fbpx Sykepleierstreik i kommunene avverget Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstreiken i kommunene ble avverget

BLE ENIGE: Sykepleierne som var pekt ut til å streike i Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø kan la streikevestene henge. 

NSF og KS ble enige, og det blir ingen streik for sykepleierne i kommunene. 

Fem timer på overtid ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS enige i meklingen for oppgjøret for sykepleierne i kommunen. De drøyt hundre kommunesykepleierne som var pekt ut i streikeuttaket, kan dermed gå på jobb. Disse jobber i Ålesund, Kristiansand, Bodø, Gjøvik og Tromsø.

Les også: Forbereder seg på sykepleierstreik i kommunene fra 7. januar

NSF og KS ble enige om fire hovedelementer i meklingen:

  • Mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. Sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere. Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.
  • Godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere.
  • Flere kan ta videreutdanning med full lønn.
  • Et partssammensatt utvalg skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse. Arbeidet med dette skal starte før 2021-oppgjøret og være ferdig i god tid før neste hovedoppgjør.

NSF-leder: – 2021-oppgjøret kommer raskt

Dette tariffoppgjøret løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

 Frontfaget satte strenge rammer i dette oppgjøret, men vi fikk en kompetanseprofil som sikrer bedre vilkår for videreutdanning og kompensasjon for praksisveiledning, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen på NSFs nettside.

Hun viser til at partene nå har en forpliktende avtale om å se spesielt på hvordan de skal beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere.

– Kommunene og vi har en felles oppgave med å løse dette. Da kommer vi ikke unna lønns- og arbeidsvilkår.
Dette er penger som vil komme våre medlemmer til gode framover. 2020 hadde en ramme vi ikke kom utenom, men 2021-oppgjøret kommer raskt, og derfor er det viktig at vi nå får et eget fokus på hvordan vi skal beholde og rekruttere sykepleiere til kommunen. Det forplikter, sier Larsen.

KS: – En streik ville vært svært alvorlig nå

NSF omfattes nå av den samme hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, der en samlet ramme er på 1,7 prosent.

– Vi er veldig glade for at meklingen førte frem til en løsning. En sykepleierstreik i kommunene, i den situasjonen landet nå er i, ville vært svært alvorlig, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø på nettsiden.

Sykepleierne sa nei i uravstemningen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og motparten KS møtte hos Riksmekleren 5. januar. KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

Først ble lønnsoppgjøret som skulle være våren 2020, utsatt til høsten, på grunn av koronapandemien. Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, anbefalte forhandlingsresultatet – inkludert NSFs nestleder Silje Naustvik, som var med i forhandlingsutvalget.

NSF lot likevel resultatet gå til uravstemning, og sykepleierne sa nei. I november skulle det mekles, men meklingen ble utsatt til nyåret – på grunn av det høye nivået på koronasmitten.

39 av 40 sa ja

39 av 40 forbund takket i høst ja til tilbudet fra KS. Hvis KS gir Sykepleierforbundet mer enn de andre, er det ventet at de andre forbundene vil komme med ny krav om å få like mye, meldte Frifagbevegelse mens NSF og KS var hos Riksmekleren.

Samtidig, i innspurten av meklingen, kom nyheter om smitterekorder og forlenget nedstengning.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.