fbpx Regjering på kollisjonskurs Hopp til hovedinnhold

Regjering på kollisjonskurs

Mens helseminister Bent Høie flagger pasientsikkerhet, vil hans kollega arbeidsminister Robert Eriksson endre vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mener Karen Brasetvik.

Helseminister Bent Høie er opptatt av å profilere pasientens helsetjeneste. I sin sykehustale 7. januar i år understreket statsråden at han er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. Regjeringen vil etablere en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele helsetjenesten. Her er helseministeren og Norsk Sykepleierforbund helt enige. Men hvordan kan regjeringen ha dette fokuset i helsetjenesten og se helt bort fra sikkerhetsperspektivet i arbeidsmiljøspørsmål?

Mens helseministeren flagger pasientsikkerhet, vil hans kollega arbeidsminister Robert Eriksson endre vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Økt bruk av langvakter, mer søndagsarbeid og mindre samarbeid med tillitsvalgte er hans forslag. Det truer pasientsikkerheten.

Arbeidsministeren vil øke bruken av langvakter på 13 timer eller mer. I Arbeidstilsynets høringssvar viser tilsynet til at risikoen for feilhandlinger øker med 50 prosent ved ti timers skift sammenlignet med åtte timer. Ved 12 timers skift øker den med 100 prosent sammenlignet med åtte timer. Erfarne sykepleiere som har prøvd så lange vakter, melder om at det blir for tøft på arbeidsintensive arbeidsplasser.

Arbeidstilsynet viser også til at «økt risiko for feilhandlinger vil være mest problematisk i risikoutsatte yrker. En av fire i Norge har en arbeidssituasjon der de mesteparten av tiden kan sette eget eller andres liv i fare ved feilhandlinger. For noen yrker, som sykepleiere, operatører og sjåfører, gjelder dette mer enn halvparten av arbeidstakerne.»

I tillegg viser tilsynet til at «Redsel for å gjøre feil er en velkjent kilde for stress i helsesektoren. Stresspåkjenningen øker hvis man har arbeidstidsordninger som man selv merker går utover årvåkenhet og prestasjonsevne.»

Helseministeren som er opptatt av pasientsikkerhet, er på kollisjonskurs med arbeidsministeren, som legger opp til arbeidstidsordninger som kan medføre risiko for feil.

Tillit og samarbeid har preget norsk arbeidsliv siden 60-tallet. Det er et viktig suksesskriterium for høy yrkesdeltakelse og effektivitet i arbeidslivet. Når regjeringen vil gi arbeidsgiver mer styringsrett og de ansattes organisasjoner mindre innflytelse, vil premissene for godt samarbeid svekkes.

Arbeidsministeren viser ofte til eksempler på arbeidstidsordninger med langvakter som er vellykket. Det han glemmer å si noe om, er at disse er inngått med dagens arbeidsmiljølov. Den er fleksibel nok. Og fagforeningene er rause med å gi dispensasjoner. Det viser FAFOs rapport på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Sykepleiere og andre turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. La det fortsatt være unntak – ikke gjør det til en regel for alle. Mens befolkningen vil holde hviledagen hellig – vil regjeringa ha søndagsåpne butikker. I dag kan vi handle melk og brød til kl. 23 på lørdagskvelden. Det holder!

I tillegg til at statsrådene Høie og Eriksson er på kollisjonskurs, er regjeringen på kollisjonskurs med arbeidstilsynet, fagforeninger, pasientorganisasjoner og store deler av befolkningen. 8 av 10 toppledere mener at dagens arbeidsmiljølov er fleksibel nok. Og arbeidsgiverorganisasjonen Virke sier nei takk til søndagsåpne butikker.

En stødig sjåfør som skjønner at han er på kollisjonskurs, retter opp kursen. Vår oppfordring til regjeringen er å rette opp kursen og beholde dagens arbeidsmiljølov.

En stødig sjåfør som skjønner at han er på kollisjonskurs, retter opp kursen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse