fbpx Jakten på høstens forskningsmidler er i gang Hopp til hovedinnhold

Jakten på høstens forskningsmidler er i gang

Bildet viser deler av en bærbar PC, en skriveblokk, et eple og en kaffekopp.

Regionale forskningsmidler, NSFs millionstipender og regjeringens satsing på forskningskompetanse lover godt for sykepleieforskningen.

Mens mange av oss sykepleiere drar på sommerferie og kopler velfortjent av med krim og annen skjønnlitteratur, er sommeren en tid der mange forskere benytter tiden til faglige sysler.

Sommeren er ofte en fredelig tid for forskere, uten undervisnings- og sensureringsarbeid. Det er dermed gode muligheter til å skrive protokoller for å kunne søke om forskningsmidler for dem med søknadsfrist om høsten.

Regionale forskningsmidler 

De regionale helseforetakene har hvert år søknadsfrist for regionale forskningsmidler i starten av september. Det er slett ikke ubetydelige midler som deles ut her. Den nasjonale rapporten fra spesialisthelsetjenesten for 2017, som ble overlevert helseministeren 8. juni 2018, viser hvordan forskningen i alle helseregionene bidrar til bedre pasientbehandling.

Ifølge denne rapporten var 996,1 millioner øremerket til forskning i de regionale helseforetakene i 2017. Mange, spesielt sykepleiere og andre helsefaglige forskere, har opplevd at nåløyet er trangt, og at det er vanskelig å oppnå slike forskningsmidler. Andelen som får innvilget forskningsstøtte, er i enkelte regioner så lav som 15 prosent.

Kriterier for kvalitet og relevans

Forskningssøknader bedømmes etter hovedkriteriene kvalitet og relevans. For kriteriet kvalitet legges det mest vekt på den metodologiske kvaliteten i forskningsdesignet og gjennomføringsevnen i prosjektet med støtte i forskningsmiljøet.

I tillegg er det forventet at prosjektet oppsummerer hva som er kjent forskningskunnskap på området, og hvordan prosjektet vil kunne bevege den internasjonale kunnskapsfronten videre innen området. Relevansen handler om både nytten for brukerne og i hvilken grad forskerne tar sikte på å løse helsetjenestens behov og utfordringer. 

Millionstipender og flere studieplasser

Norsk Sykepleierforbunds strategiske stipendmidler for 2018 er nylig delt ut innen temaområdene utdanning og pasientsikkerhet. De delte ut millionstipender over tre år for å styrke forskningen innen begge disse strategisk viktige områdene.

Det er gledelig at også regjeringen ser nytten av økt forskningskompetanse.

Det er gledelig at også regjeringen ser nytten av økt forskningskompetanse og behovet for et kunnskapsløft innen sykepleie. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 25. juni kom nyheten om at det er avsatt midler til 100 nye studieplasser i sykepleie fordelt utover landet og 21 stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord universitet.

I tillegg til verdifull kompetansebygging ved universitetene er det her muligheter til å bygge sterke forskingsmiljøer og forskergrupper som kan hevde seg i jakten på forskningsmidler, både nasjonalt og internasjonalt.

Riktig god forskningssommer!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse