fbpx Kristin T. Dahm Hopp til hovedinnhold

Kristin T. Dahm

ForskerOmråde for helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Innlegg av Kristin T. Dahm som forsker ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet:

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten

Forskningsartikkel

Statiner forebygger trolig ikke demens

Forskningsartikkel

Mestringstiltak for personer med kols

Forskningsartikkel
Annonse
Annonse