fbpx Som medlem av et fellesskap har vi alle et ansvar Hopp til hovedinnhold

Som medlem av et fellesskap har vi alle et ansvar

Studiestart markerer ikke bare en ny fase i livet til unge voksne. Det er også begynnelsen på mulige vennskap og opplevelser som vil forme deres akademiske reise og personlige vekst.

I skrivende stund oversvømmes studiestedene av unge studenter i fargerike T-skjorter som deltar i faddergrupper eller velkomstgrupper. De tilfører livlig atmosfære til hvert gatehjørne. Den pulserende energien hos disse unge voksne i starten av sin akademiske utdanning kan være smittende og fylle luften med forventning og entusiasme

På torg, i parker eller i private leiligheter samles faddergruppene med entusiastiske studenter. En del av byens befolkning hever øyebrynet og lar seg irritere av lydnivået og fenomenet, men husk at disse gruppene kan ha en viktig rolle for studentenes fremtid.

En viktig funksjon

I noen tilfeller brukes begrepene «velkomstuke» og «fadderuke» om hverandre. Den faktiske gjennomføringen varierer mellom studiesteder og fakultet, men målet med begge er å hjelpe nye studenter med å tilpasse seg studielivet og skape en positiv start på deres akademiske reise

Faddergruppene handler ikke bare om moro, alkoholinntak og sosialt samvær. De fungerer også som en viktig støtte for de nye studentene når det gjelder studier og – ikke minst – tilpasning.

Faddere deler tips om effektive studieteknikker, gir veiledning om timeplanlegging og gir nyttige råd om hvordan man navigerer i det akademiske systemet. Denne kombinasjonen av sosial støtte, inkludering og akademisk veiledning har som mål å redusere stresset som ofte følger med studiestarten.

Ny sosial setting

Man kan ikke unngå å nevne alkoholbruken i fadderuken. Universitetene og høyskolene forsøker aktivt å finne en balanse mellom å tilby en god, inkluderende fadderuke-opplevelse samtidig som de tar hensyn til studentenes sikkerhet og trivsel.

Universitetene og høyskolene har retningslinjer og programmer for å håndtere alkohol- og rusrelaterte utfordringer og oppfordrer til ansvarlig alkoholkonsum under fadderuken. Det er viktig at både faddere og nye studenter er oppmerksomme på disse retningslinjene og tar ansvar for sin egen trivsel og sikkerhet.

Uansett er studiestarten en spennende tid, og det kan være utfordrende for mange studenter når de kastes inn i en ny og ukjent sosial setting. Denne overgangen kan påvirke den mentale helsen i negativ retning. Det er derfor helt nødvendig og avgjørende med et velfungerende hjelpeapparat på studiestedene.

Ensomhet blant unge voksne

Det bør være tilgjengelige lavterskel-støttetjenester og -ressurser som kan gi tiltrengt støtte til studenter som sliter med ensomhet eller mentale helseproblemer. Hjelpetjenestene skal tilby rådgiving, samtale, terapi og hjelp til seksuelle og psykiske utfordringer.

Helsestasjon for ungdom og studenter og Studentsamskipnadenes psykiske helsetjeneste er eksempler på slike lett tilgjengelige helsetjenester.

Samlet sett kan faddergrupper være en verdifull ressurs for nye studenter ved studiestart. Gruppene bidrar til å gjøre overgangen lettere, fremmer sosial integrasjon og skaper et positivt studiemiljø.

Til tross for stor aktivitet og innsats for å innpasse studentene viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) om stigende ensomhetsfølelse i gruppen.

Ensomhet blant ungdom og unge voksne er en bekymringsfull utfordring som har blitt mer påaktet de siste årene. Fenomenet refererer til følelsen av å være alene, isolert eller frakoplet andre til tross for fysisk tilstedeværelse i sosiale settinger. Det kan muligens tilskrives endringer i samfunnets struktur, digitalisering, høyere mobilitet og krevende livsstiler.

Ta ansvar og vis omsorg

Som medlem av et fellesskap har vi alle et ansvar for å se utover overflaten og vise omsorg for hverandre. Det gjelder selvfølgelig også medstudenter. Å ta ansvar betyr å være bevisst på hvordan vi inkluderer andre, være åpne for samtaler og å vise interesse for dem som kanskje føler seg litt på siden.

Det er ikke alltid de store gestene som gjør den store forskjellen. Små handlinger kan ha en betydelig virkning på noen som føler seg ensom. Et smil, en vennlig samtale eller en invitasjon til å delta i en aktivitet kan være nok til å bryte ned barrierer og skape en følelse av tilhørighet.

Studiestart markerer ikke bare en ny fase i livet til unge voksne. Det er også begynnelsen på mulige vennskap og opplevelser som vil forme deres akademiske reise og personlige vekst.

Ta ansvar og vis respekt.

#Passpåhverandre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse