fbpx Jeg melder meg ut av NSF Hopp til hovedinnhold

Jeg melder meg ut av NSF

Bildet viser et foster

Det er ikke rett å påtvinge en person å handle mot sin egen dyptgående overbevisning, skriver Stine Marie Gangås.

Jeg ble som sykepleierstudent medlem av NSF i september 2017. Jeg har i ettertid blitt oppmerksom på at NSF har vedtatt at de er imot reservasjonsrett for fastleger. Selv om dette ikke lenger er like aktuelt på grunn av den nye ordningen, så representerer det en holdning som jeg ønsker å ta avstand fra. NSF beslutter vedtak på vegne av mange sykepleiere over hele landet, og jeg vil ikke være en del av et medlemstall som står bak et slikt vedtak.

Et nei til reservasjonsrett er et nei til samvittighetsfrihet.

Et nei til reservasjonsrett er et nei til samvittighetsfrihet. Som kommende sykepleier er tanken om det ukrenkelige menneskelivet en bunnplanke i yrket mitt, og arven fra Nürnberg, som sier at menneskeverd ikke kan graderes, betyr for meg at jeg ikke kan eller vil delta i abort. Som kommende sykepleier setter jeg ethvert menneskes eksistensielle samvittighet og integritet høyt, og vil kjempe for et helsevesen som respekterer dette.

Respekt

Abort er et etisk spørsmål, og det er ikke rett å påtvinge en person å handle mot sin egen dyptgående overbevisning, begrunnet i et flertalls etiske overbevisning. Foreløpig har helsepersonell reservasjonsrett mot å delta i abort, og legene som har kjempet for reservasjonsrett, bør settes høyt for sin troskap mot sin egen overbevisning og for sin kamp for å verne det sårbare, ufødte livet.

Abort er et etisk spørsmål som i første rekke handler om liv eller død.

Som sykepleiere bør vi respektere at abort er et etisk spørsmål som i første rekke handler om liv eller død. Helsepersonell som har samvittighetsproblemer med å tilrettelegge for, delta i eller henvise til abort, bør vises respekt, på samme måte som helsepersonell bør kunne reservere seg mot eutanasi om dette blir lovlig.

Skuffet

Jeg ønsker et helsevesen hvor det er rom for andre meninger enn flertallets, der det er rom for en diskusjon som bevarer respekten for hvert menneske og deres samvittighet, og et helsevesen der det er plass for dem som tør å stå imot rådende praksis.

Jeg ønsker et helsevesen hvor det er rom for andre meninger enn flertallets.

Jeg er skuffet over at NSF vedtar noe som fra mitt synspunkt står i strid med en sykepleiers grunnleggende verdi om å bevare ethvert menneskes verdighet og integritet. Jeg føler det derfor nødvendig å med dette melde meg ut av NSF.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse