fbpx Jordmødre trengs også når barn dør Hopp til hovedinnhold

Jordmødre trengs også når barn dør

Bildet viser en jordmor som lytter på en mage.
IVARETAKELSE: Sorgprosessen starter idet barnet i magen erklæres dødt, ofte med jordmor til stede. Ivaretakelsen av foreldre på sykehuset er avgjørende, skriver Trine Giving Kalstad i Landsforeningen for uventet barnedød. Foto: Colourbox
Jordmødre blir ofte nøkkelpersoner for foreldre som mister barn i dødfødsel eller forbindelse med fødsel.

Hver dag dør et lite barn i Norge. Tilbake står foreldre, besteforeldre, søsken, annen familie og nære venner igjen i sjokk.

Vi i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) tilbyr derfor familier som rammes sorgstøtte og fellesskap med andre som selv har mistet små barn. Sammen med helsevesenet kan vi møte ulike hjelpebehov over tid.

Den komplekse sorgen

Et barnedødsfall utløser sterk sorg. Det oppleves naturstridig at foreldre skal overleve sine barn. Denne sorgen gir sterke og kanskje fremmede følelser, eller det kan være fravær av følelser.

Sorg er alt som skjer med oss, det vi tenker, føler og gjør i vårt strev etter å håndtere en uvirkelig og kaotisk situasjon etter å ha mistet et ønsket barn. I et sorgarbeid slites vi mellom å sørge, savne og minnes den døde, og å ta del i hverdagen igjen.

Et mål med sorgarbeid er å komme i balanse, slik at man opplever økt kontroll og mestring i eget liv igjen. Dette er energikrevende, fordi sorg krever mye oppmerksomhet mentalt og den gir ofte store fysiske utslag som tretthet, smerte og uro i kroppen. Mange opplever at «hodet ikke fungerer», konsentrasjonsevnen er dårlig og hukommelsen svikter.

En stor sorg tar tid å bearbeide, ofte mye mer tid enn både omgivelsene og den sørgende selv tenker seg. De fleste trenger støtte på veien – være seg fra familie og venner, kolleger, andre rammede foreldre og helsevesen.

Når barnet dør i magen

Hovedgruppen av etterlatte foreldre som tar kontakt med LUB, har mistet barn i dødfødsel. Deres sorgprosess starter idet barnet i magen konstanteres dødt, ofte med jordmor til stede.

Ivaretakelsen av foreldre på sykehuset er avgjørende for den videre sorgprosessen. Jordmors evne til tilstedeværelse og empati er viktig i den akutte fasen. En jordmors erfaring og kunnskap inngir tillit og trygghet. Foreldre i sjokk og krise trenger omsorg og tydelig informasjon om hva som har skjedd og hva som vil skje fremover. En trygg jordmor, som kan veilede dem i viktige oppgaver og avgjørelser, er vesentlig for å kunne ta en verdig avskjed med barnet.

De kriserammede foreldrene vet ikke hva de skal spørre om. De setter pris på konkrete forslag og å få vite hva andre foreldre har satt pris på når minner skal skapes. Slik legges det til rette for en god sorgprosess.

Siden jordmor er sammen med foreldrene over tid og jevnlig har samtaler både før, under og etter fødselen, blir hun ofte en viktig støttespiller. Derfor ønsker mange en ettersamtale med jordmor. Mange setter også pris på at jordmor tar kontakt igjen senere.

Film, kurs, møter og materiell

LUB ønsker å være en ressurs for jordmødre og andre fagpersoner. LUBs mange informasjonshefter om sorg og sorgstøtte kan bidra til økt kunnskap og trygghet for dem som skal møte mennesker i dyp sorg, og vi arrangerer jevnlig kurs og møter med ivaretakelse av etterlatte som tema.

Denne høsten tilbyr for eksempel LUB temamøter på mange av landets sykehus med utgangspunkt i den nye informasjonsfilmen «Stille fødsel». Denne informasjonsfilmen, som sykehusene får gratis, er ment som et redskap for jordmødre og foreldre når en dødfødsel skal forberedes.

Videre er LUB medarrangør for en stor sorgkonferanse på Ahus onsdag 21. oktober. Denne konferansen er godkjent som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie av Norsk Sykepleierforening. LUB tilbyr også ellers kurs og seminarer for jordmødre og annet helsepersonell.

For å sikre best mulig hjelp og støtte til familier som mister barn i dødfødsel eller i forbindelse med fødsel, har LUB, som første frivillig organisasjon, også utarbeidet nye fagprosedyrer for psykososial oppfølging i samarbeid med jordmødre og fødselsleger.

Ulike behov

Å miste et barn er å miste en del av seg selv og sin fremtid. Denne sterke sorgen utløser ulike behov for støtte.

Trygge jordmødre som våger å være til stede og dele smerten, fyller et viktig behov for ivaretakelse. Disse barna er «born still, but still born». De vil alltid leve videre i foreldrene og familiens hjerter.

Som frivillig i LUB, helsearbeider eller annen fagperson kan vi hjelpe til på hver vår måte slik at gode minner kan overskygge lengsel og smerte.

Sorg er uunngåelig når det tapte er høyt elsket.

En jordmors erfaring og kunnskap inngir tillit og trygghet

Trine Giving Kalstad