fbpx – Det er flott at så mange vil bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

– Det er flott at så mange vil bli sykepleier

VI HEIER PÅ DERE: Til dere som har søkt på sykepleierutdanningen til høsten: Vi heier på dere fra første stund. Dere har gjort et fabelaktig studievalg, skriver innleggsforfatteren.  Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Behovet for sykepleierkompetanse er større og tydeligere enn noen gang. Derfor er det svært gledelig å registrere at over 13 500 personer har sykepleieutdanningen som sitt førstevalg i år, skriver Invild Berg Lauritsen.

NSF Student har siden søkertallene i 2019 ble offentliggjort vært veldig spent på årets søkertall. Dette skyldes den store nedgangen av søkere i 2019. Det var det første året hvor søkerne måtte oppfylle karakterkrav på 3 i norsk og matte. Heldigvis ser vi i 2020 at søkertallet har økt med 5,8 prosent for dem som har sykepleie som førstevalg. Behovet for sykepleierkompetanse har alltid vært der, men nå er det større og tydeligere enn noen gang.

Et fantastisk og krevende yrke

Sykepleierutdanningen er en fantastisk utdanning hvor en lærer utrolig mye om både kroppen, medmenneskelighet og samfunnet. Hver enkelt sykepleierstudent lærer også mye om seg selv gjennom studiet. Likevel må det nevnes at det er en krevende utdanning. En av grunnene er studiets oppbygning. Halve utdanningen er teoretisk vektlagt på studiestedet, mens den andre halvdelen består av praksisstudier.

Det er dette som også gjør både studiet og yrket svært givende og spennende.

Studentene må tilpasse seg en ny hverdag gjennom flere ulike praksisperioder. Du blir vitne til store og små øyeblikk gjennom utdanningen som er fine, men også vanskelig noen ganger. Det er krevende, og det kan tidvis være utfordrende å endre egen hverdag i så stor grad opptil flere ganger i året. Samtidig er det dette som også gjør både studiet og yrket svært givende og spennende.

Trenger kvalitet i alle ledd

Sykepleierstudiet er også et studium som krever høy kvalitet. Vi må derfor sikre at de som nå får tilbud om studieplass, og som starter på studiet, kommer seg gjennom. Det er viktigere enn noen gang. For at det skal skje, må kvaliteten på utdanningen heves ytterligere. Myndighetene sier nå at samfunnet har et ansvar for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i yrket. Det starter allerede under utdanningen, og vi savner å se at de tar ansvar for dette.

Et tiltak som er viktig for å få det til, er at finansiering av sykepleierutdanningen heves slik at kvaliteten i alle ledd har høy standard. Kravene til sykepleiere endrer seg hele tiden, og med dagens finansiering klarer ikke utdanningene å imøtekomme kravene som samfunnet stiller. Dette skyldes, blant annet, krav om klinisk trening på utdanningsinstitusjonen og fokus på innovative og framtidsrettede løsninger.

Det er ikke et kvinneyrke

En annen oppgave myndighetene må ta ansvar for, er å rekruttere og beholde flere menn. Det er viktig at sykepleiere gjenspeiler befolkningen på best mulig måte. Det er ikke 90 prosent kvinner ute i samfunnet, og det er heller ikke 90 prosent kvinnelige pasienter.

Sykepleie er ikke et «kvinneyrke», men et yrke som skal fremme inkludering og likestilling. Vi savner derfor at myndighetene igangsetter tiltak for å sikre en jevnere balanse mellom kjønnene. Det kan føre til større trivsel på arbeidsplassen, noe som igjen fører til bedre pasientsikkerhet.

Vi heier på dere fra første stund.

Og til alle dere som har søkt på sykepleierutdanningen til høsten: Vi heier på dere fra første stund. Dere har gjort et fabelaktig studievalg, og ikke minst har dere søkt på et utrolig spennende, givende og fremtidsrettet studium.

Les også:

Flere vil bli sykepleiere: Økning på nesten 6 prosent

Bildet viser studenter som sitter foran PC-er på lesesalen.
NEDGANG I FJOR, ØKNING I ÅR: Det er registrert 13 593 førstevalgssøkere til 4 954 studieplasser til sykepleiestudiene. Foto: Wavebreakmedia/Mostphotos

Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høyskoler. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak.

Det er rundt 12 000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

Tallene ble lagt frem i dag, 24. april.

5,8 prosent økning i førstevalg på sykepleie

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg.

Sykepleierutdanningen har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent. (Se flere tall nede i saken.)

Profesjonsstudiet i medisin øker med hele 16,7 prosent.

Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

Se hvordan søkertallene for sykepleiestudiet fordeler seg på de enkelte læresteder nederst i saken.

På Oslomet er sykepleiestudiet mest populært 

Ved Oslomet har sykepleierutdanningene nesten 16 prosent flere søkere enn i 2019. I studiestedet Pilestredet er økningen på 23 prosent. Sykepleie er det mest populære studiet ved Oslomet.

− Vi vet at behovet for sykepleiere er stort, og kommer til å øke i årene framover. Vi gleder oss over at søkerne strømmer til denne utdanningen, og dermed tar et utdanningsvalg som både er viktig og vil gi sikker jobb, sier prorektor Nina Waaler i en pressemelding.

– Helsevesenet står i frontlinjen

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Nå som vi står midt i denne pandemien, så er førstelinja de som jobber i helse- og omsorgssektoren. De gjør, som vi alle vet, en utrolig viktig jobb, og det gleder meg derfor at det har inspirert mange til å bidra i den samme sektoren i fremtiden.

Nedgang i søkning I fjor på sykepleiestudiet  

– Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som sitt førstevalg. I fjor var det altså en nedgang på 18,7 prosent, mens det i år er en økning på 5,8, sier Asheim.

Les om fjoråret: Færre vil bli sykepleiere: 18 prosent nedgang i søkning

Utdanningsministeren peker på at fjorårets nedgang antakelig skyldes hevingen av karakterkravene i norsk og matematikk. Han forsvarer likevel denne skjerpingen av kravene:

– I møte med pasienter er det viktig med god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig. Sammen med kravet i matematikk vil dette gi enda bedre sykepleiere, med trygghet for hvordan de skal behandle pasientene. Årets tall viser det samme som vi tidligere har sett, blant annet for søkerne i lærerutdanningen, at søkerne tilpasser seg de kravene som settes, sier Asheim.

Rekordmange søkere til høyere utdanning

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier Asheim.

Historiefag, IKT og sykepleier øker

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Den største økningen har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenliknet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

I tillegg er det altså økning i sykepleierstudiet, og ellers på helsefag.

Færre vil bli lærere

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019: Fra 30.560 til 30.176 søkere.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

– Ingen god forklaring

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier utdanningsminister Asheim.

– En god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv. Koronakrisen har virkelig vist frem læreryrket. Klasserommet har blitt flyttet fra skolen til hjemmet og jeg er vanvittig imponert. I fremtiden trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år, sier Asheim.

Fagskoler med for første gang

I år tar 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. De tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er mulig å kombinere med jobb. I år er det over 9400 søkere fordelt på 353 studier.

– Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover, sier Asheim.

– Vi vet fra både Arbeidsgiverundersøkelsen og NHOs kompetansebarometer at fagskoleutdannede er etterspurt. Regjeringen vil derfor fortsette å satse på høyere yrkesfaglig utdanning, slik at Norge får de fagfolkene vi trenger i fremtiden.

Kan bli flere forelesninger på nett

Det kan bli flere forelesninger på nett, hjemmeundervisning eller samlingsbasert opplæring, men studiene på høyere utdanning starter som normalt til høsten.

Det bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Til høsten må vi rett og slett se an smittesituasjonen. Men studiene starter opp. Noen forelesninger vil kanskje foregå på nett, noe vil foregå hjemme og noe samlingsbasert. Men det starter opp som normalt, sa Asheim under myndighetenes daglige pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag 22. april.

– Takk ja til studieplassen

Utdanningsministeren ber alle studenter som har planlagt å studere etter sommeren, om å holde fast ved den planen.

– Takk ja til den studieplassen du blir tilbudt, søk studentbolig eller finn et bokollektiv. Rett og slett planlegg for at livet skal gå som normalt til høsten, oppfordrer Asheim.

13 593 førstevalgssøkere

Dette skriver Samordna opptak (SO) om søkning til utdanningstypen «sykepleie» som omfatter alle sykepleiestudiene:

• Utdanningstypen «sykepleie» er den største utdanningstypen innen utdanningsområdet «helsefag», både når det gjelder antall studier, studieplasser og søkere. Hele 34,6 % av alle søkere til helsefag, har et sykepleiestudium som sitt førstevalg.

• Det er registrert 13 593 førstevalgssøkere til 4954 studieplasser til sykepleiestudiene. Det utgjør 9,0 prosent av alle søkere gjennom SO. 2,7 førstevalgssøkere konkurrer om hver studieplass ved årets opptak til sykepleie. I fjor var det 12 843 førstevalgssøkere til 4 941 plasser, dvs. 2,6 førstevalgssøkere per plass.

• Vi så i fjor en kraftig nedgang i søkertall til sykepleiestudiene på -18,7 prosent etter åtte år med kontinuerlig økning i antall søkere. I år ser vi igjen en økning i søkertall på 5,8 prosent søkere fra 2019.