• De mange krenkelser

  ... Therapy» knyttet til bruk av livsfortellinger. God brukermedvirkning og bevisste omsorgskulturer skaper rom for de grunnleggende ...

  Nyheter
 • Lite nytt

  ... er noen av eksemplene som vises til. Kapitel 5 om brukermedvirkning bringer fram lite nytt. Det hadde vært interessant om ...

  Bokanmeldelse
 • Livskvalitet til hvilken pris?

  ... relasjon til livskvalitet og mestring i familiene. Fokus på brukermedvirkning bidrar til at oppmerksomheten retter seg mer mot deltakernes ...

  Fagutvikling
 • Toårig jordmorutdanning: Godt håndlag er ikke nok

  ... er: erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap, brukermedvirkning, rettskilder, verdier, ressurser og politiske føringer. Et ...

  Fagutvikling