• Normann mot Normann: – Vrient, men ikke umulig

  Nyheter
 • Aktiv bruk av pleieplan

  ... kvaliteten. Både bedre kvalitet og eventuell effekt på behandling er de egentlige mål for å ta i bruk pleieplaner som ...

  Fagutvikling
 • Lytt og lær

  ... liv og problemer. Pasienten får økt innflytelse på egen behandling gjennom dialog med terapeuten om hva slags temaer som skal være i ... vår relasjon, samt gjennomgang og planlegging av videre behandling. De åpne evalueringssamtalene ble gjennomført ved at en kollega ...

  Fagutvikling
 • – Uetisk å flytte på døende mennesker

  ... skriver til Rådet og forteller om skyldfølelse etter behandling og pleie av terminale pasienter. Problemet er sammensatt, og både ...

  Nyheter
 • Provoserende veileder

  ... har utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. SINTEF Helse skal evaluere ...

  Nyheter
 • Jobb mer for pensjonen!

  Nyheter
 • Å gjøre en god nok jobb - er det å kreve for mye?

  ... av et personlig ansvar for at man ikke får gitt god nok behandling av pasientene. Det er organisasjonens utilstrekkelighet som er ...

  Kronikk
 • Kreftpasienter tilbake i arbeid

  ... Ingen av dem hadde tilbakefall etter avsluttet behandling.   Det viser seg at 80 prosent av disse tidligere pasientene er ...

  Nyheter
 • Snakk med pasienten

  ... lengre tid, trenger respiratorbehandling og annen avansert behandling for å opprettholde lungefunksjon, sirkulasjon, nyrefunksjon og så ... overflyttes pasienten til annen avdeling for videre behandling og opptrening. Noen pasienter blir fulgt opp med polikliniske ...

  Fagutvikling
 • Pleie ved livets slutt

  ... Den eksistensielle angsten er ingen sykdom, og det er ingen behandling som hjelper mot den. Det som hjelper er å se angsten i øynene (1). ...

  Fagutvikling