• Snakker terapeuter for lite om seksuell helse?

  ... er å drøfte i hvilken grad seksualitet og seksuell helse kan få en naturlig plass i samtaleterapi i den kommunale helsetjenesten ... mulig slik at jeg kan yte optimal hjelp til å oppnå bedre psykisk helse og livskvalitet?» Avslutning og utfordringer Det er viktig ...

  Fagutvikling
 • Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv

  ... Recovery omhandler hva som fremmer fysisk og psykisk helse hos bruker, samt brukers evne til å tilegne seg ny kunnskap for å ...

  Fagutvikling
 • Utvider satsingen på primærhelseteam

  ... for å vurdere ordningen. Det sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, til Sykepleien. – ... Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Erlandsen mener det kan være mer ...

  Nyheter
 • Slik er sykepleie i verdens største flyktningleir

  ... til en situasjon med ofte uoversiktlige og svært omfattende helse og nødhjelpsbehov. Likevel må ikke prioriteringene gå på tvers av ...

  Fagutvikling
 • Vil ha ett lovverk for all tvangsbruk i helsevesenet

  ... Henning Østenstad da NOU-en ble overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). – Ingen har ansvaret for ... overfor for eksempel personer som er rusmiddelavhengige, er psykisk syke, har demens, svært smittsomme sykdommer eller psykisk utviklingshemming. – Jeg har snakket med en person som har vært ...

  Nyheter
 • Det er mye helse i nærvær

  ... Det fins ikke noe spesifikt tiltak eller behandlingsmetode i psykisk helsevern som heter «nærvær». Hvis man skal tilby det, kan man ... det lite fokus på begreper som: nærvær, lindring, lek, helse, omsorg, trøst, læring, kreativitet, glede, mening og mestring (myke ...

  Innspill
 • Tvangslovutvalget legger frem sin innstilling

  ... fordi det var stort behov for gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Tvangsreglene er spredt over fire ulike ... av tvangsbruk overfor for eksempel rusmiddelavhengige, psykisk syke, demente, personer med svært smittsomme sykdommer og psykisk ...

  Nyheter
 • NSF Oslo: – Vi går for Riksen og Ullevål

  ... som Oslo universitetssykehus (OUS) har foreslått til Helse Sør-Øst, som er en delt løsning mellom Gaustad og Aker, sier Line ... Rikshospitalet/Gaustad, bygge ut Ullevål og samle psykisk helse og avhengighet i nye bygg på Aker. – Vi ser ikke for oss ...

  Nyheter
 • Hva er sykepleie i psykisk helse- og rustjenesten?

  ... sykepleiefaglig spesialisering og utdanning til lederskap i psykisk helsevern (1). Utdanningstiden var på ett år med noen uker med ... Dagens videre- og masterutdanninger i psykisk helse og rus utdanner både for arbeid i psykisk helsevern og kommunalt psykisk ...

  Fagutvikling
 • Heltidskultur lar vente på seg: Mange sykepleiere ønsker å jobbe deltid

  ... ressurser for å få opp heltidsandelen blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Denne uken kom det to nye rapporter om heltid: ... for at oppgavene skal bli løst. Derfor kan det være tøft psykisk. For de ufaglærte som ofte må «løpe fort», er det nok tøffere ...

  Nyheter