fbpx Forebygger klamydia blant unge menn Hopp til hovedinnhold

Forebygger klamydia blant unge menn

Bildet viser helsesøstrene Wenche Skarbø og Britt S. Skuseth på stand under Jugendfestivalen i Ålesund.

Langt flere jenter enn gutter tester seg for klamydia i Ålesund. Helsestasjonen for ungdom har derfor økt innsatsen for å få gutter til å teste seg.

Helsestasjon for ungdom i Ålesund kommune søkte i 2014 om prosjektmidler til tiltak for å følge opp handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre helse 2010–2015. Vi fikk tildelt 170 000 kroner, og startet prosjektet Forebygging av klamydia hos unge menn i aldersgruppen 20–24 år. Bakgrunnen for prosjektsøknaden var at vi ved Helsestasjon for ungdom (Hfu) og i skolehelsetjenesten opplevde at langt flere jenter enn gutter testet seg for klamydia.

Tall fra folkehelseinstituttet viser at det er stadig økende tilfeller av klamydia på landsbasis. I 2012 ble det diagnostisert 21489 tilfeller av klamydia. 46 % av disse var i aldersgruppen 20–24 år. Av de under 25 år var 66 % kvinner og 34 % menn.

Mål med prosjektet

Vi rettet prosjektet mot et av de overordnede målene i handlingsplanen; å styrke ungdom og unge voksne til å ta vare på sin seksuelle helse. Målsettingen vår med prosjektet var:

• Få ned antall klamydiasmittede

• Få flere gutter/menn til å teste seg

• Øke bevissthet i forhold til kropp og helse

• Øke prevensjonsbruk – kondom

• Hindre fremtidige infertilitetsproblemer

Vi dannet en prosjektgruppe bestående av helsesøstre fra Helsestasjon for ungdom, som hadde jevnlige evalueringsmøter. Det ble ansatt en helsesøster som prosjektleder i 20 % stilling. Prosjektet ble gjennomført i skoleåret 2014/15.

Stand på musikkfestival

Det har vært et inspirerende og spennende prosjekt, med mange gode tiltak. Vi startet prosjektet med en stand på Jugendfestivalen, som er en stor musikkfestival i Ålesund. Her delte vi ut informasjonsflyers og 5000 kondomer. Vi hadde en morsom dag på jobben, strålende stemning og mange gode samtaler med gutter. Kveldens hovedattraksjon var artisten David Guetta. Ut på kvelden observerte vi en oppblåst svevende kondom over scena… Da lusket vi oss stille og rolig hjem, vel fornøyd med kvelden.

Informerer om klamydia

Vi har utarbeidet informasjonsbrosjyre om klamydia, «roll-up» og plakater med informasjon om klamydia og Hfu. En lokal ungdomsbedrift har laget T-skjorter til oss. Det har gjort oss mer synlig både på stand, skole og Hfu.

Vi har hatt undervisning om temaet klamydia i videregående skole, som har vært rettet mot avgangsklassene. Vi valgte å inkludere jentene i undervisningen siden det ikke krevde mer ressursbruk. Vi har seks videregående skoler, og vi regner med å ha nådd rundt 800 elever gjennom denne undervisningen. Fast helsesøster på de ulike skolene var med på undervisningen, og supplerte med informasjon rundt russetiden.

Vi har hatt stand på Høgskolen i Ålesund, hvor vi delte ut informasjon om klamydia og prevensjon. På denne måten fikk vi en gyllen anledning til å informere om helsesøstertilbudet på skolen.

Vi har hatt egne guttekvelder på Hfu. Vi annonserte i en lokal avis i forkant, hadde egen annonse rettet mot målgruppen på Facebook, benyttet informasjonskanalene på de videregående skolene og to av helsesøstrene var intervjuet i radio. Likevel ble dette tilbudet lite besøkt.

Vi har samarbeidet med Folkehelseinstituttet og de mikrobiologiske avdelingene på sykehusene, når vi har laget informasjonsmateriell og revidert eksisterende prosedyrer. Dette har vært nyttig, og gitt god faglig oppdatering på emnet.

Flere tester seg

For å vurdere effekten av prosjektet har vi sett på besøkstall fra Helsestasjon for ungdom. Vi ser at besøkstallene for Hfu har vært stabile de tre siste årene. I prosjektperioden har vi hatt en økning av dem som ønsker å teste seg for klamydia. Det var 40 % flere gutter som testet seg i 2014 enn i 2013. Økningen fortsetter i 2015, noe vi er svært fornøyd med. Det er også flere jenter som tester seg nå enn tidligere, en økning på ca. 30 %. At flere kommer for å teste seg sier muligens noe om at vi har fått en økt bevissthet rundt kropp og helse.

Vi har sett en økning i totalt antall klamydiasmittede, og det er kanskje ikke så rart med tanke på økning i antall som tester seg. Likevel ser vi at selv om menn med klamydiasmitte på landsbasis øker med cirka 6 %, har vi en nedgang i prosent klamydiasmittede her på HFU. Hva dette skyldes er vanskelig å si. Kan vi ha nådd ut med budskapet om kondom?

Vi så en markant økning i antall gutter som ønsket å teste seg for klamydia på Hfu de påfølgende ukene etter undervisning på skolene og «stand» på høyskolen. Helsesøstrene ved skolene har også opplevd økt etterspørsel etter klamydiatesting (klamydiatestede ved skolene er ikke med i våre utregninger). Utfordringen etter prosjektperioden er å nå disse ungdommene uten den ekstra innsatsen vi har hatt på informasjonssiden i prosjektperioden.

For oss som har jobbet i prosjektet har det vært en utrolig lærerik og positiv opplevelse. Vi har fått fordypet oss i en oppgave, blitt faglig oppdatert og sett gode resultat av vårt arbeid. En GOD følelse. Prosjektgruppen har bestått av helsesøstrene Wenche Skarbø (prosjektleder), Unni G. Ringstad, Elisabeth J. Paulsen og Britt S. Skuseth.

Saken står på trykk i siste utgave av tidsskriftet Tidsskrift for helsesøstre (1-2016), som utkom med Sykepleien 11. februar. Vil du lese flere saker innenfor ulike fagområder, finner du en oversikt over alle fagbladene på våre hjemmesider.

«Vi så en markant økning i antall gutter som ønsket å teste seg.»
Wenche Skarbø, helsesøster i Ålesund kommune

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse