fbpx Lønnsoppgjøret: – Ble vi lurt? Hopp til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret: – Ble vi lurt?

Bildet viser en kvinne med oppsperrede øyne som titter over en kant
KOMMER INGEN VEI: – Vi hadde ikke forventet at meklingen skulle resultere i noe stort, men ingen hadde forventet at det skulle bli enda flere skuffelser enn dagen etter hovedoppgjøret, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Med lave forventninger og stor spenning fulgte jeg meklingen. En mekling som kommer i en tid med mye oppmerksomhet rundt yrket vårt og nødvendigheten av et såkalt sykepleierløft. Så hva skjedde? spør Elise Fiske.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Meklingen kommer etter et hovedoppgjør som skapte enorme reaksjoner hos både sykepleierne og innbyggere for øvrig. En mekling som kom som følge av en uravstemning med et klart resultat, hvorpå det ble sagt at vi nå var klare for streik. Vi visste at ikke alt kunne løses, men sykepleiermangelen måtte adresseres i form av tiltak. 

Viser ikke handlekraft

Tross lave forventninger, sitter vi her igjen, nærmest mer skuffa enn etter hovedoppgjøret. For når det går så langt som både uravstemning, mekling og forberedelser til streik, ja da forventer man i hvert fall litt handlekraft. I Riksmeklerens møtebok – hvor meklingen oppsummeres – finnes det ikke handlekraft.

Dere må komme på banen og forklare oss hvordan dette skal gi oss et oppløftende håp om fremtiden.

Man er enige om fire ting. Og her – NSF – må̊ dere komme på banen og forklare oss hvordan dette skal gi oss et oppløftende håp om fremtiden.

Vi sitter på svarene

Man har blitt enig om at flere skal få̊ lønn under videreutdanning. Ikke alle, men flere. Ikke hvem, men noen. Videre skal praksisveiledere få en kompensasjon. Kompensasjonen er ikke bestemt. Og den gis til praksisveiledere med veilederkompetanse – noe jeg foreløpig ikke har funnet en definisjon på.

Så skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe frem til en gitt frist – i 2022 – med å foreslå tiltak som, blant annet, skal gjøre rekrutteringen enklere. Jeg tror vi allerede sitter på svarene på mye av det utvalget skal finne ut. Men nå skal man altså tenke litt mer før det skal ende i forslag som kanskje får gjennomslag i et senere oppgjør.

Uforståelig løsning

Sist men ikke minst kom meklingen frem til følgende:

«KS og NSF er enige om at mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester [...]». Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021. 

Er løsningen at man er enig i hva man skal prate om i mellomoppgjøret?

Her ble jeg nødt til å ta på meg brillene og lese to ganger til. Er løsningen på meklingen – som kommer som følge av sterke reaksjoner på et elendig hovedoppgjør – at man er enig i hva man skal prate om i mellomoppgjøret?

Vi kommer ingen vei

Vi hadde ikke forventet at meklingen skulle resultere i noe stort. Men ingen hadde forventet at det skulle bli enda flere skuffelser enn dagen etter hovedoppgjøret. Slik det nå står, burde man kanskje bare droppet hele uravstemningen og meklingen. For det er tydelig at vi ikke kommer noen vei tross sterke reaksjoner fra medlemsmassen, sykepleiere og innbyggerne for øvrig her til lands.

NSF, nå må̊ dere på banen. Vi trenger ikke flere lovnader, vi trenger ikke flere virkelighetsbeskrivelser, vi trenger ikke flere påminnelser om at vi er modige og stolte. Vi trenger at dere viser handlekraft. Vi trenger en real påminnelse om hvorfor vi er medlemmer av NSF. For akkurat nå gir kontingenten meg en bismak.

Les også:

Sykepleierstreiken i kommunene ble avverget

BLE ENIGE: Sykepleierne som var pekt ut til å streike i Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø kan la streikevestene henge. 

NSF og KS ble enige, og det blir ingen streik for sykepleierne i kommunene. 

Fem timer på overtid ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS enige i meklingen for oppgjøret for sykepleierne i kommunen. De drøyt hundre kommunesykepleierne som var pekt ut i streikeuttaket, kan dermed gå på jobb. Disse jobber i Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø.

Les også: Forbereder seg på sykepleierstreik i kommunene fra 7. januar

NSF og KS ble enige om fire hovedelementer i meklingen:

  • Mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. Sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere. Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.
  • Godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere.
  • Flere kan ta videreutdanning med full lønn.
  • Et partssammensatt utvalg skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse. Arbeidet med dette skal starte før 2021-oppgjøret og være ferdig i god tid før neste hovedoppgjør.

NSF-leder: – 2021-oppgjøret kommer raskt

Dette tariffoppgjøret løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

 Frontfaget satte strenge rammer i dette oppgjøret, men vi fikk en kompetanseprofil som sikrer bedre vilkår for videreutdanning og kompensasjon for praksisveiledning, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen på NSFs nettside.

Hun viser til at partene nå har en forpliktende avtale om å se spesielt på hvordan de skal beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere.

– Kommunene og vi har en felles oppgave med å løse dette. Da kommer vi ikke unna lønns- og arbeidsvilkår.
Dette er penger som vil komme våre medlemmer til gode framover. 2020 hadde en ramme vi ikke kom utenom, men 2021-oppgjøret kommer raskt, og derfor er det viktig at vi nå får et eget fokus på hvordan vi skal beholde og rekruttere sykepleiere til kommunen. Det forplikter, sier Larsen.

KS: – En streik ville vært svært alvorlig nå

NSF omfattes nå av den samme hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, der en samlet ramme er på 1,7 prosent.

– Vi er veldig glade for at meklingen førte frem til en løsning. En sykepleierstreik i kommunene, i den situasjonen landet nå er i, ville vært svært alvorlig, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø på nettsiden.

Sykepleierne sa nei i uravstemningen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og motparten KS møtte hos Riksmekleren 5. januar. KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

Først ble lønnsoppgjøret som skulle være våren 2020, utsatt til høsten, på grunn av koronapandemien. Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, anbefalte forhandlingsresultatet – inkludert NSFs nestleder Silje Naustvik, som var med i forhandlingsutvalget.

NSF lot likevel resultatet gå til uravstemning, og sykepleierne sa nei. I november skulle det mekles, men meklingen ble utsatt til nyåret – på grunn av det høye nivået på koronasmitten.

39 av 40 sa ja

39 av 40 forbund takket i høst ja til tilbudet fra KS. Hvis KS gir Sykepleierforbundet mer enn de andre, er det ventet at de andre forbundene vil komme med ny krav om å få like mye, meldte Frifagbevegelse mens NSF og KS var hos Riksmekleren.

Samtidig, i innspurten av meklingen, kom nyheter om smitterekorder og forlenget nedstengning.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.