp. Til sammen oppgir 28 prosent av de spurte denne bransjen som enten første- andre- eller tredjevalg. Det er imidlertid fremdeles en klar overvekt av kvinner her.

– På utdanning.no er sykepleie/sykepleier et av de tre mest brukte søkeord, opplyser Camilla D. Carlsen hos IKT-senteret som driver nettsiden hvor ungdom kan finne informasjon om ulike yrker.

– Det har også vært en av de mest leste yrkesbeskrivelsene og studiebeskrivelsene i flere år på rad. Vi kan ikke si noe om alderen på brukerne, og kan heller ikke konkludere med at dette er de unges yrkesønsker. Men det er absolutt populært, og brukerne er nysgjerrige på å vite mer om yrket og utdanningen, sier hun.

Dessuten meldes det om rekordstor søkning til sykepleierstudiet i år. 12 362 personer har det som sitt førstevalg, noe som gir en økning på over 17 prosent. Det er omtrent samme økning som pedagogiske fag og informasjonsteknologi, viser tall fra Samordna opptak.

– Vet for lite om sykepleiere

Mia Andresen

– Informasjon om yrket og hva en sykepleier faktisk gjør, bør inn allerede på ungdomsskolenivå, både til rådgiverne og elevene. I dag vet ikke ungdommene at det handler om mer enn blod og sprøyter og kroppsvask. Jeg visste ikke selv før jeg var godt voksen at man kan ta master og doktorgrad innen sykepleie og at det er et universitetsfag.

Andresen understreker at rådgiverne på ungdomsskolene har en nøkkelrolle.

– De bør spørre mer om ungdommene har tenkt på hva de kan bruke utdanningen sin til og om de har tenkt på hva samfunnet vårt trenger i dag.

Ellers tror hun det er naturlig at yrkesvalgene endrer seg når ungdommene blir eldre og kommer ut av videregående skole.

– Realitetene treffer deg med mer erfaring, og du oppdager at det kanskje ikke er så lett å bli psykolog eller lege som du trodde. Det kan kanskje forklare at søkingen til yrket går opp selv om de yngste ungdommene ikke har sykepleier på sin fem på topp-liste, sier hun.

Les hva leder for Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) mener må til for å få flere til å velge omsorgsyrker

Les mer:

Tema: Eldreomsorg 2035

Når jeg tenker på sykepleiere, så tenker jeg at de vasker eldre mennesker. Men de gjør sikkert mye mer enn det, som er bedre.
Martin Aktmyr, elev

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse