fbpx Dette forsker sykepleiere på Hopp til hovedinnhold

Dette forsker sykepleiere på

Bildet viser overkroppen til en sykepleier som holder et forstørrelsesglass

Våre forskningsartikler viser at sykepleiere forsker på temaer som samfunnet trenger å vite mer om.

Først vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn sine forskningsartikler for vurdering og publisering i Sykepleien Forskning i 2016. Det var et spennende år med siste papirutgave av bladet i juni 2016. Nå publiserer vi forskningsartiklene fortløpende på nettet etter at de har vært nøye vurdert av både fagfeller og redaktør.

Vi ser av nettrafikken at mange artikler blir godt mottatt av leserne. Et eksempel er artikkelen « Kan vi stole på urinstiks?» av Eriksen og Bing-Jonsson. Den hadde nesten 10 000 sidevisninger på nettsiden vår og nådde ut til nesten 25 000 på Facebook. Nå vet vi selvsagt aldri om det betyr at sykepleierne faktisk leser artikkelen, men vi forstår det som at dette stoffet engasjerer leserne.

Stor variasjon i tema

I 2016 publiserte vi til sammen 27 originale forskningsartikler. Temaene varierer mye, fra barn på sykehus via kommunikasjonskurs med simulering til screening av risiko for underernæring hos eldre. Fortsatt er det en overvekt av kvalitative studier med bruk av fokusgrupper for å samle data. Det skyldes kanskje at mange artikler bygger på godkjente masteroppgaver, der det kan være vanskelig å gjennomføre studier med kvantitativt design som krever mange respondenter. Likevel mottar vi nå flere som gjør delstudier på større prosjekter der de kan bruke data fra store populasjoner. Dette håper vi dere vil fortsette med.

En annen type artikler som vi mottar flere av, er systematiske litteraturgjennomganger. Slike studier er viktige for å vise hvilken forskning vi trenger mer av, og de danner også grunnlaget for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis. Den ovennevnte artikkelen om urinstiks hadde brukt et slikt design.

Vi får inn flest artikler som handler om ulike problemstillinger i kommunehelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen, pårørende og ernæring til hjemmeboende eldre. Disse temaene gjenspeiler sentrale helsepolitiske prioriteringer og viser at sykepleiere forsker på temaer som samfunnet trenger å vite mer om. Et annet tema som går igjen i flere artikler, er barn og unge, og her ønsker jeg å trekke frem helsesøsterrollen og jordmor på hjemmebesøk. Dette er to sentrale sykepleierfunksjoner politikerne stadig nevner når de beskriver hvor viktig det er å satse på forebyggende helsearbeid i kommunene.

Positiv trend

Vi får fortsatt inn mange artikler fra spesialisthelsetjenesten, kanskje som et resultat at mange kliniske videreutdanninger nå tilbyr mastergradskompetanse. Økningen i slike artikler gir økt tilfang av spennende prosjekter regissert av spesialsykepleiere, og etter hvert publisering av resultatene. I 2016 var det i hovedsak intensivsykepleiere med master- og doktorgrad som utmerket seg blant våre artikkelforfattere. Denne trenden er lovende med tanke på å utvikle sykepleiefaget videre og vil kunne bidra til bedre helse- og sykepleietjenester til pasienter og pårørende.

Fremover ønsker vi å samle alle forskningsartiklene etter tema, slik at det blir enklere å finne frem til relevant forskning på nettsidene våre. Samtidig vil jeg oppfordre dere til å følge Sykepleien Forskning på Facebook for å holde dere informert om hva norske sykepleiere forsker på. Riktig godt nytt år!

Se en fullstendig oversikt over fagfellevurderte forskningsartikler iArtikkelkatalogen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse