fbpx Kun kritikk – null politikk fra AP Hopp til hovedinnhold

Kun kritikk – null politikk fra AP

Å kritisere politiske motstandere har vist seg å være APs viktigste prioritering. Det er beklagelig, skriver Bård Hoksrud (FrP).

På inn- og utpust, i hver en krok av landets aviser har Arbeiderpartiet med Tove Karoline Knutsen i spissen, kritisert (« Eldrepolitikk i knipe») et hvert forsøk regjeringen og Fremskrittspartiet har foreslått når det gjelder å bedre eldreomsorgen i Norges land.

Det som gjør kritikken ekstra spesiell, er at AP selv rykket ut i Dagens Næringsliv i januar 2015, altså ikke veldig lenge etter regjeringsskiftet, og innrømmet at de ikke var fornøyde med egen innsats på dette området. Et av tiltakene deres eget Helseutvalg foreslo i ettertid, var «sterkere sentral styring av omsorgssektoren».

Nå har AP hatt sjansen til å bidra i til å løfte omsorgssektoren i over tre år, men fristelsen i å kritisere politiske motstandere har vist seg å være deres viktigste prioritering. Det er beklagelig.

Etter- og videreutdanning for sykepleiere

De fremmer ikke nye revolusjonerende forslag, de glemmer å orientere sine over 200 ordførere om satsingsområder som det bevilges penger til, slik at etter- og videreutdanning for sykepleiere i den kommunale eldreomsorgen ikke får det løftet som man ønsker og trenger for fremtiden. Det er forsmedelig å lytte til kritikken mot denne forsøksordningen hvor staten skal finansiere, og samtidig mene at staten skal styre. Vi mener at kommunene er nærmest behovene og kjenner egne distrikt og byer best, og dermed skal styre dette selv. Fremskrittspartiet mener at staten må ta større del av finansieringsansvaret for å oppnå den kvaliteten man ønsker å oppnå i eldreomsorgen.

På God Morgen Norge mandag forrige uke, kunne vi høre at Ap har satt ned nok et utvalg - eldreråd. Hva skal de med alle disse rådene og utvalgene om partiet ikke evner å lytte og gjøre noe med innspillene de får?

Politiattest i eldreomsorgen

APs helseutvalg innrømmet også at kommunene oppga at regningen for drift av sykehjem utgjorde så høy terskel at det bremset investeringsviljen. Derfor økte regjeringen allerede for 2014 investeringstilskuddet som blir gitt til bygging av omsorgsboliger, og avdelingsdirektør Are Martin Sauren i Husbanken kunne på denne tiden i fjor fortelle at søknadene fra kommunene økte som følge av dette.

Jeg er veldig fornøyd med at vi får politiattest i eldreomsorgen, og hele den kommunale helse – og omsorgstjenesten for øvrig. Det har AP stemt ned omtrent like mange ganger som Fremskrittspartiet har foreslått det. Vi syns nemlig at alle grupper skal ha et vern mot personer som er siktet og dømt for både overfall og overgrep, ikke bare dem som jobber med barn, unge og utviklingshemmede.

Lovfeste rett til sykehjemsplass

Fremskrittspartiet har også ment at det å lovfeste rett til sykehjemsplass og tilsvarende bolig har vært viktig. Grunnen til at vi ville spisse regelverket, er at det ikke har hatt noen konsekvenser for de kommunene som ikke har prioritert tilstrekkelig antall plasser. Man har bare puttet pasientene inn i et annet i nivå i omsorgstrappen for å pynte på statistikken. Derfor mener vi dette har en sammenheng med ventelister. Den eneste måten vi som Stortingspolitikere har i å bevilge nok midler til tjenestene, er å få de reelle tallene på hvor mange som venter på plass på bordet.

Staten skal finansiere eldreomsorgen

Fokus på kosthold og riktig ernæring har vi løftet gjennom konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk. Mange kommuner gjør et godt stykke arbeid, mens andre igjen har fått ny giv etter at denne ble igangsatt. Vi mener legemiddelgjennomgang i sykehjemmene er viktig, og har derfor prioritert dette. Det kan ikke være greit at så mange eldre nærmest skal sløves ned på medisiner i mangel på tilstrekkelig tilbud aktiviteter og nok ansatte. Dette er et ansvar som hviler på kommunene. Når Knutsen kritiserer mangler på alle områder, så bekrefter hun bare årsaken til at Fremskrittspartiet lenge har tatt til ordet for at staten skal finansiere eldreomsorgen i kommunene. Frem til så skjer med rent flertall i Stortinget, vil fremdeles både byråder og kommunestyrer kutte i antall hender, hoder og ulike omsorgstilbud.

De færreste kommunene i Norge er rike kraftkommuner, noe som gjenspeiler prioriteringer innenfor eldreomsorgen primært.

Å kritisere politiske motstandere har vist seg å være APs viktigste prioritering. Det er beklagelig.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse