fbpx Fra konstruktiv debatt om grunnutdanningen til profesjonskamp Hopp til hovedinnhold

Fra konstruktiv debatt om grunnutdanningen til profesjonskamp

Nils Christian Tvedt Karlsen holder forelesning om sepsis på Diakonova

Vi håper at forbundslederens uttalelser beror på at hun har feiltolket vår uttalelse vedrørende kampanjen «Sykepleiere er eksperter», skriver Nils Christian Tvedt Karlsen.

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, hevder at vi latterliggjør sykepleiernes kompetanse ved å stille spørsmål ved hvorvidt sykepleieres grunnutdanning er tilpasset kravene i et moderne helsevesen. Vi har lenge kritisert prioriteringene i grunnutdanningen, fordi vi mener at studentene gis for lite tid til å fokusere på anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Vi håper at forbundslederens uttalelser beror på at hun har feiltolket vår uttalelse vedrørende kampanjen <<Sykepleiere er eksperter>>. Uttalelsen handlet om avstanden mellom innholdet i grunnutdanningen og NSFs reklamekampanje. Videoene i den nevnte kampanjen viser sykepleiere med imponerende ekspertise som forutsetter en bunnsolid medisinsk- og naturvitenskapelig kunnskapsplattform.

Hvis du ser på de faktiske timeplanene, og ikke den teoretiske rammeplanen, vil du se at disse fagene gradvis og systematisk har blitt nedprioritert. Derfor står kampanjen etter vår mening i kontrast til startkompetansen studentene får med seg fra grunnutdanningen.

Tvinges til å gå baklengs inn i fremtidens helsevesen

NSF har åpenbart sterke meninger om vårt undervisningstilbud, og alle meninger fra NSF om sykepleierutdanning ønskes hjertelig velkommen. Vi håper at NSF ikke bare er opptatt av SykepleiePluss, men også har noen meninger om selve innholdet i grunnutdanningen.

Det faglige innholdet i medisinstudiet i Oslo er eksempelvis totalrevidert to ganger siden 1994 i takt med endringer i moderne medisin. I samme tidsrom har det kun skjedd små justeringer i faglig innhold i sykepleiestudiet.

Det som framstår som mangel på endringsvilje i grunnutdanningen, tvinger nå studentene til å gå baklengs inn i en fremtid som stadig krever mer naturvitenskapelig kompetanse. Dette godtar ikke studentene lenger, og endring er uunngåelig. Vi håper NSF vil lytte til studentene og delta konstruktivt i denne prosessen.

Sykepleierstudentene er eksperter på å studere sykepleie

Historien om SykepleiePluss startet med tre engasjerte forelesere fra høyskoler og Universitetet i Oslo som ville dele kunnskap i anatomi, fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi og medikamentregning på nett. Bakgrunnen for dette var først og fremst at vi lyttet aktivt til flere kull med sykepleierstudenters frustrasjon over at pensum kun var vagt avgrenset av lærebøkene, og at tiden til å faktisk forstå faget var altfor kort.

Vi ønsket å lage et supplement til lærebøkene og tradisjonell undervisning, som studentene kunne bruke på sine egne premisser. Under hele prosessen har vi aktivt lyttet til studentene for å tilpasse undervisningsformen vår etter deres ønsker. Vi har mottatt 6 500 skriftlige tilbakemeldinger på forelesningene våre siden vi startet i 2014, og mottatt totalt 80 000 skåringer av forelesningene. Gjennomsnittet av disse skåringene er 95.8 på en skala fra 0-100, og det tar vi som en kjært imøtekommen kvalitetsrapport på det vi gjør – for sykepleierstudentene er åpenbart de fremste ekspertene på å studere sykepleie!

Forankring i klinikk og evidensbasert kunnskap

At våre forelesere jobber sammen med sykepleiere i den daglige pasientbehandlingen, gjør at vi formidler faget på en litt annen måte enn om vi kun drev med ren undervisning og forskning.

Evidensbasert kunnskap krever at man er ekspert på livslang læring, og dette bruker vi mye tid på å formidle til studentene. Det som stod i læreboka i fjor er ikke nødvendigvis riktig i dag. For øvrig må det nevnes at alle høyskole- og universitetsansatte får gratis tilgang til alle våre ressurser, med lav terskel for å gi oss tilbakemelding.

Uventet kritikk 

Studentene har lenge ønsket seg bedre tid til å fordype seg i de naturvitenskapelige fagene, og mener ganske samstemt at utdanningen må endres. Vi viet nylig en hel uke til daglige podkaster, hvor vi diskuterte nettopp dette med blant andre tidligere ledere for NSF Student og representanter fra både basalfag og etiske fag.

Det var derfor litt uventet å få kritikk fra NSF for vårt engasjement! Vi håper forbundslederen vil delta i en mer konstruktiv debatt om faglig innhold i grunnutdanningen. Vi ønsker å tilby noe bedre, noe som hjelper sykepleiestudenter til forståelse og engasjement i innlæringen av basalfagene. Vi syns det er fantastisk at så mange studenter nå bruker fritiden sin på å lytte til vår faglige podkast. I lys av aktuelle debatt anbefaler vi spesielt de fem livesendingene fra #politikkuka, hvor blant annet innhold i fremtidens sykepleierutdanning ble debattert. Og en ting er helt sikkert – pasientene er mer tjent med tverrfaglig samarbeid og debatt om faglig innhold i utdanningen fremfor en helt unødvendig ny profesjonskamp!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse