fbpx Sykepleieres forskrivningsrett bør komme flere pasientgrupper til gode Hopp til hovedinnhold

Sykepleieres forskrivnings­rett bør komme flere pasient­grupper til gode

Bildet viser en helsearbeider som sitter med ryggen til og en kvinne som er gravid og på konsultasjon

Alt ligger til rette for at norske sykepleiere med spesialisering på masternivå kan få forskrivningsrett, skriver Hilde Wøien, Edel J. Svendsen og Ragnhild Hellesø.

Steinar Madsen stiller –  i Dagens Medisin den 4. juli – det betimelige spørsmålet om det er noen god grunn til at sykepleiere ikke skal kunne skrive ut et utvalg av legemidler til utvalgte pasientgrupper.

Han peker på hvordan dagens system slår uheldig ut for en økende andel pasienter. Dersom behandlingen skal bli best mulig, må helsepersonell som er nærmest pasientene, bidra til kontinuerlig vurdering og oppfølging av helsehjelpen.

Problemstillingen han reiser, handler dypest sett om alle pasientgrupper skal få tilgang til likeverdige helsetjenester.

Gode resultater

Sykepleiere ivaretar allerede legemiddeloppfølging og forskrivningsrett på en god og sikker måte. I Norge, hvor jordmødre og helsesøstre har denne retten, har løsningen gitt gode resultater.

Sykepleiere med nødvendig opplæring har vist at de utøver forskrivninger på en sikker måte.

I andre europeiske land har sykepleiere med nødvendig opplæring vist at de utøver forskrivninger på en sikker måte. Ordningen bør – som Madsen er inne på – komme også andre pasientgrupper til gode, blant annet i hjemmesykepleien og på sykehjem.

LES:  Sykepleiere bør kunne forskrive enkelte medisiner

Masterutdanning

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr nå avansert klinisk spesialisering for sykepleiere på masternivå, blant annet ved Universitetet i Oslo. Denne utdanningen, som er rettet mot eldre pasienter med sammensatte sykdommer og behov for koordinerte tjenester, gir studentene skolering etter internasjonal standard.

Alt ligger til rette for at norske sykepleiere med slik kompetanse kan få forskrivningsrett.

Her får de blant annet utvidet kompetanse i teoretisk og praktisk farmakologi rettet mot denne pasientgruppen. Videre får de omfattende kunnskap i sykdomslære og økte ferdigheter til å gjøre geriatriske vurderinger og iverksette nødvendig oppfølging.

Alt ligger til rette for at norske sykepleiere med slik kompetanse kan få forskrivningsrett. Sykepleiere med utvidet beslutningsansvar kan bidra til at flere utsatte pasientgrupper får enklere tilgang til adekvat og tilpasset helsehjelp det de bor.

Dette innlegget ble først publisert på Dagens Medisin.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse