fbpx Djupedalutvalget vil ha minstenorm for helsesøstre Hopp til hovedinnhold

Djupedal­utvalget vil ha minste­norm for helse­søstre

Nærbilde av Øystein Djupedal

Mer penger til skolehelsetjenesten og lovfestet minstenorm for helsesøstre er blant anbefalingene for å få bukt med mobbing. Forslagene er nå på høring, og får støtte fra Barneombudet og faggruppen for helsesøstre.

Djupedalutvalget leverte i mars en NOU med en rekke forslag til tiltak for å redusere mobbing i skolen. Blant forslagene er å øke bevilgningene til skolehelsetjenesten med 400 millioner kroner og at en minstenorm lovfestes for skolehelsetjenesten.

Fylkesmann i Aust-agder og leder av utvalget, Øystein Djupedal, sier til Sykepleien at de 400 millionene skal komme i tillegg til midelene regjeringen allerede har gitt over statsbudsjettene.

- Dere foreslår at pengene gis som frie mider. Hvorfor det?

- Det er opp til regjeringen om de vil og hvordan de vil gi pengene til kommunene. Det vanlige i dag er ikke øremerking, sier Djupedal.

Gode anbefalinger

Leder for Landsgruppa av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er glad for utvalgets anbefalinger selv om midlene ikke øremerkes.

- Hvis vi får på plass en lovfestet minstenorm, er det lettere å kontrollere at penger går til det de er tenkt. En minstenorm vil også gjøre det enklere å føre tilsyn med at tjenesten som gis blir lik for barn og unge uansett hvor i landet de bor, sier hun.

Barneombudet vil ha øremerking

Barneombud Anne Lindbo, skriver i høringssvaret at det er mye positivt i Djupedalutvalgets rapport. Hun trekker frem de 400 millioner kroner som foreslås å gis til skolehelsetjenesten slik at antall helsesøsterårsverk får mulighet til å følge den veiledende nasjonale normen.

- For å lykkes bør disse midlene øremerkes, sier Lindboe i en pressemelding.

Barn og unge sliter

Tall fra Folkehelsemeldingen 2015 viser at 15 til 20 prosent av alle barn og unge i Norge i alderen 3 til 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon eller atferdsproblemer. Dette er barn som trenger oppfølging og sosial støtte når behovet er der.

- Via skolehelsetjenesten har barn som mobbes en unik mulighet til å treffe en voksen på en arena hvor de kan få rask hjelp.  De ansatte lytter, gir råd og hjelper barn med å komme i kontakt med andre tjenester hvis det er nødvendig. Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste. Dette er en god og viktig forebygging også mot vedvarende mobbing, sier Anne Lindboe.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse