fbpx – Kan innsikt i filosofi bidra til bedre forståelse av sykepleie? Hopp til hovedinnhold

– Kan innsikt i filosofi bidra til bedre forståelse av sykepleie?

­– Filosofi er viktig fordi det er en naturlig forlengelse av vår interesse for sannhet. Det vil si at det hjelper oss til å identifisere ulike måter å forstå sykepleiekunnskap på, skriver universitetslektoren.

Filosofi hjelper sykepleiere til å tenke mer kritisk over hvordan deres egne holdninger påvirker deres handlinger og væremåter i møte med pasienter.

Filosofi kan bidra til at sykepleiere argumenterer overbevisende over sin handling og beslutning i sykepleiepraksis.

Filosofisk innsikt kan gi retning for sykepleieforskning og teoriutvikling og bidra videre til en dypere forståelse av ulike fenomener i sykepleiepraksis.

Bevissthet

Sykepleieres ansvarsområder og funksjoner er omfattende. De jobber ofte under komplekse omstendigheter med stor mengde data og informasjon. Og de er nødt til å reflektere over sine observasjoner i ulike kliniske situasjoner for å kunne utøve en god og forsvarlig sykepleie.

Mangfoldighet av kunnskap kan enten være en rik ressurs eller et «Mayas slør» som dekker opp virkeligheten og reduserer omsorg for teknikker og prosedyrer.

Kunnskap i filosofi kan hjelpe sykepleiere til å bli bevisst på sine funksjoner i ulike situasjoner og vurderer pasientens situasjon kritisk.

Undring og nysgjerrighet

Filosofi har sine røtter i den antikke verden som philo-sophia, kjærlighet til visdom. Visdom kan oppnås ved å oppleve virkeligheten gjennom refleksjoner og undringer. Slik forstår vi menneskeliv og mellommenneskelige relasjoner samt hvordan man kan leve et godt liv.

I sykepleie kan vi tenke på dette som å reflektere over virkeligheten i vår sykepleierverden, reflektere over begrepene vi bruker og hvordan vi anvender dem i praksis.

Filosofi i sin videste forstand er undring og være nysgjerrig på de «store» eller grunnleggende spørsmålene som mennesker har slitt med gjennom historien.

Tenke dypere

Implisitt tenker vi filosofisk om sykepleie hver gang vi reflekterer over vår praksis, eller stiller spørsmål ved vår praksis, uten å være klar over det. Men noen ganger tenker vi på ting på overflaten.

Når vi legger vekt på filosofisk tenkning, er målet å tenke dypere. Det vil si å klargjøre og kritisere hva vi tenker og hvorfor vi tenker slik. For eksempel sier vi ofte at vi praktiserer sykepleie holistisk, men vet vi hva helhetlig egentlig betyr?

Vi snakker om personsentrert omsorg, men hvordan definerer vi en person? Hva vil det si å være en person?

Refleksjon

Alle sykepleieteorier og -modeller har filosofiske forutsetninger, men de er vanligvis implisitte. Sykepleieteoretikere beskriver hva deres filosofiske antakelser er, men beskriver sjelden hva de er. Dette er, etter min mening, en av de grunnene til at sykepleierstudenter ofte sliter med å forstå de ulike sykepleieteoriene.

Det er bare når filosofiske forutsetninger er forstått, vi kan oppnå dybden av forståelse av teoriene som er nødvendig for å implementere dem i praksis.

Filosofisk tenkning innebærer refleksjon. Foregår den innenfor en bredere tilnærming til spørsmål og tenkning om sykepleiens natur? Filosofi er viktig fordi det er en naturlig forlengelse av vår interesse for sannhet. Det vil si at det hjelper oss til å identifisere ulike måter å forstå sykepleiekunnskap på.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse