fbpx Hvordan synes demenssyke det er å bo på sykehjem? Hopp til hovedinnhold

Hvordan synes demenssyke det er å bo på sykehjem?

Bildet viser demenssyke Ragnhild på Fosshagen dagsenter i Lier. Hun står foran en tavle med lapper hun har strikket. På lappene står blant annet "alene", "savn" og "ærlig".

Personer med demens på sykehjem er hovedsakelig fornøyde med livet, men hverdagene kan bli kjedelige.

Det bor nesten 28 000 personerpå norske sykehjem, og av disse har nærmere 80 prosent en demenssykdom. Internasjonale studier har vist at personer med demens ofte synes det er vanskelig og ensomt å bo på sykehjem, men vi trenger mer forskning på hvordan forholdene er på norske sykehjem. I denne studien ønsket forskerne å beskrive hva som gjør livet bedre eller verre sett fra ståstedet til personen med demens.

Forskerne valgte et fenomenologisk-hermeneutisk design for å studere essensen av hvordan personer med demens opplever dagliglivet på sykehjemmet. De inkluderte tolv deltakere fra tre ulike sykehjem, og data ble samlet inn med ustrukturerte intervjuer og observasjoner på sykehjemmet. Intervjuene var organisert rundt temaene trivsel, meningsfylte aktiviteter og tilknytning til personalet, familien og andre beboere.

Dataanalysen førte frem til fire ulike temaer som kan forklare essensen av hvordan personer med demens selv beskriver at de har det på sykehjem:

  • Det er OK å være på sykehjem, men du må ta tingene som de er.
  • Alt er borte.
  • Ting som gjør det bedre, og ting som gjør det verre.
  • Personer i familien, blant personalet eller andre beboere som gjør det bedre eller verre.

Forskerne konkluderer med at personer med demens er i stand til å kommunisere følelser og tanker om hvordan det er å leve på sykehjem. De beskriver også hvilke faktorer som virker inn på livskvaliteten deres. Deltakerne skiller på ulike personer blant personalet, og de foretrekker primærkontakten sin, som kjenner dem best. De er hovedsakelig fornøyde med livet, men hverdagene kan bli kjedelige. Graden av fornøydhet er basert på hvordan deltakerne oppfatter virkeligheten, og hvilken evne de har til å justere egne forventninger.

Referanse

Mjørud M, Engedal K, Røsvik J, Kirkevold M. Living with dementia in a nursing home, as described by persons with dementia: a phenomenological hermeneutic study. BMC Health Services Research 2017;17:93. DOI: 10.1186/s12913-017-2053-2.

Kommentar

Denne studien viser hvor viktig personalet er for livskvaliteten til personer med demens. Vi ser også at de ofte synes livet er kjedelig, selv om de lider av demens. Denne kjedsomheten bør vi kunne gjøre noe med, og forskerne foreslår enkle tiltak som å tilby meningsfylte aktiviteter for beboere sammen med pårørende på sykehjemmet. Da vil personen med demens få mer kontakt med familien sin slik de ønsker, og de pårørende vil forhåpentligvis komme oftere på besøk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse