fbpx – Lysglimt i skoleåret 2020: Sykepleierveilederne våre Hopp til hovedinnhold

– Lysglimt i skoleåret 2020: Sykepleierveilederne våre

Bildet viser en gruppe veiledere med tommelen opp.
TAKK, VEILEDER!: - Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene av veilederne mine blir jeg kjempeglad, skriver forfatteren av dette innlegget. Ta skrytet til deg, oppfordrer hun. Foto: Mostphotos

– Det er ikke bare for oss studenter at 2020 har vært tøft, sier Solveig Frantzen Fosse i dette innlegget, og retter en liten takk til flinke veiledere.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

2020 har vært et tungt år. Vi i studentpolitikken har brukt mye tid og krefter på å kjempe for studentenes rettigheter, som av en eller annen grunn faller utenfor på alle områder i år. Det skal holde hardt, men jeg skal prøve å ikke skrive om akkurat det nå.

Tøft år, men likevel med lysglimt

For det er ikke bare for oss studenter at 2020 har vært tøft. Jeg tviler på at det er mange som har synes dette har vært spesielt moro, men vi har jo en tendens til å fokusere på oss selv. Og det er helt greit, syns jeg. I alle fall innimellom, og om jeg skulle velge et tidspunkt hadde jeg valgt i år. Likevel har skoleåret medført flere lysglimt – i form av mennesker: De dyktige sykepleierveilederne våre. Derfor er det de jeg skal skrive om nå.

Hadde byttet betaling mot veileder

I starten av denne nye tilværelsen var jeg en av studentene som lot skolen plassere meg i betalt arbeid uten veileder. La meg bare få understreke at jeg som student ville byttet betaling mot en veileder på flekken, det var bare ikke et alternativ. Grunnen til dette er at vi som studenter er i praksis for å lære konkrete kunnskaper og ferdigheter. Når en ikke er plassert et relevant sted og følges opp og vurderes kontinuerlig er det ingenting som tilsier at en skal klare å oppnå disse. Som vanlig arbeidstaker gjennom sommeren på min faste sommerjobb på Haukeland universitetssjukehus, får jeg derimot lønn. Der er jeg ikke sendt fra skolen for å lære.

Svært bekymret for gjennomføringen av utdanningen

Med store forventninger til hvordan jeg skulle ta igjen det tapte fra før sommeren, dro jeg tilbake til skolebenken ved Oslomet i august. Det var tid for å starte mitt tredje og siste år, og det skulle starte med medisinsk praksis. Umiddelbart ble jeg – som mange andre studenter – svært bekymret for hvordan vi skulle gjennomføre det siste året av den livsviktige utdanningen vår.

Ida lar oss være mennesker. Det er en nydelig kvalitet i et menneske, og en utmerket kvalitet i en sykepleier.

 

Det jeg trenger i en veileder

Her kommer første eksempel på et prakteksemplar av en veileder: Malin.

Malin var skoleveileder for meg og fire andre i min gruppe. Det var hun som var sendt fra skolen for å få oss gjennom praksisperioden. Malin skulle veilede oss i oppgaveskriving, loggskriving, refleksjoner og læringsutbytter. Dette gjorde hun altså – eksemplarisk attpåtil – men det er ikke bare dette som gjør Malin til en glimrende veileder. Malin hørte på alle bekymringer. Hun lot oss – en heller pratsom praksisgruppe – skravle når det oppsto digresjoner, og hun deltok velvillig i prat om alt mellom himmel og jord, og trøstet når det hadde oppstått vanskelige ting i praksis. DET er det jeg trenger i en veileder: La meg være menneske.

Viser oss hvordan vi skal være menneske og sykepleier

Neste veileder ut: Ida.

Ida har jeg foreløpig møtt én gang – men jeg har bestemt meg. Jeg liker Ida, og her er hvorfor:
«Alle har «ting» som skjer i livet. Noen ganger skjer «ting» på dumme tidspunkt. Plutselig skjer «ting» når du skal lese til eksamen. Fortell meg om du har «ting» i livet ditt, så kan vi tilrettelegge for at det skal gå bra likevel.», sa hun.

Igjen – Ida lar oss være mennesker. Det er en nydelig kvalitet i et menneske, og en utmerket kvalitet i en sykepleier. Takk Ida, for at du viser oss hvordan vi skal være begge deler.

Tilstreb å være et lysglimt for studentene dine

Og viktigst; dette er bare mine personlige erfaringer, og overhodet ikke de eneste positive møtene jeg har hatt gjennom min utdanning. Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene av veilederne mine blir jeg kjempeglad. Ta skrytet til deg! Hvis ikke: Tilstreb å være et lysglimt for studentene dine, så skal vi prøve på det samme.

Tester ut digital oppfølging av sykepleierstudenter i praksis

Benedicte Flom og Dina K. Ommundsen har testet ut appen Topp sykepleie
DIGITAL VEILEDNING: Sykepleierstudent Dina K. Ommundsen (foran) har testet ut appen Topp sykepleie med sykepleier Benedicte Flom (bak) som virtuell veileder. Foto: Ingvald Bergsagel

En ny app skal gi jevnere og bedre praksisutbytte for vordende sykepleiere. – Hva sykepleierstudenter får ut av praksis, burde ikke være så avhengig av hvor de havner, sier prosjektleder Andréa A.G. Nes.

– Jeg skulle gjerne hatt en slik app da jeg var student.

Det sier sykepleier Benedicte Flom, som til daglig jobber ved St. Hanshaugen omsorgssenter i Oslo.

Denne høsten har hun vært med å teste ut en ny modell for digital oppfølging spesialutviklet for sykepleierstudenter i praksis.

– Da jeg selv var i praksis, opplevde jeg veiledere som hadde liten tid til meg som student. Med en slik app blir det mye nærere og hyppigere kontakt mellom veileder, student og lærer.

Digital oppfølging

Appen Flom snakker om, heter Topp sykepleie og er utviklet av Lovisenberg diakonale høgskole i samarbeid med programvareutvikleren Moso. Den inngår i et større forskningsprosjekt om digital oppfølging av sykepleierstudenter under praksisperiodene.

Appen skal brukes i samarbeidet mellom veileder, student og lærer. Studenten fyller ut daglige planer og rapporter. Veileder gir på sin side tilbakemeldinger i form av tekst eller tale og læreren kan følge utviklingen underveis.

 I den simulerte uttestingen Flom har vært med på, har hun spilt rollen som «veileder», mens sykepleierstudent Dina K. Ommundsen har testet ut appen som «student».

Ommundsen tror den kan bidra til å gjøre utbyttet studenter får av praksisperiodene, mer strukturert og likt. Hun mener den gir både studenter og veileder mer ansvar for læringen.

Det er på høy tid at læringsutbyttet tas mer seriøst

Dina K. Ommundsen, sykepleierstudent

– Både jeg og flere medstudenter har hatt heller dårlig erfaring fra praksis. Det er på høy tid at læringsutbyttet tas mer seriøst, mener hun.

Hun synes appen ga henne som student bedre innblikk i egen progresjon og læringsutbytte underveis.

– Du får også dokumentet studentenes dedikasjon og initiativ langt bedre.

Kan følge utviklingen

Selv om det kun er halvannet år siden Benedicte Flom selv fikk sin sykepleierautorisasjon, har hun alt flere ganger hatt veiledningsansvar for studenter i praksis.

I appen har man alt skriftlig, og lærerne kan følge utviklingen til sine studenter fra dag til dag

Benedicte Flom, sykepleier

Også hun tror appen kan bidra til mindre overraskelser underveis og jevnere utbytte.

– Jeg har selv opplevd å sitte som student i midt- eller sluttvurdering, der veileder sier at de ikke har hatt særlig tid til å følge meg opp. I appen har man alt skriftlig, og lærerne kan følge utviklingen til sine studenter fra dag til dag.

Etterlyste tettere kontakt

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), Andréa A.G. Nes. Hun forteller at utgangspunktet var et behov for å tenke nytt om praksis.

– Vi så at utfordringene var de samme år etter år. Både studenter, veiledere og lærere etterlyste tettere kontakt og bedre informasjonsflyt i praksisperioden.

Med dette verktøyet registreres det daglig, og studenter kan følges opp på en helt annen måte

Andréa A.G. Nes, prosjektansvarlig

Nes forteller at varierende kompetanse og oppfølging fra praksisveiledere også skaper mye frustrasjon.

– Ofte blir det dokumentert veldig lite gjennom praksisperioden. Med dette verktøyet registreres det daglig, og studenter kan følges opp på en helt annen måte.

Manglet i markedet

Nes, som selv er utdannet sykepleier, forsvarte i 2017 sin doktorgradsavhandling om et behandlingskonsept ved hjelp av smarttelefon for personer med kronisk sykdom, og har undersøkt virkningsmekanismer av slik i behandlingskonsept.

Hun mener erfaringene herfra har kommet til nytte i det pågående prosjektet.

– Det finnes en rekke digitale læringsverktøy og apper fra før. Hvorfor trengs et helt eget for sykepleiere?

 – Vi undersøkte i forkant hva som fantes i markedet, men det var ingenting som dekket våre behov fullt ut.

Sykepleien har tidligere skrevet om prosjektet Elektronisk studentvurdering (ESV) som Sykehuset Innlandet, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet har testet ut, og Prodopp (Prosjekt digitalt støttet oppfølging) der lærere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Stord brukte virtuelle møter som pedagogisk verktøy til å veilede studentgrupper i praksis.

– Vi vurderte samarbeid med NTNU, men fant ut at modellen de brukte for vurdering, ikke var aktuell for oss. Prodopp kjente jeg ikke til fra før, men det ser ut til å likne på et annet prosjekt ved LDH med virtuelle refleksjonsgrupper. I Prodopp er det uansett snakk om å bruke eksisterende verktøy, som Skype, og ikke utvikle noe nytt, slik vi gjør.

Vil stimulere til kritisk tenkning

Nes forteller at målet med veiledningsmodellen ikke bare er økt effektivitet, men også å forbedre kommunikasjon mellom lærer, student og veileder. De ønsker også å stimulere mer til kritisk tenkning hos studenter, øke kompetansen hos studenter og veilede, samt minske variasjoner av veiledning studenten får i praksis.

– Hva sykepleierstudentene får ut av praksis, burde ikke være avhengig av hvor de havner, sier hun.

Prosjektet ved LDH har et foreløpig budsjett på ni millioner kroner, hvorav rundt halvparten er støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Resten finansieres internt av LDH.

Midlene er budsjettert til å vare ut 2022, og målet er at modellen og appen skal være fullt implementert og i bruk for alle studenter ved LDH i 2024.

– Hvordan skal videre drift og utvikling finansieres?

– En app må videreutvikles for å overleve, og det koster. Det er ikke avklart hvordan vi løser dette. LDH eier rettighetene, men vi ser for oss et videre samarbeid med Moso, sier Nes.

– De har tidligere utviklet veiledningsverktøy for å støtte lærer- og barnehagelærerutdanninger. Dette verktøyet finansieres i dag gjennom lisensiering. Det kan være en mulighet, forklarer Nes.

– Hovedmålet for LDH er uansett ikke å tjene penger på dette, men å øke kvaliteten på utdanningen.

Reell uttesting neste år

Uttestingen som blant andre Benedicte Flom har vært med på, har til nå kun vært i form av simulering, der deltakerne har «spilt» ulike roller.

Over nyttår startes det opp med uttesting i reell setting, med rundt 30 ekte førsteårsstudenter ved LDH i praksis, samt et pilotprosjekt i Agder. Til våren utvides den reelle testingen med totalt 100 studenter i en randomisert, kontrollert studie. Benedicte Flom håper å få være med videre, og er spent på hvordan det vil bli å bruke appen i en ekte setting.

I en reell setting vil det nok gå mye raskere

Benedicte Flom, sykepleier

– Noen formuleringer i appen kunne virke litt konstruerte, men virkeligheten er ikke alltid slik som det står i bøkene.

Under simuleringen måtte hun og studenten ty en del til fantasien, og ifølge Flom brukte de rundt en halv time daglig på å dokumentere gjennom appen.

– I en reell setting vil det nok gå mye raskere, tror hun.

– Men vi har jo en travel hverdag, så det må uansett settes av tid, slik at veileder får gitt skikkelig tilbakemelding.

For ordens skyld: Redaktør i Sykepleien forskning, Edith Lillian Roth Gjevjon, er leder for bachelorutdanningen ved LDH og medarbeider i prosjektet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.