fbpx Heltid er sykepleiernes månelanding Hopp til hovedinnhold

Heltid er sykepleiernes månelanding

kalender og klokke

115 000 sykepleiere kan gjøre en forskjell i årets valg. Så mange medlemmer har Sykepleierforbundet. Derfor spør vi alle kommunepolitikere: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre mer heltid og bedre kvalitet i helsetjenesten?

I år er det 50 år siden månelandingen. Den ville vært umulig uten både dyktige fagfolk og politikere med hårete mål.

Sykepleierforbundets mål i årets valg er få flere hele stillinger: Det vil være vinn-vinn. Sykepleierledere, som i dag leder 30–100 ansatte, får da ansvar for færre hoder. Pasienter og pårørende får færre å forholde seg til. Og det gir sykepleiere, helsefagarbeidere og andre bedre fag- og arbeidsmiljø. Kommunene vil beholde etterspurt arbeidskraft og lettere rekruttere nye dyktige fagfolk.

Mangler sykepleiere og heltidskultur

Kommunene lider under stor sykepleiermangel. Å rekruttere og beholde sykepleiere er den største utfordringen kommunene har, viser Kommunenes Sentralforbunds arbeidsgivermonitor. Likevel tilbys sykepleiere deltidsstillinger og minstelønn. Norge utdanner to sykepleiere for å fylle ett årsverk. Sånn kan det ikke fortsette lenger!

Hittil i år var 64 prosent av de annonserte sykepleierstillingene i Østfold hele. Det er ny rekord i antall hele stillinger, men likevel altfor dårlig. Likeså er det ille å se at mange kommuner fortsatt har en praksis som gjør arbeidsfolk syke ved at de spekulerer i deltid for å holde kostnadene nede. Dette via utstrakt bruk av kortvakter, såkalt «rushtidsarbeid». 

Fritidsfokus – en avsporing

For helsefagarbeidere er situasjonen enda verre. I Fafo-rapporten «Ny vei mot heltidskultur» avdekkes det at tre av fire ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste jobber deltid. Det er skammelig og viser en elendig arbeidsgiverpolitikk. Hovedgrunnen til at kommuneansatte jobber deltid, er ifølge Fafo at de liker å ha fri. Dette er en pussig konklusjon. Fritida betyr mye for sykepleiere som for de fleste andre arbeidstakere i landet. I stedet for å fokusere på at de ansatte liker å ha fri, må arbeidsgivere som jakter på landets mest etterspurte kompetanse, heller spørre «hva skal til for at du vil jobbe heltid hos oss»!

Langsiktig tenkning

Fredrikstad har fått mye oppmerksomhet for sitt heltidsprosjekt. Kommunen fortjener ros for bred involvering av ansatte og langsiktig tenkning for å bygge heltidskultur. Samtidig er Fredrikstad den kommunen med flest ufrivillige deltidsansatte blant kommunene som er med i tilsvarende heltidsprosjekt. Knapt halvparten av de turnusarbeidende sykepleierne jobber heltid. Her blir sykepleiere urovekkende tidlig uføre, og avgangsalderen er 53 år, når vi tar med dem som blir uføre. Da Sykepleierforbundet undersøkte forskjellen på planlagt og faktisk bemanning i vår, fant vi at Fredrikstad er den kommunen som har størst sykepleiermangel. Halden deler dessverre denne jumboplassen, med sin store sykepleiermangel og utstrakte bruk av deltid.

Mer helgearbeid gir ikke mer heltid

Hvis sykepleierne er villige til å jobbe oftere helg, vil flere få hele stillinger, hevder noen. Det er feil. Sykepleiermangelen er størst på hverdagene. En sykepleier i 75 prosent stilling kommer ikke engang opp i 80 prosent stilling ved å jobbe fire helger ekstra i året. Hyppigere helgearbeid gir dermed ikke mer heltid. Tvert imot risikerer arbeidsgivere å miste sine sykepleiere hvis dette blir deres tilbud.

Nå er det på høy tid med mer heltid i helsetjenesten uten at ansatte skal tilbys dårligere kår. Dette krever kommunepolitikere som våger å investere og prioritere. For å omskrive Neil Armstrongs 50 år gamle setning: Et lite steg frem for norske sykepleiere blir et stort steg for landets kommunehelsetjeneste og tusenvis av familier.

Dette får dere til, om dere vil.

Godt valg!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse