fbpx Avslag på publisering? Hopp til hovedinnhold

Avslag på publisering?

Illustrasjon av en mann på kontor som holder opp en artikkel som ses gjennom et forstørrelsesglass. Teksten på artikkelen lyder: "Article Submission Service".

Sykepleien Forskning har en stadig økende mengde manuskripter til vurdering. Hva gjør du for å unngå at avslaget kommer?

Er du en av dem som har fått en tilsvarende e-post fra oss?

«Artikkelen «Xxxxxxxxxxxxxxxxxx» har nå vært til fagfellevurdering. Tematikken er interessant og aktuell. Imidlertid peker fagfellene på relativt omfattende svakheter ved manuskriptet. Dette går både på innhold og metode. Basert på en redaksjonell vurdering konkluderer vi dessverre med at manuskriptet ikke kan publiseres i Sykepleien Forskning. Sykepleien Forskning har en stadig økende mengde manuskripter til vurdering. Siden vi kun publiserer et begrenset antall manuskripter pr. år, innebærer dette at vi nå avslår om lag halvparten av dem vi får tilsendt til vurdering.

Vi takker for at dere sendte manuskriptet til Sykepleien Forskning og ga oss muligheten til å vurdere originalmanuskriptet.»

Gir publiseringspoeng

Sykepleien Forskning er indeksert som et nivå 1-tidsskrift av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Universitets- og høgskolerådet (UHR). Når forskere får publisert en artikkel hos oss, utløser dette publiseringspoeng for arbeidsgiverinstitusjonen(e) til forfatterne, som igjen gir budsjettmessig uttelling.

Det stilles strenge krav for å oppnå en slik indeksering. Derfor må vi kreve at artiklene våre tilfredsstiller disse kravene for å beholde indekseringen. Resultatet er at vi må avslå relativt mange av de originale forskningsartiklene som sendes inn til oss hvert år.

UHR har nedsatt et eget nasjonalt publiseringsutvalg som overvåker at tidsskriftene publiserer artikler av forskningsmessig høy kvalitet. Det er et kjent problem at kravet om flere publiseringspoeng og internasjonalisering av forskningen har ført til at en rekke useriøse tidsskrifter har etablert seg med liten kvalitetskontroll på det som publiseres.

Vurderes av fagfeller

Den mest anerkjente metoden for å sikre kvalitet er kravet om fagfellevurdering. Det nasjonale publiseringsutvalget har i 2016 vedtatt følgende krav til vitenskapelige tidsskrifter:

  • Fagfellevurdering skjer alltid før publisering. Fagfellevurdering er en prosess som alltid finner sted før publisering av originale forskningsresultater.
  • Minst en fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. Et manuskript skal som minimum være vurdert av en ekspert innenfor fagfeltet som er uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. Eksperten kan være kjent eller anonym.
  • Fagfellevurderingen skal forholde seg til vitenskapelig originalitet og kvalitet. Vurdering av vitenskapelig originalitet skal inngå i den skriftlige bedømmelsen.

Det er særlig det tredje punktet som oftest resulterer i at en artikkel får avslag om publisering i Sykepleien Forskning. Vurderingen gjøres som hovedregel av to uavhengige fagfeller og én medredaktør med forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Få skrivehjelp

Vi erfarer at stadig flere ønsker å publisere sin masteroppgave hos oss. Store mangler ved metodebeskrivelser og diskusjon av egne resultater opp mot annen relevant forskning er to eksempler på hvorfor en artikkel blir avslått.

Hva gjør du for å unngå at avslaget kommer? Det første rådet er å få med deg veilederen, eller en kollega med doktorgrad og mange publiserte artikler i skrivearbeidet. Det andre rådet er å sette deg grundig inn i både forfatterveiledningen, skrivetips og veiledningen for fagfeller som er tilgjengelige på våre nettsider. Og ikke gi opp, vi vil gjerne ha artiklene deres!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse