fbpx – Alternativ medisin kan være et svært godt alternativ Hopp til hovedinnhold

– Alternativ medisin kan være et svært godt alternativ

– Lege og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet Tor Atle Rosness kommer med sterke påstander om det han kaller alternativ medisin. Hva det er han snakker om, er høyst uklart, skriver Vemund Ekle.

Rosness åpner sitt debattinnlegg i Sykepleien med å hevde at vi ikke trenger et alternativ til skolemedisinen. Men at denne må bli bedre.

At skolemedisinen må bli bedre, er det vanskelig å si seg uenig i. At vi ikke trenger alternativer, vil jeg påstå er direkte feil.

Det korte svaret er jo «ja». Av den enkle grunn at all nåværende skolemedisin var en form for alternativ medisin i sin tid.

Man lærer av sine feil

Før vi har presisert hva alternativ medisin er, vil jeg ikke påstå at alternativ medisin lærer av sine feil.

Det er likevel en ganske drøy påstand å hevde, som Rosness, at den ikke lærer. Det er all grunn til å tro at de fleste lærer av sine egne feil.

At alternative behandlingsformer baserer seg på løselige teorier som ikke er etterprøvbare, er helt feil. Alt kan etterprøves. Spesielt innen medisin.

Det Rosness antakeligvis mener, er at de behandlingsformene han sikter til, ikke har gitt kliniske resultater utover placebo. Ellers er all utvikling innen vitenskaper basert på løselige teorier – som prøves og etterprøves.

Som tidligere nevnt, ved at alternative behandlingsformer klinisk verifiseres over tid, blir disse en del av skolemedisinen. Man lærer jo av det noen gjør riktig. Og det som ikke virker, det forkastes.

Basert på subjektive vurderinger

Vi er jo enda ikke i nærheten av å ha definert hva alternativ medisin er utover at det er noe annet enn det som kalles skolemedisin.

At Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) på sine nettsider skriver at «det finnes mye informasjon om alternativ behandling, men at den ikke er objektiv og ikke basert på forskning», får stå for deres regning. Det er uansett like feil som det er riktig. Det kommer an på hva vi snakker om.

All behandling er basert på subjektive vurderinger. For en lege vil dette ofte kunne være subjektive vurderinger av forskning. For andre vil vurderingene kunne være dannet på et annet erfaringsgrunnlag.

Institusjoner som The Cochrane Collaboration er dannet nettopp på grunn av at informasjon og forskning ofte er subjektiv. De prøver å være objektive. Og de utvikler metoder for å være det.

Må få slutt på useriøse aktører

Loven er helt klar når det gjelder markedsføring av kosttilskudd og legemidler. Feilmerking er feilmerking, og ulovlig markedsføring er ulovlig – uansett hva det gjelder. Dette er jo ikke noe spesielt for alternative medisin. Her og nå er det vel ikke så mye mer å si om det.

Nå vil ikke jeg på noen måte forsvare homøopatiske legemidler. Eller gå inn på Legemiddelverkets vurderinger i forhold til disse. Men det er fint at Legemiddelverket krever dokumentasjon på sikkerhet og kvalitet når det gjelder medisiner. Effekten fra medisin kan jo være så varierende.

At Legemiddelverket legitimerer homøopatisk medisin ved at denne bare kan selges på apotek, stiller jeg meg tvilende til. De fleste vet at det ikke er på grunn av at homøopatisk medisin er en fryktelig effektiv medisin, at den selges på apotek. Det er andre grunner til det.

At vi sammen må få slutt på useriøse aktører, er vel ganske selvsagt – utsett hva vi snakker om. Og det gjelder også alternativ medisin.

Men at det på noen måte skulle nærme seg å være for sent virker uforståelig. Som tidligere nevnt, av både Rosness og meg, er jo dette nøye lovregulert.

Hva er egentlig alternativ medisin?

Jeg vil ikke begi meg inn på å komme med den definitive definisjon av hva alternativ medisin er. Det finnes nok mange forsøk på å gjøre det.

Rosness nevner bare to former alternative medisin i sitt debattinnlegg. Han nevner homøopati og kosttilskudd. Mellom dem er det svært stor forskjell.

Når det gjelder homøopati, så vil jeg gi Rosness delvis rett. Dette er løselige teorier om medisiner som ikke har vist seg å være særlig effektive.

Når det gjelder kosttilskudd, er saken en helt annen. Her finnes det tusenvis av vitenskapelige artikler og randomiserte kontrollerte kliniske forsøk. Noen kosttilskudd er medisiner. Noen medisiner er kosttilskudd.

Nå er kosttilskudd også en stor gruppe av midler. Mange av dem viser bare effekt i laboratoriet, men mange viser som nevnt også effekt ved gjentatte kliniske kontrollerte studier.

En liten advarsel

Det er viktig å vite hva man snakker om, spesielt innen vitenskap og medisin. Utprøving av alternative teorier og metoder er en viktig del av all kunnskapsutvikling.

Å blande sammen mange frukter for så å hevde at alle er gule fordi noen er det, er ikke en vitenskapelig metode. Det er i beste fall en dårlig subjektiv vurdering.

Useriøse aktører er det ingen som trenger, verken innen skolemedisinen eller den alternativ medisinen. Og legevitenskapen trenger alternativ medisin like mye som den alternative medisinen trenger legevitenskapen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse