fbpx Bodil H. Blix Hopp til hovedinnhold

Bodil H. Blix

ProfessorInstitutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

Innlegg av Bodil H. Blix som professor:

Politikere – lær av sykepleierne

Det er umulig å trøste hvis man ikke vil se lidende mennesker i øynene og høre fortellingene deres. Og det er umulig å trøste hvis man er mer opptatt av selv å fortelle, skriver professor Bodil H. Blix.

– Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?

– Jeg ønsker meg en helse- og omsorgstjeneste som sier «I gotcha», og jeg ønsker meg et samfunn der gamle mennesker, med like trygg forvissning som Liza Minnelli, kan svare «I know», skriver innleggsforfatteren.

Innlegg av Bodil H. Blix som fast spaltist:

Det var den høsten aldringen fikk sine «15 minutes of fame»

Jeg beskylder på ingen måte mine egne tidligere studenter, eller andre studenter, for å ha spesielt dårlige holdninger til gamle mennesker. Jeg tror snarere studentenes preferanser er et uttrykk for mer generaliserte holdninger i samfunnet.

Annonse
Annonse