fbpx Sykepleien Forskning fortsetter å engasjere Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning fortsetter å engasjere

Illustrasjonen viser unge mennesker med PC-er og mobiltelefoner. De kommuniserer med hverandre og leser informasjon.

Sykepleien Forskning ønsker flere gode forskningsartikler. Da er det viktig at du er transparent når du beskriver hvilke valg som er gjort underveis i studien.

2017 er det første året med Sykepleien Forskning som heldigitalt tidsskrift og fortløpende publisering av forskningsartikler. Vi har publisert hele 30 gode artikler etter at fagfeller og redaktører har vurdert dem nøye. Derfor ønsker jeg å si takk til alle som har sendt inn sine forskningsartikler til oss for å få dem vurdert for mulig publisering.

Noe av det mest spennende har vært å følge med på hvor bra Sykepleien Forskning gjør det på Facebook. I skrivende stund nærmer vi oss 7 000 følgere, som hver uke får forskningsartikler og andre forskningsnyheter direkte inn på mobiltelefonen.

Forskningsartiklene engasjerer

Samtidig ser vi at noen av artiklene når ut til mer enn 30 000 lesere. En av de mest leste var artikkelen « Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør ʻmer av altʼ og er ʻalene om altʼ » av Svendsen, Landmark og Grov. Denne artikkelen engasjerte både sykepleiere og hjelpepleiere som jobber på sykehjem. Det er prisverdig at forskningsresultater skaper debatt.

Det er prisverdig at forskningsresultater skaper debatt.

Vi gir fortsatt avslag til nesten halvparten av dem som sender inn, fordi vi mener artiklene ikke holder godt nok nivå til å bli publisert hos oss. En annen grunn kan være at artikkelen ikke er tilstrekkelig klinisk orientert.

I vår forfatterveiledning står det tydelig at «Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant og praksisnær, med en tydelig klinisk profil». Derfor har vi gitt avslag hvis artikkelen bare handler om forskning på undervisning av sykepleierstudenter og ikke diskuterer hvordan praksisfeltet kan ha nytte av resultatene.

Mottar flest kvalitative studier

Fortsatt er det overvekt av kvalitative studier fordi mange artikler bygger på masteroppgaver, der dette designet er mest anvendelig.

Litteraturgjennomganger er en annen artikkeltype som øker mye. Her finnes det mange muligheter når du skal velge design: Du kan holde deg strengt til randomiserte intervensjonsstudier, du kan inkludere både tverrsnittsstudier og intervensjonsstudier, eller du kan velge å bare inkludere kvalitative studier. Det sentrale er at du er transparent når du beskriver hvilke valg som er gjort underveis i studien.

Trenger flere komplekse studier

Vi trenger flere komplekse studier i sykepleie med tverrfaglig samarbeid, der både stipendiater og masterstudenter er involvert, og der de bruker ulike metoder.

Masterstudentene kan for eksempel bidra med å prøve ut instrumenter for datainnsamling, teste gjennomførbarhet av intervensjoner og delta i pilotprosjekter. Slike delstudier vil bidra til å styrke forskningsprosjektene som sykepleiere leder, og forhåpentligvis gi uttelling i mer ekstern finansiering av prosjektene. Og vi er i siste instans svært interesserte i å publisere resultatene.

Marit Leegaard har i 2018 permisjon fra stillingen som redaktør i Sykepleien Forskning.

0 Kommentarer