fbpx – Erna sier at vi må kvalitetssikre praksisplasser FØR det åpnes for nye studieplasser Hopp til hovedinnhold

– Erna sier at vi må kvalitetssikre praksisplasser FØR det åpnes for nye studieplasser

KVALITET FREMFOR KVANTITET: Vi må satse på å heve kvaliteten på utdanningen før vi tar inn flere. For eksempel bør skolene ha teknologisk utstyr simuleringsdokker, skriver Berg Lauritsen.  Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Under P3morgens program 14. mai, uttaler statsminister Solberg at «praksis er en flaskehals», og at vi trenger flere praksisplasser før vi kan utdanne flere sykepleiere.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Dette har vært noe NSF Student har jobbet for lenge, og vi er meget fornøyd med at statsministeren er enige med oss. Dette kommer etter at det åpnes for 4000 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, hvorav 1123 vil være innenfor helse- og sosialfag.

Opptak og uteksaminering – ikke hånd i hånd

NSF Student stiller seg positive til at statsministeren er forbeholden når det kommer til nye studieplasser på sykepleiestudiet. NSF Student har i en årrekke vært kritiske til økning av studieplasser når vi har konkrete tall på at dette har lite innvirkning på uteksaminerte sykepleiere.

I tabellen under kan vi vise tydelig at opptak og uteksaminering ikke går hånd i hånd. NSF Student har pekt på lav kvalitet på praksis og overopptak som to av faktorene som er skyld i lavt antall uteksaminerte sykepleie sammenliknet med opptakstall.

Tall hentet fra SSB og Samordna opptak.

Vi må heve kvaliteten

Vi må derfor satse på å heve kvaliteten på utdanningen før vi tar inn flere. Vi må sikre at skolene har teknologisk utstyr som, for eksempel, simuleringsdokker. Forskning viser at simulering er godt likt blant studenter. Hele 72 prosent svarte at de hadde stort læringsutbytte. Det er også en trygghet for pasientene som studentene møter i praksis.

Teknologi, ikke bare til simuleringsbruk, kommer til å ta en enda større del i arbeidet. Vi må ha denne teknologien inn i utdanningen noe som også kommer frem i den nye retningslinjen for sykepleierutdanningen. Det er bare vanskelig for utdanningsinstitusjonene å kunne tilby det på grunn av underfinansiering. 

Vi står også overfor en stor utfordring med at det er en mangel på undervisere med førstekompetanse, og at mangelen vil øke.

Vi står også overfor en stor utfordring med at det er en mangel på undervisere med førstekompetanse, og at mangelen vil øke. Mange av dem som har førstekompetanse i dag nærmer seg pensjonsalder. Det vil si at myndighetene også må sikre at vi har nok undervisere med førstekompetanse som kan utdanne dyktige sykepleiere i lang tid fremover.

 

Les også:

Gjør det de kan for at sykepleierstudenter skal få gjennomføre praksis

Koordinator i Sentralt fagforum i NSF, ansvarsområde for psykisk helse og rus
PRAKSIS: Espen Gade Rolland jobber på spreng for at sykepleierstudentene ved Lovisenberg får gode praksisplasser. Foto: Marit Fonn

Rundt 90 av 110 plasser ble borte på grunn av koronautbruddet.

Mandag skulle 110 andreårsstudenter i sykepleie begynt sin praksis i spesialisthelsetjenesten ved Lovisenberg diakonale høyskole i Oslo.

– Rundt 90 av disse plassene ble borte på grunn av koronautbruddet, sier studieleder Espen Gade Rolland.

I tillegg begynte førsteårsstudentenes praksis i kommunehelsetjenesten forrige uke, mens tredjeårsstudentene skal ut i praksis i uke 16. 

For å sørge for at alle sykepleierstudenter klarer å få bestått praksis, har det vært nødvendig å innføre nye måter å gjennomføre på.

– Vårt ansvar

– Det er vi som utdanningsinstitusjon som har ansvaret for at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytte i praksis også i denne krevende situasjonen, sier Espen Gade Rolland.

– Det har Kunnskapsdepartementet vært helt tydelige på.

Det er med andre ord høgskolens ansvar å sørge for at studentene som uteksamineres, kan det de skal kunne som ferdig utdannede sykepleiere.

Rolland har de siste dagene fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter som har mistet sin praksisplass.

– Hva kan de gjøre?

– Mange sykepleierstudenter har jobb i helsevesenet ved siden av studiene. De kan kontakte sin arbeidsgiver og høre om det er mulig å inngå en såkalt særavtale II – altså at de kan få gjennomført praksis på arbeidsplassen sin, forklarer Rolland.

Dersom arbeidsgiver er positiv, kontakter arbeidsstedet eller studenten Rolland.

– Vi lager da sammen en avtale om hva studenten skal læres opp i, og hvordan det kan gjennomføres. Det er dette arbeidet vi er i full gang med nå, sier han.

Rolland legger til at også arbeidsgivere kan spørre sykepleierstudenter de har ansatt, om de ønsker å ta praksis hos dem.

– Men en avtale må uansett forankres med oss.

Regner med oversikt før påske

Rolland har i skrivende stund ikke oversikt over hvor mange av studentene som har klart å skaffe seg ny praksisplass.

– Vi håper å få oversikt før påske, sier han.

– Vil dette føre til at praksisperioden blir forlenget ut over de opprinnelige åtte ukene?

– I utgangspunktet ikke. Sykepleierstudentene er normalt i praksis fire dager i uken. Med særavtale II utarbeider arbeidsgiver og student turnus, slik at det er ingenting i veien for at uketimetallet studentene er i praksis, økes. Det er også mulig å gjennomføre praksis i påsken. Slik det ser ut nå, tenker vi det er fullt mulig å oppnå læringsmålene i praksis, sier han.

– Vi har laget en egen nettside med detaljert informasjon om hva studentene kan gjøre. Særavtalen er også lagt ut her, sier Rolland.

Arbeidsgivere tar kontakt

– Har dere fått henvendelser fra helseinstitusjoner som ønsker å ta imot studenter?

– Ja. Det er flere sykehus og sykehjem som har tatt kontakt med oss og sier at de ønsker å ta imot sykepleierstudenter i praksis, basert på særavtale II. Det er positivt, og viser at tjenestene er omstillingsvillige for et slikt samarbeid, sier Rolland og legger til:

– Det er imidlertid viktig å understreke at vi selvfølgelig har et ansvar for å bistå helsetjenesten i disse krisetider, men vi er i tillegg ansvarlig for at sykepleierstudentene oppnår nødvendig kompetanse, så vi må ha to tanker i hodet samtidig, sier han.

Også rektor ved Lovisenberg, Lars Mathisen, er klar på at studentene skal sikres gode praksisplasser.

– Vi vil ikke at det skal henge et stigma ved vitnemål fra 2020 – her skal samfunnet kunne stole på kvalitet og skikkethetsvurderinger, skriver han i en e-post til Sykepleien.

De forskjellige sykepleierutdanningene har laget lokale løsninger på praksisproblematikken. Her kan du lese mer om hvordan de løser det ved Lovisenberg.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.