fbpx – Blir kvinner overlatt til seg selv når de tar medisinsk abort? Hopp til hovedinnhold

– Blir kvinner overlatt til seg selv når de tar medisinsk abort?

– En ny studie viser at kvinner opplever at de ikke får den hjelpen de har behov for – og rett til – når de tar medisinsk abort. Dette er så alvorlig at det krever umiddelbar handling, skriver Ingvill Dalseg.

Arbeiderpartiets løsning er dessverre enda mer utredning, selv om dette bryter med pasientrettighetene.

Under Arendalsuka deltok jeg i debatt om hvordan helsetjenestene følger opp kvinner som tar medisinsk abort. Grunnlaget for debatten var en nylig publisert studie i Sykepleien Forskning. Studien undersøkte kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medisinsk abort:

«I hovedsak trakk kvinnene frem negative erfaringer i møte med både helsepersonell og helsetjenestene. Hovedfunnene er knyttet til kvinnenes opplevelse av å være en ressursbelastning som ikke fortjener omsorg, møter med en rutinepreget tjeneste som ensidig fokuserer på fysiske aspekt fremfor en personsentrert tilnærming, samt opplevelsen av mangel på valgfrihet, medbestemmelse og forberedthet.»

Kvinnene må følges opp

Kvinner som søker abort, er i en sårbar situasjon. Mange føler at valget er vanskelig. Det er behov for samtaler før valget treffes, men også under aborten og etterpå.

Forskning viser at kvinner som tar abort utfordres av følelser som sorg, depresjon, angst, skyldfølelse, stress og skam. Derfor er det viktig at kvinnene følges opp av fagpersoner som kan bistå med psykisk støtte, forståelse og respekt.

Høyre har vedtatt i vårt stortingsprogram at kvinner skal sikres bedre oppfølging etter abort, spontanabort eller medisinsk abort. Bedret oppfølging kan være samtaler før, under og etter aborten av fagpersoner, gjerne også tilbud om samtaler med fagpersoner i kommunal helsetjeneste.

Det er behov for strakstiltak

Som kjent har helseministeren satt ned et abortutvalg som skal arbeide med oppfølging av kvinner som tar abort og abortloven. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU) og være klar om halvannet år.

Studien rundt medisinsk abort viser derimot at strakstiltak er nødvendig og ikke en utredning. Vi har nok kunnskap til å sette inn tiltak nå slik at kvinner får god faglig oppfølging, både psykisk og fysisk – når de utfører medisinsk abort.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse