fbpx Holdningsendring til sykepleieyrket Hopp til hovedinnhold

Holdnings­endring til sykepleieyrket

Norge vil mangle 30 000 sykepleiere innen få år. Politikerne krangler om ulike tiltak og hvem som har de beste tiltakene. Hvem som har mest troverdighet har jeg ingen formening om.

I reportasjen « Skoleelever. Vil bli advokater, ikke sykepleiere» i Sykepleien nr. 7/2015, hvor barn på ungdomstrinnet ble spurt om de kunne tenkt seg å bli sykepleiere, var rimelig nedslående for sykepleieryrket.

Økt rekrutering, økt kompetanse, løfte her og løfte der. Tiltak som i mange tilfeller sikkert fungerer. Men hva med den generelle holdningen befolkningen har til sykepleiere? Hva med å fokusere på framsnakk av yrket? En heving av profesjonens anseelse trengs.

Noen sykepleiere selv framsnakker ikke sitt yrke til sine barn: «Ikke bli sykepleier sånn som mamma, det er hardt arbeid og dårlig lønn». Dette utsagnet hørte jeg for ikke så lenge siden.

Når skal sykepleieren få den respekten de fortjener?

Dagens unge må ønske å bli sykepleiere, og for å ønske dette må nok sykepleieryrket bort fra merkelappen «de vasker gamle i baken».

Hva med å implementere noen grunnleggende opplysninger i grunnskolen om hva en sykepleier faktisk gjør i løpet av sin arbeidsdag? Etter jeg selv begynte på sykepleiestudiet oppdaget jeg mye som en sykepleier kunne gjøre, mye som jeg ikke hadde aning om på forhånd.

Sykepleiere skal være stolte. Og de skal bli satt pris på. Med dette medfører faktisk høyere lønn. Regjeringen må vise oss hvor mye de trenger oss. Det skal ikke lengre gå på den enkeltes veldedighet og godhet. Med høyere lønn vil sykepleieryrket virke mer attraktivt på de unge. Mange sykepleiere jobber overtid hver dag, og skriver ikke opp denne overtiden fordi avdelingen ikke har råd til det. Men som de ansvarlige yrkesutførere, som de fleste sykepleiere er, går de ikke før jobben er gjort. Sykepleieyrket kan være gøy! Det kan være gøy å sette venekateter, sette sprøyter, og det er ikke minst svært givende å hjelpe folk i vanskelige og sårbare situasjoner. Ungdommer vet ikke dette.

Uten å sammenligne kan man dra paralleller til politiet. En nyutdannet politimann som jobber turnus i ordensavdeling, vil tjene i nærheten av 100 000 mer enn en nyutdannet sykepleier som jobber turnus på sykehus. De har begge praksis i sine studier, vurderinger av praksisansvarlig, eksamener og 180 studiepoeng på sin bachelor som tar 3 år å tjene. Men respekten og anseelse, ikke minst lønnen, ligger på to totalt forskjellige nivå.

Vi trenger kompetanseheving, vi trenger respekten som vi fortjener, og vi trenger at sykepleieyrket blir mer attraktivt. Slik kan vi få 30 000 nye sykepleiere som vi må ha til innen få år.

Dagens unge må ønske å bli sykepleiere, og for å ønske dette må nok sykepleieryrket bort fra merkelappen «de vasker gamle i baken».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse