En varslet bemanningskrise

Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Hvem skal pleie oss da?

Klikk deg gjennom sakene under og se hvilke fremtidsløsninger du har mest tro på, eller eventuelt frykter mest:

Øvrige undertema

  • Viser porten inn til Skien fengsel
    Tema

    Fengselshelsetjeneste

    Innsatte i fengsel har krav på samme helsetjeneste som oss utenfor. For sykepleiere som jobber her byr det på utfordringer.