fbpx – Nå må vi forklare hvorfor lønnstillegget ikke blir mer enn 1400 kroner Hopp til hovedinnhold

– Nå må vi forklare hvorfor lønnstillegget ikke blir mer enn 1400 kroner

OGSÅ GLAD: – Et elendig oppgjør, men jeg er glad for at sykepleiere skal få godtgjøring for praksisveiledning, sier hovedtillitsvalgt Daniel Brox. Hvor mye det blir, skal det forhandles om lokalt til høsten. Tillegget gjelder for dem som har veilederkompetanse.  Foto: Privat

– Mange sykepleiere så frem til å streike. Jeg skjønner at de er skuffet. Nå er det opp til tillitsvalgte og forbundsledelsen å forklare hvorfor det ikke blir mer enn 1400 kroner i lønnstillegg i år, sier hovedtillitsvalgt Daniel Brox.

Så ble det ingen streik for sykepleierne i kommunene.

Daniel Brox, hovedtillitsvalgt i Tromsø, innrømmer at han ble litt overrasket da han fikk vite det tidlig morgen 7. januar.

– Men positivt overrasket.

Han forklarer hvorfor:

– I utgangspunktet var det lite i rammen for lønnsoppgjøret generelt. Og 39 av 40 forbund hadde sagt seg enig i forhandlingsresultatene. Så, som KS sier, var det lite handlingsrom, sier Daniel Brox.

Nå blir det 1,7 prosent som gjelder for sykepleierne, som det gjør for de andre, for eksempel medlemmer i LO.

Les om enigheten mellom KS og Norsk Sykepleierforbund: Sykepleierstreiken i kommunene ble avverget

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

– Mange så frem til å gå i streik

I Tromsø var 20 sykepleiere pekt ut til å streike om partene ikke ble enige. Hovedsakelig fra hjemmesykepleien og forvaltningskontoret.

– Hva sier sykepleierne som var klar til å streike?

– Jeg har ikke rukket å snakke med dem ennå. Men mange så frem til å gå i streik – og si hvorfor. Jeg ser at det er kommentarer fra sykepleiere på Facebook, og de høres ganske skuffet ut. Men jeg tenker vi har fått ut hva vi kunne få ut av et elendig lønnsoppgjør, sier Brox.

– Etterlengtet godtgjørelse for praksisveiledning

Daniel Brox er særlig fornøyd med at sykepleiere skal få godtgjørelse for å være praksisveiledere.

– Det har vært etterlengtet lenge, rett og slett fordi det er en ekstra arbeidsoppgave på toppen av alt det andre de skal gjøre, sier han.

Beløpet er ikke fastsatt ennå, det skal forhandles om lokalt. (Se lenger nede i saken.)

– Jeg er også glad for at flere skal fårlønn under videreutdanning. Men jeg har på følelsen at ikke det er hovedutfordringen i kommunene. Problemet er at det ikke er budsjett for å sende folk på videreutdanning. Men det er begrenset hva vi får til i et lønnsoppgjør.

– Regjeringen må inn

Derfor mener Brox det er på tide at regjeringen trår til:

– Det er opp til trepartssamarbeidet – fagforbundene, kommunene og regjeringen – å finne løsninger. Regjeringen må få til en ordning i den kommunale finansieringen av helsevesenet. Det har vært stadige kutt i kommunebudsjettene, mens oppgavene som er flyttet fra sykehusene til kommunene, bare har økt og økt de siste ti årene.

– Til dem som viser til resultatene i staten og i Spekter-området, vil jeg si at vi verken er stat eller Spekter, vi er de små kommunene. Kommunene har ikke penger. Vi må få tredjepart inn, konkluderer han.

Håper flere får lyst til å bli praksisveiledere

Dagen hans var satt av til streikemøter, så akkurat nå føler Daniel Brox seg litt fri og frank.

– Den menige sykepleier har kanskje ikke den samme forståelsen av meklingsresultatet som oss tillitsvalgte, og jeg skjønner at mange er skuffet. Nå er det opp til oss og forbundsledelsen å forklare hvorfor det ikke blir mer enn 1400 kroner lønnstillegg i 2020.

Les om hva KS og Unio opprinnelig ble enige om: Mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg

Det var dette forhandlingsresultatet sykepleierne sa nei til i uravstemningen, og som førte til at NSF og KS måtte til Riksmekleren 5. januar.

Brox legger til:

– Men kanskje flere får lyst til å være praksisveileder når de får godtgjøring for det. Det ville vært fint.

I Riksmeklerens møtebok står det: «Lokale parter skal senest innen 1.11.2021 forhandle frem godtgjøring for praksisveiledere med veilederkompetanse.»

– Det skal jeg sette i gang med i løpet av våren, sier Daniel Brox.

Frist for å finne tiltak er 31.12.2022

Mer fra Riksmeklerens møtebok:

Det partssammensatte utvalget som skal finne ut hvilke tiltak som vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, skal starte arbeidet innen 1. mars i 2021. Frist for arbeidet er 31. desember 2022.

Partene er enige om at kommunen etter drøftinger med tillitsvalgte skal utarbeide en plan for kompetansehevende tiltak.

Er det etter kommunenes syn nødvendig å heve kunnskapsnivået og styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver og -funksjoner, skal det gis permisjon med full lønn og dekning av legitimerte utgifter, ifølge møteboken.

Med «permisjon med lønn» menes permisjon med full grunnlønn.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.