fbpx Vikarer er fast ansatt – i vikarbyrået Hopp til hovedinnhold

Vikarer er fast ansatt – i vikarbyrået

– Som vikar i et bemanningsbyrå er jeg fast ansatt. Dermed har jeg de samme arbeidsvilkårene som fast ansatte generelt i arbeidslivet, skriver den spanske sykepleieren. 

«Vikarene blir ikke kompensert på linje med fast ansatte», skriver Bård Eirik Ruud, fylkesleder i NSF Oslo i et innlegg i Sykepleien. Det et helt feil. Dessverre er det en utbredt misforståelse.

Som vikar i Randstad Care er jeg fast ansatt i vikarbyrået. Dermed har jeg de samme arbeidsvilkårene som fast ansatte generelt i arbeidslivet.

I helsesektoren eksisterer også det såkalte likebehandlingsprinsippet. Prinsippet innebærer at vikarer i en helseinstitusjon skal ha de samme vilkårene og rettighetene som fast ansatte. 

Det betyr at vi har rett til sykepenger dersom vi blir syke, vi tjener opp pensjon og vi har forsikringer inkludert i arbeidsforholdet. Vi har rett til overtidsbetaling, helgetillegg, nattillegg og andre typer kompensasjoner tilsvarende fast ansatte.

Jeg kjenner meg ikke igjen

Ruud kommenterer at oppdragene til vikarene som regel er så korte at de ikke rekker å tjene opp retten til sykepenger. Det er en myte. De fleste oppdragene jeg har hatt, har vært over flere måneder på samme arbeidsplass.

Som fast ansatt har vikarbyrået plikt til å finne nye oppdrag til meg når et oppdrag avsluttes. I hovedsak går dette greit. Jeg har gått fra oppdrag til oppdrag når jeg selv har ønsket det. 

De høye lønningene som har figurert i enkelte medieoppslag den siste tiden, kjenner jeg meg ikke igjen i. Mange vikarer jobber riktignok mye i perioder, men vi må følge regelverket om arbeidstid og overtid på lik linje med andre.

Vi har like rettigheter

Min erfaring er at vikarbyrået følger opp timelister, ekstravakter, overtidsjobbing og så videre og sørger for at det er innenfor lovverket og at vi får betalt de tilleggene vi har rett til på lik linje med øvrige ansatte på samme sted. Det er vi vikarer fornøyd med.

Da kan vi ta ut de privilegiene vi tross alt har: gleden ved å se nye steder, oppleve nye ting og ikke minst få med oss den læringen og fagutviklingen som ligger i det å jobbe og lære fra flere.

Jeg bygger en CV som vil gi meg en god inngangsbillett til drømmejobben som sykepleier i Spania når jeg kommer tilbake etter noen år med verdifull erfaring og mange gode opplevelser i Norge.   

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse