fbpx Vi må verne om varslerne! Hopp til hovedinnhold

Vi må verne om varslerne!

Bildet viser to never som holder i hverandre.
IKKE RISIKOFRITT: Altfor mange varslere har opplevd negative holdninger, mistillit, beskyldninger og fått reaksjoner som kan minne om trakassering, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi må ha et samfunn hvor det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, hvor varslere kan føle seg trygge, og hvor arbeidsgiver forstår og fremmer varsling som noe positivt, skriver Finn Åsmund Johnsbråten.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Bestemmelser om varsling er tatt inn i arbeidsmiljøloven av 2007. Senere er det gjennomført endringer som skal styrke vernet av varslere. Disse endringene omfatter blant annet taushetsplikt om varslernes identitet. Arbeidsgivere med ti ansatte eller mer skal ha rutiner for hvordan varsling skal behandles.

Men hvilken virkelighet møter varslerne?

Dette ser jo fint ut, men hvilken virkelighet møter varslerne?

Det finnes mange eksempler på at varslere ikke får det vernet de har krav på, og at arbeidsgivere ikke forstår de positive virkningene av en varsling. Det synes helt klart at det ikke er risikofritt for dem som gir beskjed om kritikkverdige forhold.

Store konsekvenser

Altfor mange varslere har opplevd negative holdninger, mistillit, beskyldninger om illojalitet eller fått reaksjoner som kan minne om trakassering. Enda verre er det at varslere blir frosset ut, får helseproblemer, mister jobben og får store problemer med å skaffe seg ny jobb.

Vi i Senior Norge Østfold er naturlig nok interessert i det som skjer i helse- og omsorgssektoren, og jeg har klippet ut noen poenger fra en kronikk på NRK Ytring skrevet av sykepleier Linda S. Krüger.

Varsler søker jobb

I kronikken «Varsler søker jobb» skriver Krüger: «Jeg er sykepleier. Jeg trenger jobb. Det kan bli vanskelig!»

Hun skriver at hun søker jobb som sykepleier, at hun vil bidra til en bedre helsetjeneste, og at hun vil bidra til å heve kvaliteten. 

Krüger er en av sykepleierne som har vært åpen om at hun har vært kritisk til kvaliteten på sykehjem generelt og ett sykehjem spesielt. Hun har satt ord på bemanningsutfordringer, bruk av ufaglært personell til oppgaver de ikke mestrer, og problemer med språkbarrierer.

Krügers varsling ble en personalsak, og hun ble senere langtidssykemeldt.

Uten jobb

Det endte med at Krüger ble stående uten jobb, og helsevesenet – som er i underskudd på sykepleiere – ble, etter hva vi kan forstå, en velkvalifisert og rutinert sykepleier mindre. Krügers erfaring er at det ikke er risikofritt å si fra om kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

Hennes historie som varsler synes å være til hinder for å få ny jobb.

Hun er glad i yrket sitt og ser frem til å kunne jobbe i kommunehelsetjenesten igjen. Men hennes historie som varsler synes å være til hinder for å få ny jobb. Krüger opplever at hun blir frosset ut. Her er noen av tilbakemeldingene hun har fått når hun har søkt på jobb: 

  • Vi kan ikke tilrettelegge turnus eller stillingsprosent.
  • Du vil ikke bli innkalt til intervju.
  • Vi har bestemt oss for at vi ikke skal tilsette likevel.
  • Det var så få søkere. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.
  • Du er den eneste søkeren. Vi vil utlyse stillingen på ny. Skal søknaden din stå?
  • Vi har ansatt alle sykepleierne vi trenger.
  • Nei, vi har ikke behov for ekstravakter.
  • Du vil ikke passe inn hos oss.
  • Ikke svar på søknaden.

Vern og holdninger

Dette er forstemmende, og prisen for å varsle kan være høy.

Selv om forholdene omkring varsling har vært lovregulert siden 2007, så ser det ut til at det fortsatt er en lang vei å gå. Vi må arbeide med holdninger, og fremfor alt må vi ha et vern for varslere som fungerer. Det bør ikke være risiko forbundet med det å varsle om kritikkverdige forhold.

Innlegget ble først publisert på nettstedet Senior Norge Østfold. Les også intervjuet med Linda Krüger på Sykepleien.no.

Les også:

Fikk nei til jobb på grunn av medieomtale

Sykepleier Linda Krüger
JOBBSØKER: Randaberg kommune beklager sin oppførsel overfor jobbsøker og sykepleier Linda Krüger. Foto: Linda Himsel / Himsel Photography

Sykepleier, profilert varsler og lokalpolitiker Linda Krüger ble ikke innkalt til jobbintervju fordi arbeidsgiveren hadde lest om henne i mediene.

Da det i høst ble utlyst to vikariater i hjemmesykepleien i rogalandkommunen Randaberg, sendte Linda Krüger inn en søknad.

Morgenen 13. november ble hun oppringt fra kommunen, og i et åpent Facebook-innlegg 14. november oppsummerer Krüger samtalen slik:

«Hei. Jeg ringer deg for å ta dette nå, slik at vi ikke sløser bort verken din eller vår tid. Vi har fulgt din sak via mediene. Slik vi ser det vil du ikke passe inn hos oss, vi vil derfor ikke kalle deg inn til intervju og kommer til å lyse ut stillingene på ny.»

OPPSUMMERT ESSENS: Ifølge personalsjefen i Randaberg kommune, gir Krügers Facebook-post en oppsummert essens av det som ble sagt.

Føltes veldig urettferdig

– Jeg pleier ikke å bli målløs, men her ble jeg rett og sett satt ut, forteller Krüger til Sykepleien.

– Det føltes veldig urettferdig, og man tar det jo personlig.

De var ikke interessert i å bli kjent med meg, og det gjør litt vondt.

Linda Krüger, jobbsøker

– Du blogger, skriver avisinnlegg og er regelmessig å se i lokalpressen med uttalelser og intervjuer. Hvilket grunnlag kan dette ha gitt for å vurdere deg som arbeidssøker?

– Det er jo bare en liten del av meg jeg deler med offentligheten. Randaberg kommune har verken snakket med meg eller sjekket mine referanser. De var ikke interessert i å bli kjent med meg, og det gjør litt vondt.

Kommunen beklager

– Dette er en sak vi bare kan beklage, og vi skulle gjerne sett at vi hadde handlet på en annen måte.

Det sier personalsjef i Randaberg, Kristin Bø Haugeland, som er den som uttaler seg på vegne av kommunen i saken.

Dette er en sak vi bare kan beklage, og vi skulle gjerne sett at vi hadde handlet på en annen måte.

Kristin Bø Haugeland, personalsjef

– Stemmer Krügers Facebook-gjengivelse av telefonsamtalen?

– Det var ikke jeg som snakket med henne, men jeg har fått forklart at dette er en oppsummert essens av det som ble sagt, ja.

Krüger ringte senere tilbake til Randaberg og fortalte hvordan hun hadde reagert på den første telefonsamtalen.

– Vi setter pris på at Krüger tok den telefonen. En slik tilbakemelding gir oss mulighet til å bli bedre, sier personalsjef Haugeland.

– Vi ser i ettertid at vi burde innkalt Krüger til intervju, slik at både hun og kommunen fikk stilt sine spørsmål direkte.

Ofte i avisene

Linda Krüger har vært en del i mediene de senere årene – både i egenskap av varsler, lokalpolitiker, forfatter og samfunnsdebattant.

I intervjuer, kronikker og blogginnlegg, blant annet her i Sykepleien, har sykepleieren markert seg med sterke meninger om faglige standarder og kvalitet i helsevesenet.

Hos medieovervåkningstjenesten Retriever gir navnet hennes til sammen 88 treff fra 2016 og frem til i dag – de fleste fra Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad.

Du stiller spørsmål vi ikke kan svare veldig direkte på.

Kristin Bø Haugeland, personalsjef

Nøyaktig hvilken eller hvilke saker som gjorde at hun ble vurdert som uaktuell for et vikariat i Randaberg, vil derimot ikke kommunen kommentere:

– Du stiller spørsmål vi ikke kan svare veldig direkte på. Det er vanskelig for meg å peke på noe helt konkret, sier personalsjef Haugeland.

Profilert varsler

– Ble det sagt noe spesifikt om hvilke medieoppslag som var utslagsgivende for at du fikk avslag på jobbsøknaden?

– Hun som ringte meg opp først, sa bare at de hadde fulgt saken min via mediene og blogg, og de mente jeg ikke ville passe inn.

Krüger har flere ganger meldt fra om det hun har ansett som kritikkverdige forhold. Blant annet har hun reagert på bruken av ufaglært og uerfaren arbeidskraft.

Mitt inntrykk er at jeg er et menneske de rett og slett er redde for å ha hos seg.

Linda Krüger, jobbsøker

– Da jeg ringte opp igjen, nevnte hun jeg snakket med, at de jo også hadde assistenter ansatt, og de tenkte jeg kunne komme til å reagere på det. Jeg forklarte da at det ikke var det jeg hadde protestert mot, men at ufaglærte blir satt til sykepleieroppgaver.

– Mitt inntrykk er at jeg er et menneske de rett og slett er redde for å ha hos seg. I stedet for å spørre meg, så danner de seg et bilde gjennom media.

Vil at ansatte skal si fra

– Har Krügers rolle som varsler bidratt til at hun ikke ble innkalt til intervju?

– Nei, og det vil jeg gjerne understreke, sier personalsjef Haugeland.

Vår klare oppfordring til våre ansatte er at de skal si fra om kritikkverdige forhold.

Kristin Bø Haugeland, personalsjef

– Det dreier seg om en helhetsvurdering. Vår klare oppfordring til våre ansatte er at de skal si fra om kritikkverdige forhold.

Haugeland forteller at hun selv har reist rundt til enheter i kommunen for å snakke om nettopp dette.

– Randaberg skal ha en god kultur for å melde avvik, og ansatte skal kjenne til forskjellen på avviksmeldinger og varsling.

Aktivt arbeidssøkende

I dag beskriver Krüger seg selv om aktivt arbeidssøkende, og hun har vurdert å melde seg som arbeidsledig.

– Jeg jobber blant annet litt på timebasis på en psykiatrisk klinikk innen Helse Stavanger og innimellom på universitetet med studentveiledning.

Krüger ønsker ikke å gå videre med saken overfor Randaberg.

– Jeg ønsker jo ikke å jobbe i en kommune som ikke vil ha meg.

Vanskelig å rekruttere

– Er det lett å rekruttere sykepleiere i Randaberg, Haugeland?

– Generelt i Rogaland er det vanskelig å rekruttere sykepleiere, det gjelder også for vår kommune, sier personalsjefen.

– Av og til får vi mange søkere, av og til få, sier hun.

Linda Krüger har 15 års fartstid som sykepleier, hovedsakelig på sykehjem, men hun har også jobbet som hjemmesykepleier.

Hun var en av to søkere ved den første utlysningen av vikariatene, som ble utlyst på nytt med søknadsfrist 3. desember.

Via e-post 4. desember forteller Haugeland at det er kommet inn én ny søker.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.