fbpx På tide med et sykepleierløft Hopp til hovedinnhold

På tide med et sykepleier­løft

– Det hjelper ikke bare med varme hender. Hodene må også være kloke, mener sykepleier og stortingsrepresentant Tone W. Trøen (H).

Sykepleiere – dere er en yrkesgruppe av hverdagshelter!

Dere er der når vi blir født, tar i mot oss når vi er små og møter helse-Norge for første gang, og tar vare på oss når vi blir gamle og har behov for hjelp. Sykepleiere bidrar til å være med å redde liv, men dere bidrar også til å sette pasienter i stand til å fortsette å leve livet.  

Det ER sykepleierne som er den faggruppen som har det største, løpende ansvaret for at det er høy kvalitet i omsorgstjenestene. Sykepleierne ivaretar kontinuiteten i avdelingene. Har et stort faglig ansvar og tar viktige avgjørelser og prioriteringer på vegne av pasienter og deres helse hver dag. Det bør vi verdsette sterkere.

For snart 10 år siden var jeg pasient på Sentralsykehuset i Akershus – det gamle sykehuset. Da opplevde jeg mitt livs største utfordring. Sårbar og syk, med spørsmålene: Blir jeg frisk, kan jeg fungere normalt igjen, får jeg de gode hverdagene tilbake. To år etterpå søkte jeg på sykepleierskolen og byttet ut drakt og forretningsmøter, med converse, ryggsekk og dager fylt med etiske refleksjonsnotater, medikamentregningsangst og øvingspost.

Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri noen gang har følt at jeg fortjente lønna mi så godt, som da jeg jobbet som sykepleier. Det betyr ikke at jeg syntes lønna var god nok, bare så det er sagt… Og uansett hvilke politiske utfordringer jeg har stått oppi de siste to årene som stortingspolitiker og Høyres helsepolitiske talskvinne har det aldri vært like krevende som nattevakt på lungeavdelingen. Sykepleiere står med pasientenes liv i sine hender. Det er en stor og mektig oppgave.

Så er det mye som er bra i norsk helsetjeneste, men min jobb som politiker er å gjøre noe med det som ikke fungerer. Derfor mener vi at det nå er på tide å styrke sykepleiersatsingen i Norge. Det er rett og slett på tide med et sykepleierløft. I fremtiden vil vi ha større forventninger til hva vi som pasienter skal møte, og det vil gjelde spesielt i kommunehelsetjenesten, i eldreomsorgen. Men det vil også gjelde i hvordan samhandlingen skal være mellom ulike ledd i helsevesenet. Her spiller sykepleierne en stor rolle, som den yrkesgruppen som egentlig holder det hele sammen.

Da må vi også satse på sykepleierfaget, sykepleierutdanningen og på å utdanne gode ledere. Jeg mener det vil ha betydning for statusen til sykepleierne. At vi styrker kompetansen og at vi også sikrer rekrutteringen.

Våre tanker rundt sykepleiersatsingen kan sammenlignes litt med det vi ser på skolesida. Vi vet alle at noe av det viktigste for barns læring er at læreren er kompetent og dyktig. Derfor satser vi mye på etter- og videreutdanning av lærere. Nå er det på tide at vi tenker likt i helsesektoren. Pasienter må møtes med kompetent helsehjelp. Det hjelper ikke bare med varme hender. Hodene må også være kloke. Derfor vil vi nå sette i gang med et realt sykepleierløft. Det er en enorm anerkjennelse av sykepleiernes betydning og av sykepleiernes viktige funksjon i helsetjenesten i årene fremover.

I Norge har vi delt inn helsetjenesten i nivåer, men for pasientene bør helst disse overgangene være preget av sømløshet. En pasient jeg traff sa heller at overgangene gjorde ham søvnløs – og ikke at det var sømløst.

Men nå er det jo slik at vi deler og deler og deler inn tjenestene våre. Etter diagnoser. Etter kroppsdeler. Etter alder. Det blir for mange biter. Og det blir for lite helhet. Vi mener nå at det er på tide å sette sammen bitene. Det er på tide å lage en helhetlig helsetjeneste for hele mennesker. Det er akkurat dette den nye primærhelsetjenestemeldingen handler om, som helseminister Bent Høie la frem i forrige uke. Den er døpt «Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».

Jeg er sikker på at sykepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten vet hvor viktig det er at vi bygger opp kompetanse også ute i kommunene. Dere møter jo disse pasientene ofte. De som kunne blitt behandlet hjemme i kommunen, men som blir innlagt allikevel. Eller de som kommer tilbake etter kort tid, fordi oppfølgingen i kommunene ikke har vært god nok etter utskrivning.

Derfor betyr det noe når vi sier at vi må styrke kommunehelsetjenesten betraktelig. Vi vil etablere primærhelseteam i kommunene, der vil sykepleiere få en viktig oppgave.

For hvis fastlegen jobber i team med andre fagfolk frigjør vi også mer legetid til de sykeste pasientene. I andre land utfører sykepleiere og andre personellgrupper mange oppgaver som hos oss bare står på fastlegens arbeidsliste. Det er på tide å tenke nytt om dette i Norge også. Sykepleiere kan for eksempel ta seg av oppfølging og opplæring av pasienter med kroniske sykdommer. De kan holde oversikt over hvilke behov pasientene på lista har. Jeg mener også at jordmødrene i kommunene bør få større ansvar for kvinnehelsen. Ta seg av det friske hos kvinnene, prevensjon, familierådgivning, celleprøvetaking – i tillegg til den viktige barselomsorgen.

Gjennom klokere organisering og klokere bruk av fagfolk vil fastlegene få mer tid til å konsentrere seg om brukere med sammensatte behov og kompliserte medisinske problemstillinger. Å utvide sykepleiernes oppgaver og betydning vil løfte anerkjennelsen og statusen for sykepleiere. Men da må vi også løfte kompetansen. Derfor ønsker vi å utdanne flere avanserte sykepleiere og vi må løfte lederutdanningen. En faglig sterk tjeneste fordrer også sterk lederkompetanse blant sykepleierne. Det er jo ikke noen automatikk i at den dyktige sykepleieren er en dyktig leder. Derfor må vi legge opp til mer systematisk lederutdanning.

Til slutt kjære søsterkollegaer. Fortsett å være stolt. Av jobben du gjør og av den betydningen din innsats har. Men husk også å være ydmyk. Møtet mellom pasient og sykepleier er et sannhetens øyeblikk. Og kan bety så uendelig mye mer for en pasient enn bare den faglige delen av jobben vi gjør. Jeg opplevde selv noen spesielle sykepleiere som møtte meg med mest respekt og med de klokeste blikkene da jeg var sårbar og uten ressurser. De har fortsatt en egen plass i mitt hjerte – og var blant årsakene til at jeg selv ble sykepleier og kan si som dere. Jeg er stolt sykepleier!

Sykepleiere er den yrkesgruppen som egentlig holder det hele sammen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse