fbpx Forskningsartikler skal gi oss noe nytt Hopp til hovedinnhold

Forskningsartikler skal gi oss noe nytt

 Bildet viser et forstørrelsesglass som holdes over Googles søkeside

Hvis en forskningsartikkel er basert på en masteroppgave som allerede er publisert på internett, presenterer den ikke lenger ny og original forskning.

I Sykepleien Forskning publiserer vi alle manuskripter forløpende hvis den vitenskapelige kvaliteten er god nok etter at redaksjonen og fagfellene har gransket dem.

Krav til vitenskapelige publikasjoner

Et av vurderingskriteriene er hvorvidt artikkelmanuskriptet presenterer noe nytt og originalt som bør publiseres i et vitenskapelig tidsskrift for helsepersonell. Dette kriteriet er i tråd med hvordan Norsk publiseringsindikator, som er en del av Universitets- og høgskolerådet, definerer en vitenskapelig publikasjon. Den

  • presenterer ny innsikt,
  • er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning,
  • er i et språk og har en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den, og
  • er i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering.

En vitenskapelig publikasjon som gir både forfatterne og den institusjonen de er tilknyttet, uttelling i form av publikasjonspoeng, må ha alle disse fire kravene oppfylt. Innen medisinsk-vitenskapelig publisering er det velkjent at negative resultater oftere får avslag på publisering enn forskning som viser en sammenheng.

Karrierebevisste sykepleiere

Sykepleiere er blitt mer karrierebevisste og trenger forskningsartikler på CV-en. Det er antakelig en av grunnene til at vi får tilsendt stadig flere artikler basert på ulike mastergradsstudier fullført av sykepleiere.

Men her er det noen skjær i sjøen som må ryddes av veien. Er du helt sikker på at masteroppgaven din ikke er publisert tidligere? Med tidligere publisering mener vi publisering i allment tilgjengelige former, som for eksempel i tidsskrifter, aviser, magasiner og institusjonelle arkiver for masteroppgaver på internett.

Er du helt sikker på at masteroppgaven din ikke er publisert tidligere?

En god regel er at så lenge overskriften til masteroppgaven din er tilgjengelig via søk på internett, er resultatene dine allerede publisert. Det er dette vi kaller dobbeltpublisering eller sekundærpublisering. Da vil ikke forskningsresultatene dine fremstå som nye eller originale, og vi kan dessverre ikke akseptere dem.

Tidsbegrenset klausulering av publisering

Vi har mottatt noen artikler der forfatterne ikke har vært klar over denne problemstillingen, og derfor har de fått avslag på publisering. I tillegg er vi blitt ekstra oppmerksomme på dobbeltpublisering nå som alle artiklene i Sykepleien Forskning bare er tilgjengelige elektronisk. Det vil være uheldig hvis resultater som er publisert i våre fagfellevurderte artikler, også dukker opp i enda en utgave når forskere søker etter tilgjengelig litteratur.

Alle masteroppgaver der det er samlet inn data, har potensial til å kunne bli en original forskningsartikkel. Derfor ønsker vi at alle høyskole- eller universitetsbibliotekene oppretter en tidsbegrenset klausulering av publisering av oppgavene, slik at teksten ikke er gjort offentlig tilgjengelig før det er klarlagt med mastergradskandidaten og medforfatterne.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse