fbpx Tidlig hormonbehandling mot prostatakreft med spredning gir trolig bedre resultat | Sykepleien

Tidlig hormonbehandling mot prostatakreft med spredning gir trolig bedre resultat

Illustrasjonen viser en kreftsyk som sier følgende til legen: "Hæ, blir jeg kvitt kreften hvis jeg blir mormoner?!!". Legen svarer: "Nei, jeg sa at du skal få hormoner."
KASTRASJONSBEHANDLING: Hormonbehandling hemmer testosteronets påvirkning på kreften.

Hormonbehandling på et tidlig tidspunkt fører antakelig til lengre overlevelse sammenliknet med hormonbehandling på et senere tidspunkt. 

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet dette: Hva er effekten av hormonbehandling på et tidlig tidspunkt sammenliknet med å utsette oppstarten av behandlingen hos menn som har prostatakreft med spredning?

Resultatene viser at med tidlig hormonbehandling

  • reduseres trolig dødeligheten
  • blir det muligens liten eller ingen forskjell i alvorlige bivirkninger
  • blir det trolig liten eller ingen forskjell i livskvaliteten

Resultattabell: Tidlig hormonbehandling sammenliknet med utsatt hormonbehandling

Bakgrunn

Ved prostatakreft øker produksjonen av celler i selve prostatakjertelen på en ukontrollert måte. Prostatakreft kan kureres om den er begrenset til prostatakjertelen. For dem som har prostatakreft uten spredning, finnes det allerede et samvalgsverktøy på Helsenorge.no.

Kreftcellene kan spre seg og danne kreftsvulster andre steder i kroppen. Omtrent én av åtte menn får spredning. De har risiko for redusert levetid og plagsomme symptomer. Prostatakreftcellene behøver testosteron for å utvikle seg. Det finnes ulike behandlingsmuligheter for pasienter med prostatakreft med spredning. Ingen av behandlingene fjerner kreften, men kan gi lengre overlevelse og/eller lindre symptomene.

Alle behandlingene forutsetter en grunnbehandling som kalles kastrasjonsbehandling. Kastrasjonsbehandling er en hormonbehandling som hemmer testosteronets påvirkning på kreften. Denne behandlingen kan gis rett etter at diagnosen er stilt (tidlig) eller senere når funn eller symptomer viser at kreftsvulsten vokser.

Det har vært omstridt hvorvidt hormonbehandling skal brukes på et tidlig eller sent tidspunkt for å gi best effekt. Innen utgangen av 2019 vil det også finnes et samvalgsverktøy for pasienter med prostatakreft med spredning.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser januar 2019. De fant ti randomiserte, kontrollerte studier. Studiene var utført på flere klinikker i Skandinavia, Europa, Nord- og Sør-Amerika, Israel, Russland, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Fordi studiene ikke er gjennomført godt nok, har vi liten og middels tillit til resultatene.

Spørsmålstabell

Referanse

Kunath F, Jensen K, PinartM, Kahlmeyer A, Schmidt S, Price CL, et al. Early versus deferred standard androgen suppression therapy for advanced hormone-sensitive prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD003506. DOI: 10.1002/14651858.CD003506.pub2.

Les også:

Slik blir pasienter med prostatakreft mer tilfreds med informasjonen

Sykepleier og mann samtaler
OPPLÆRING: Pasienten lærer om sykdommen av en sykepleier med kunnskap om kreft.
Kommenter artikkel

Hovedbudskap

Pasienter med prostatakreft har behov for mye informasjon. Vårt prosjekt viste at preoperativ informasjon og opplæring om sykdom og behandling gitt av erfarne sykepleiere ga tilfredse pasienter.

Bakgrunnen for artikkelen er en spørreundersøkelse som ble utført på menn som ble operert for prostatakreft i 2010–2011. Vi ønsket å undersøke om pasientene var tilfredse med informasjonen før behandlingen for prostatakreft med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP).

En betydningsfull faktor for tilfredshet hos pasienter som skal opereres er å få relevant informasjon før behandling og prosedyrer (1).

Personalet ved avdeling for urologi på Aker, Oslo universitetssykehus (OUS) har kontinuerlig utviklet og forbedret tilbudet til pasienter som skal opereres for prostatakreft. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge. I 2017 fikk 4991 menn diagnosen og 90 prosent av tilfellene oppstår etter fylte 60 år.

Prostatakreft er meget sjelden hos menn under 45 år (2). Økning i levealder og tidligere diagnose, har ført til en kraftig økning i antall menn som lever med prostatakreft. Antallet er doblet på ti år, fra 25907 i 2007 til 49718 i 2017 (3).