fbpx – Vi må samarbeide om bedre produkter Hopp til hovedinnhold

– Vi må samarbeide om bedre produkter

Bildet viser medisinsk utstyr

– For å fase ut helse- og miljøskadelige kjemikalier trenger vi et godt samarbeid mellom helsepersonell, leverandører og innkjøp, skriver innleggsforfatterne.

Helsevesenet har en stor mulighet til å være en positiv faktor i arbeidet med å fase ut bruken av skadelige kjemikalier.

Ved å bidra til å minske kjemikaliebruken i medisinske produkter kan vi bidra til å redusere negative konsekvenser som klimaendringer, forurensing og negativ påvirkning på naturlige økosystemer og tap av artsmangfold.

Spesialisthelsetjenesten har et ambisiøst mål om å fase ut kjemikalier som er skadelige for mennesker og miljø, og bruken av slike kjemikalier tillates kun hvis de er helt nødvendige.

I anskaffelsene vi gjennomfører for spesialisthelsetjenesten, har Sykehusinnkjøp HF en sentral rolle. Vi skal sikre kunnskap om når markedet kan levere alternativer uten slike kjemikalier, og vi skal jobbe for at disse produktene gis tilstrekkelig salgsvolum til å være konkurransedyktige på pris.

EU-komiteen som gir råd på kommende og nylig identifiserte helsefarer, presiserer at bruken av medisinsk utstyr med slike kjemikalier må ses opp mot nytteverdien for pasienten.

Hva er nødvendig bruk?

I enkelte tilfeller benyttes slike kjemikalier fordi de er ønsket og gir en medisinsk effekt. Et eksempel er tilsatt sølv i brannbandasjer for å redusere infeksjonsfaren i såret og med det behov for antibiotika.

Å arbeide med å finne alternativer er derfor viktig.

Andre ganger har man foreløpig ikke gode nok alternativer som ved bruk av ftalaten DEHP i PVC-blodposer. DEHP migrerer ut av PVC-plasten og inn i blodet gjennom produktets levetid. DEHP stabiliserer de røde blodcellene og forlenger hylletiden på blodposen, men er reproduksjonsskadelig og hormonforstyrrende.

I det siste eksempelet kan kjemikaliene i enkelte tilfeller gi skadelige bivirkninger for pasientene som bruker produktene. Å arbeide med å finne alternativer er derfor viktig.

Effektivt miljøarbeid

Sykehusinnkjøp HF bruker anerkjente miljømerker som hjelp til å sikre at kjemikalier som gir grunn til bekymring er kontrollert for i produkter. Miljømerker forenkler og styrker miljøarbeidet vårt. Men, det er fortsatt få tilgjengelige miljømerkede medisinske produkter.

Slike miljømerker kunne hjulpet med nødvendig standardisering i kravene som stilles fra innkjøpsavdelinger til helsevesenet i ulike land. Blant annet finnes det svanemerkede produkter for peritonealdialyse fritt from hormonforstyrrende stoffer og PVC.

Systemisk endring

Mange leverandører avventer å fase ut helse- og miljøskadelige kjemikalier i medisinske produkter til det kommer reguleringer. Når de da faser ut kjemikalier eller bytter materialer, er de sikret innkjøp i helsevesenet. De har da forutsigbarhet om salgsvolum og at produksjonen vil kunne skaleres slik at produksjonskostnadene faller. Frem til nylig har kjemikalieregulering vært sakte prosesser.

Når flere spør om det samme, svarer vanligvis markedet.

For å sikre en slik forutsigbarhet for leverandørene trenger helsevesenet en bransjestandard. Healthcare Without Harm Europe (HCWH) lanserte 29. november i år en felles europeisk utfasingsliste for helsevesenet sammen med ledende innkjøpsorganisasjoner, sentrale NGO-er og forskere på kjemikalieområdet. Sykehusinnkjøp har ledet dette arbeidet.

Utfasingslisten spesifiserer hvilke kjemikalier og materialer som skal unngås i produkter til helsevesenet når det finnes tryggere alternativer. Når flere spør om det samme, svarer vanligvis markedet.

Og, hva er status?

I høst gjennomførte vi en banebrytende kartlegging av kjemikalier og materialer i avtaleprodukter som kan eksponere pasienter for helseskadelige kjemikalier.

Dette er det største løftet vi har gjort med leverandørmarkedet på miljøområdet. Det var en krevende og stor logistikkøvelse for leverandører, som til dels fortsatt pågår. Leverandører har ikke denne informasjonen lett tilgjengelig, og mange har den ikke i det hele tatt.

For kategorien medisinske forbruksvarer, hvor vi har tilstrekkelig data, fikk vi bekreftet strategien med å velge medisinsk utstyr i materialer som i minst mulig grad slipper ut kjemikalier. Det betyr i praksis PVC-fritt. Dette er kategorien med produkter som slanger, sonder, intubasjonstuber og intravenøse katetre.

26 prosent av produktene er lagd av PVC, hvorav 22 prosent inneholder hormonforstyrrende kjemikalier som lekker ut og som, avhengig av dose og sårbarhet, kan påvirke pasientene – og da i ni av ti tilfeller er det med ftalaten DEHP. 10 prosent av produktene i kategorien inneholder kjemikalier som gir stor grunn til bekymring (såkalte SVHC-stoffer). Hele tallmaterialet vil legges ut på våre nettsider.

Resultatene gjør det mulig å følge opp produkter.

Resultatene gjør det mulig å følge opp produkter hvor det er behov for bedre alternativer og sikre utprøving på sykehus for å sikre at helsepersonell er komfortable med eventuelle nye produkter.

Utprøving av ulike PVC-frie infusjons- og transfusjonsprodukter i Helse Sør-Øst i november, har vist at for mange produkter vil dette være et enkelt bytte. Produktene vurderes som tilsvarende eller bedre i funksjonalitet. For andre produkter vil det kunne kreve en villighet til å bruke produkter som kan oppleves som annerledes og en bevissthet om hva som samtidig oppnås for pasienter og miljøet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse