• Kuldespray kan minske stikksmerter

    ... kremer inntrer først etter omtrent 30–90 minutter. Kuldespray, som for eksempel etylklorid, er hurtigvirkende og et godt ... intravenøs tilgang må sikres raskt. For å finne ut om kuldespray har en god bedøvende effekt og er trygt, samlet forskerne sammen ...

    Cochrane
  • Sykepleien Forskning nr. 2/2016

    ... på tvers Oppsummert forskning: Cochrane: Kuldespray kan minske stikksmerter Trombolyse har trolig effekt ved ...

    Nyheter