fbpx – Det er viktig å se på hvordan vi registrerer hjertestans Hopp til hovedinnhold

– Det er viktig å se på hvordan vi registrerer hjertestans

EKG-monitor med en rett strek som symboliserer ingen hjerteaktivitet, med blå bakgrunn og et hjertesymbol oppe til høyre med et kryss over.

Registrering og dokumentasjon foregår så mange forskjellige steder at det fort kan skje glipper.

Det første som slår meg ved artikkelen Registrerer få hjertestanser er den mangelfulle registreringen av forekomst av hjertestans ved intensivavdelinger. Dette blir hovedtemaet i dette innspillet. For meg som intensivsykepleier ved hjertemedisinsk intensiv er det også interessant å lese om forekomst av og overlevelse etter hjertestans ved intensivavdelinger.

Forekomsten av hjertestans er ikke så stor, men hjertestans er svært alvorlig. Potensialet for et godt resultat ved god behandling er stort. Det er derfor viktig at vi trener jevnlig på avansert hjerte–lungeredning (AHLR).

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har som minimumskrav at vi som jobber ved intensivavdelinger, skal kunne utføre AHLR. Adekvat trening skal dokumenteres minst hver sjette måned med både teoridel og simulatortrening. Den teoretiske delen består i at vi skal ha lest NRRs hefte og besvart kontrollspørsmålene i dette. Deretter skal vi ha bestått den nettbaserte kunnskapstesten og fått skrevet ut et kompetansebevis. Under simulatortreningen får vi trent på flere caser i en gruppe eller et team, samtidig som vi tar opp video av scenarioet og diskuterer i etterkant. Resultatet av slik trening er at det gir en større trygghet i en akuttsituasjon. Min opplevelse er at overføringsverdien fra denne treningen til de reelle gjenopplivingssituasjonene er stor, og at samarbeidet i akuttsituasjonen glir lettere.

Av de pasientene som fikk hjertestans ved intensivavdelingen, var det en større andel menn enn kvinner som fikk hjertestans de første to dagene etter innleggelsen. Det totale antallet pasienter som overlevde etter hjerte–lungeredning (HLR) ved intensivavdelinger til utskriving fra sykehus, var 48 prosent. Det var en signifikant forskjell i overlevelse mellom kvinner og menn. For kvinner var antallet 30 prosent, mens 56 prosent av mennene overlevde. Hva kan det være som gjør at færre kvinner enn menn overlever? 

Det er kjønnsforskjeller både når det gjelder symptomer, forløp og overlevelse ved hjertesykdom og hjerteinfarkt. I dag behandler vi menn og kvinner som kommer inn med hjerteinfarkt, likt. En nærmere undersøkelse av denne kjønnsforskjellen kunne vært interessant. 

Studien belyser mangelen ved registrering og dokumentasjon av hjertestans og HLR ved intensivavdelinger. Dette funnet er betenkelig, og denne mangelen på registrering er dessverre ikke ukjent. Det kan tyde på at det er viktig å se på hvordan vi dokumenterer, og hvordan kunnskapen om dokumentasjon og registrering er. Registrering og dokumentasjon foregår så mange forskjellige steder at det fort kan skje glipper. En mer korrekt registrering er viktig, ikke minst for pasientens sikkerhet. Dessuten er dette viktig for å oppfylle helsepersonellovens krav til dokumentasjon. En mangelfull registrering vil også gi et upresist bilde av avdelingens aktivitet, som igjen påvirker økonomien. Artikkelen beskriver også viktigheten av gode registre for å evaluere og utvikle sykepleiepraksis. Slike registre danner også grunnlaget for forskning innen sykepleie.

Les relatert forskningsartikkel: Registrerer få hjertestanser

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse